[h=6]Benim için gelen bir duâ !

Ya Rabbi !

Bîçare S.V. Ağabeyi ibadetlerinde ihlâstan ayırma,
sadakatten ayırma, istikametten ayırma,
yalnız Senin için amel yapma niyetinden ayırma,
yalnız Senin rızanı kazanma kastından ve kararlılığından ayırma!

Onu dinde hâlis, inançlarında müstakim, ibadetlerinde sadakatli kıl!
Onu salih amellerde devamlı eyle!
Onu davranışlarında dalâletten uzak eyle!
Onu şeytan ve şerirlerin şerlerinden muhafaza eyle!
Onu halis, sıddık, fedakâr, gayyur ve ihlâslı Nur Talebelerinden eyle!

Âmin...


[/h]