Ey Mevlâ-yı Müteâl!Gelip Sana ulaşan yolları biz şaşkın kullarına da göster..
fazlınla işlerimizi kolaylaştır ve bizi başka değil sadece
–libasların en hayırlısı olan– takva elbisesiyle zinetlendir. Bütün bunları Sen’den diliyoruz Ya Rabbenâ; diliyoruz,
çünkü Sen her şeye gücü yeten, kudreti sonsuz yegane zâtsın.Rabbimiz!
Ne olur, bize de rahmet, şefkat ve merhametinle muamelede bulun;
bulun da her türlü tasa, gam ve darlıktan çıkış yolları nasip eyle!