Rabbişrahli sadri ve yessirli emri.Vahlül ugdeten min lisani yefgahu gavli”


Ey rabbim.


Göğsümü aç, genişlet.


İşimi kolaylaştır.


Dilimde bulunan düğümü çöz de, anlasınlar beni”


(Taha: 25-28)