ALLAHIM!

''Kimsesiz kimse yok,herkesin var kimsesi
Kimsesiz kaldım medet ey, kimsesizler kimsesi''

Güç ve kuvvet ancak kendisine has olan yüce ve büyük ALLAHIM! Mahlukatın adedince,zatının rızası,arşının Ağırlığı ve kelimelerin mürekkebince HZ.Muhammed (sav ) ve Onun ehli ve ashabı üzerine salat eyle. Ey Merhametlilerin en merhametlisi! Bela ve musibetlerin sağanak sağanak üzerimize yağdığı, ardı arkası kesilmeyen depremlerle inim inim inleyip çaresiz kaldığımız
günlerde, çaresizlerin yegane çaresi Sensin deyip sana yalvarıyor ,halimizi Sana arz ediyoruz. Celalinden cemaline, kahrından lütfuna sığınıyoruz. Bizim rabbimiz sensin.
Sen, bizleri semavi ve arzi musibetlerin eline teslim etmeyecek kadar merhametlisin.bizleri her türlü kötülüklerden muhafaza
buyur.! ALLAHIM! Senin af ve mağfiretinin dairesi ,bizi belalardan uzak tutacak kadar geniştir.Bize rahmetinle muamele buyur ALLAHIM!Gazabından bizi emin kıl Rabbim.
ALLAHIM! Senden dünya ve ahirette af ve afiyet diliyoruz.Her türlü semavi ve arzi Afet ve belaları üzerimizden uzaklaştırmanı
istiyoruz. ALLAHIM! Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz hatalarımızı,günahlarımızı bağışla.
Bizlere merhamet buyur.şüphesiz sen merhametlilerin en merhametlisisin.
ALLAHIM!Kalb katılığından , gafletten,dalaletten, zilletten, miskinlikten,küfürden,Fısktan, nankörlükten,riyadan,sadece sana sığınırız.
Sen bizleri koru.Güç yetiremeyeceğimiz Bela, fitne ve musibetlerle bizi imtihan eyleme
ALLAHIM! ALLAHIM! Fayda ilimden,ürpermeyen kalpten,doymak bilmeyen nefisten,yaşarmayan Gözden, ve icabet edilmeyen duadan sana sığınırız.Bildiğimiz ve bilmediğimiz şeylerin şerrinden sen bizleri koru ALLAHIM!
ALLAHIM! İhsan buyurduğun nimetlerini geri almadan
azabının ansızın gelip çatmasından,gazabına sebep olacak şeylerden sana sığınırız.Bizlere yol göster ALLAHIM!
ALLAHIM! Sana itaat edilir,sen karşılığını verirsin;sana isyan edilir, sen bağışlar ve af edersin, darda kalanlara icabet eder, zararı,sıkıntıyı ortadan kaldırıp,hastalara şifa Dertlilere deva verir,günahları bağışlar, tövbeleri kabul edersin. Sen bizlerin dualarını Kabul buyur ALLAHIM!
ALLAHIM! Enkaz altında kalarak,yukarıdan aşağıya yuvarlanarak, suda boğularak Ve yanarak, ölmekten,sana sığınırız.Sen ölümle en güzeliyle bizi huzuruna al ALLAHIM!
Ölümümüzü her türlü şerden kurtulup rahata erme
vesilesi yap ya RABBİ!
ALLAHIM! Bizleri seni çok zikreden , sana çok
şükreden, senden çok korkan,Sana çok itaat eden, sana karşı saygıyla dopdolu olan, ahu efgan edip dua dua yalvaran ve durmadan sana sana teveccüh eden kullarından eyle!
ALLAHIM! Acizlikten, üzüntüden, tasa ve kederden, korkaklıktan,başımıza gelenlerden, dolayı başkalarının sevinmesinden,kabir azabından,cehennem ateşinden sana Sığınırız.Bize kötülüklerin ve kötülerin şerrinden emin eyle.
ALLAHIM! Bizlere verdiğin nimetlerin bereketinden mahrum etme.vermediğin Şeylerle de imtihan etme.
ALLAHIM! Senden bizi sevmeni, senin sevdiklerinin sevgisini,bizi senin sevgine Yaklaştıracak amellerin sevgisini, tertemiz bir
hayatı,dosdoğru bir ölümü, huzurunda bizi rezil etmeyen, ayıpların sayılıp dökülmediği bir haşr ü neşr istiyoruz.
ALLAHIM! Nimetlerini artır,eksiltme; bizi yücelt,hor ve hakir eyleme, bize lütüflarda Bulun,mahrum etme, bizden razı ol. Ey
Merhametlilerin en Merhametlisi!...

AMİN...AMİN...AMİN...


SELAM VE DUA İLE...