şâd,şeydâlî,yâ rûhâ,evrâdin,yâ,rûh,bi izzeti,bârûh."

her kimki bu dua ile niyazda bulunsa hiç ummadiği bir zaman için bulunmuş olduğu o dar yerden kurtulmuş olur. (bunlar ibranice mevlanin isimleridir) " (kenzul havas) "