İhtiyacım kadar istemeye bile haddim yokken.

Şânınca lûtfetmeni istesem.
Hadsizliğimi bağışlar mısın Allah'ım...???