Hz. Yûsuf’un Duâsı:

“Ey gökleri ve yeri hakkıyla yaratan!
Sen, dünyada da, âhirette de benim velîmsin (gerçek dostumsun).
Canımı Müslüman olarak al ve beni sâlih kimseler arasına kat!”

Sadakallahulazim


Yûsuf Sûresi