Amir ibnu Rebia(radyallahu anh)anlatıyor:''Resulullah (aleyhisselatü vesselam)'ın arkasında namaz kılan birisi,namazda hapşırdı ve şu dua yı okudu:'Mübarek (hayrı bol),ihlaslı ve çok hamdle Allah'a hamd ederiz,ta Rabbimiz razı oluncaya kadar;dünya ve ahiret işindeki rızasından sonra da(hamdimize devam ederiz).''Resulullah(aleyhisselatü vesselam)namazdan çıktıktan sonra:'Namazda duayı okuyan kimdi?'diye sordu.Ancak okuyan kişi sükut etti.Resulullah (aleyhisselatü vesselam)tekrar sordu:
'Duayı kim okudu?Zira fena bir şey söylemedi'.Bunun üzerine adam:'Bendim ,bu dua ile sadece hayır murad ettim' dedi.Efendimiz:
'(Duanız)Rahman'ın arşına kadar yükseldi'buyurdu.

(Ebu Davud salat121,Tirmizi,salat296,Buhari,ezan115,Muvatta kur'an 25,Nesai,iftitah112)


Hadis,görüldüğü üzere bir çok vecihte büyük muhaddislerce rivayet edilmiştir.Kıraat dışı okunan bu dua rivayetten rivayete farklılıklar,ziyadeler ve noksanlar taşır.Nitekim Buhari ve Muvatta'nın rivayetlerinde Resulullah(aleyhisselatü vesselam):''Bu duayı yazmada öncelik kazanmak için otuz küsür melek yarış yaptı''
buyurmuştur.Tirmizinin rivayetinde,Resulullah(aleyhisselatü vesselam) üç sefer,'bu kelimeleri kim söyledi?' diye sormuş,üçüncüde Rifaa ibnu Rafii(radyallahu anh),'Bendim' demiş,Resulullah bir kere daha tekrarladıktan sonra:''Otuz küsür melek bunu (huzur-u ilahi'ye)yükseltmek hususunda yarış ettiler''buyurmuştur.

Yine İbnu Hacer'in belirttiğine göre bu rivayetten şu hükümler çıkarılmıştır:

*Namazda ,yanındakini teşviş etmedikçe zikirler yüksek sesle yapılabilir.
*Namazda hapşıranın elhamdülillah demesi mekruh değildir.Ancak ,buna yerhamükallah diyen cevap veren müsallinin namazı bozulur.
*Namazda olan kişinin,hapşırana yerhamükallah demesi gerekmez.
*Ta'dil-i erkanı zikirle uzatmak(caiz ve müstehabdır)