Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bayram günleri bu bu duayı çok okuyanın kalbinin ölmeyeceğini müjdelemiştir.

“Yâ Hayyû, yâ kayyûm, yâ bedia’s-semavati ve’l-ardı, yâ ze’l-celâli ve’l-ikram.”

“Ey Hayy ve Kayyûm olan Rabbimiz, ey semâvat ve arzın bedi’i, ey Celâl ve Kerem sahibi. Beni sen koru, sen istikamette daim eyle. Kötülük ve günahlardan muhafaza et, sırat-ı müstakimde dâim ve sabit eyle.”


müslümanların bayramlaşmak için musafaha ederlerken şöyle söylleler
ilk elini uzatan
“Tekabbellahü minnâ ve minküm.” Allah sizden ve bizden kabûl buyursun.”
Muhatab olan da “amin” der veyahutta
“Gaferallâhü lenâ ve leküm” diye de cevap verebilir..” Allah bizi de, sizi de mağfiret buyursun demektir.