La-Tahzen / Üzülme

Çünkü hüzün, düşmanı sevindirir, dostunu üzer, haset edenin diline düşürür.

La-Tahzen / Üzülme


Çünkü hüzün, kaybolanı geri getirmez, öleni diriltmez, kaderi değiştirmez, hiçbir fayda getirmez.

La-Tahzen / Üzülme


Çünkü hüzün sinirleri yıpratır, kalbini yorar, gecelerini mahveder.


La-Tahzen / Üzülme


Eğer günah işlediysen tövbe et, istiğfarda bulun, yanlış yaptıysan düzelt, O'nun rahmeti sonsuz, kapısı hep açıktır.

La-Tahzen / Üzülme


Kaybettiğin hiç birşey için üzülme çünkü daha pek çok nimetlere sahipsin. Allah'ın sana bahşettiği diğer nimetleri düşün ve şükret.
Allah Teala, "Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız buna güç yetiremezsiniz" buyurmuyor mu?


La-Tahzen / Üzülme


Ehli batılın sözlerinden dolayı üzülme, onların tenkitlerine sabrettiğin sürece mükafatlandırılacağını unutma.
La-Tahzen / Üzülme


İnsanlara ihsanda bulunduğun sürece üzülme.
Çünkü mutluluğun yolu insanlara ihsanda bulunmaktan geçer.


La-Tahzen / Üzülme

Çünkü Allah var...