Vakt-i Dua

Önce sema kapıları açıldı tek tek
Ardından mağfiret kapıları sonuna dek..
Önce arz sarsıldı sonra yürek
Rabbim nida etti: ‘Bana duâ eden var mı?
duâsına icabet edeyim.
Bana istiğfar eden var mı? Onu mağfiret edeyim.
Rabbim kulum dedi
Kul Rabbim
Mahmur gözlerini açtı sonra yüreğini
Önce yüreğini açtı sonra gözlerini
Kelimeler boğazında düğüm düğüm
Gözyaşları ilmek ilmek yanaklarında
Rabbim kulum dedi
Kul Rabbim
Önce bedeni titredi sonra yüreği
Önce yüreği titredi sonra bedeni
Kelimeler boğazında düğüm düğüm
Kalbi bir güvercin kanadı gibi tir tir
Sevilen nazda seven niyazda
Kalbinin en kuytu derinliklerini aştı
En ulaşılmaz dehlizlerinden yudum yudum içti
Kalbinde özgeden özüne geçti
Rabbim Tevvabsın ya Rab!
Rabbim Gafûrsun ya Rab!
Rabbim Rahmansın ya Rab!
Rabbim! merhametlilerin en merhametlisi Sensin
Rabbim Senden başka günahları bağışlayıcı yok
Rabbim tevbeleri ancak Sen kabul edersin..
Rabbim kulum dedi
Kul Rabbim
Kendini bilen Rabbini bildi..