Ey kâinatı bin bir çeşit güzelliklere saran Rabbim!

Ruhumuzu güzelliklerine ve güzelliğine kör etme!
Ey haşmetiyle kâinatı kuşatan, Marifetini sar gönlüme!
Her şeye tam karşılığını veren Hakîm!
Esmanı mühür gibi vur şu mücrim gönlüme...