Nur'dan niyazlar:
"Yâ Erhamerrâhimîn! Umum Risâle-i Nur Şâkirdlerini iki cihanda mes’ud eyle. Âmin. İnsî ve cinnî şeytanların şerlerinden muhafaza eyle. Âmin. Ve bu âciz ve bîçare Said’in kusurâtını affeyle. Âmin."
"İsm-i âzâmın hakkına ve Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyânın hürmetine ve Resûl-i Ekrem Aleyhisselâmın şerefine, bu mecmuayı bastıranları ve mübarek yardımcılarını Cennetü’l-Firdevste saadet-i ebediyeye mazhar eyle. Âmîn. Ve defter-i hasenâtlarına, Sözler mecmuasının herbir harfine mukabil bin hasene yazdır. Âmin. Ve Nurların neşrinde sebat ve devam ve ihlâs ihsân eyle."
Âmin.
Umum Nur Şâkirdleri nâmına Said Nursî
*****************
Bu vesileyle herkesin cuma bayramını ve Ramazanını tebrik eder, iki cihanda mutluluklar dilerim.
[Huzur'u 'Îlâhi'de Bîçare, huzur'u 'Nebevî'de Bahtiyar S.Vatansever]