Ölüm ansızın gelir..!Ey emellerimi lütf u keremine ve ihsanlarının güzelliğine bağladığım..
gizli-açık her hâlimi gören ve âkıbetimin nasıl olacağını bilen Yüce Rabbim!
İnişli-çıkışlı hallerimi ve dilimin hâcâtıma tercüman olamayışını da yine Sana şikayet ediyorum. Yegane mâlikim Sen, yaptığım her işi neticeye erdirecek olan Rabbim de Sen’sin. Hiçbir halim Sana gizli kalmaz.
Gamlarımı, kederlerimi görür, işitir ve bilirsin.Allah’ım, Sen benim yegane melceimsin.
Huzuruna gelebilmek için en büyük vesilem de yine Sen’sin, Sen’in rahmetindir;
açığımı ve gizlimi bilen sadece Sen olduğun için acılarımı, ızdıraplarımı Sana arzediyor, başımda dönüp duran felaketleri def’etmeni diliyorum.
Yüce Allahım, Sen’in kapın talebi olanlara her zaman açıktır ve Sen’in fazlın muhtaç olanlara mutlaka ulaşır.
Arz-ı hal edilebilecek ve bir talepte bulunulabilecek en son merci yalnız Sen’sin.
Ey duyan, gören, olup biten her şeyi manzar-ı âlâdan temâşâ eden;
arzın ve semanın, esmâ-i hüsnanın sahibi;
isimleri kainatın devam ve bekasının vesilesi Yüce Rabbim!

Sen’den, akan gözyaşıma, bitkin ve bîtap düşen bedenime, dermansız halime, sönüp gitmeye yüz tutmuş gençliğime merhamet etmeni diliyorum.


Amin Amin Amin