UMUTTUR HER DUA

ellerim hep havada kalsa böyle
yüreğimde harmanlayıp biriktirdiğim sözlerimi
semaya göndersem;
yalansız gözyaşlarımın eşliğiyle...
her gelen gece büyütse dualarımı
her gelen sıkıntıyla genişlese çapı
haykırışlarla ferahlasa ruhum
ve dua dua azalsa susuzluğum!...

ne büyük lütuftur dua;
gerek yok dilekçeye, mektuba
ne hacet söze ki, ağzımı açmasam da
kalbimin yakarışları ulaşır O' na
O ki ,benden daha yakınken bana
daha yakınken şahdamarımdan da!

öyle muhtaç ki duaya, kurak gönlüm
ağustos böceğinden farksız, duasız sözüm...
onsuz anlamsızlaşıyor insanlık
o bir yağmur;
yağmazsa bütün gönüller yanık.
daralan içimize açılan bir pencere
şifadır o , göklere ve yerlere
yardım merdivenidir
en üstten , taa en dibe!

viranlığımıza çare,kaybolmuşluğumuza rehber
oturmuşluğumuza inat , ulvi bir sefer
dua dua... nur olsun karanlıklar
dua ile doğsun bütün sabahlar!


Zehra Macit