Dilim sürçü lisan eyliyor Ya Rabbi!
gönül dilimde lal olmuş hatiatlarımdan,
Sen eman ver emansız imansız ıssız ve yalnız bırakma,
kapına gelen ve tek ümidi Sen olan kuluna Sensizlik cehenneminde bırakma..!