+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 5 Sayfa var 1 2 3 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 41
Like Tree2Beğeni

Konu: Sekine Duası

 1. #1
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  [?mam-? Ali (Ra) ve ?mam-? Gazali (Ra) Mecmuatü-l Ahzab]


  1. Niyet( ne için ve ne maksatla okunduğuna niyet etmek)
  2. ?stiğfar (7 DEFA)
  3. Salavat-? Şerife ( 7 DEFA)
  4. Allah-u Ekber (10 DEFA)
  5. Alt? Esma her ayetle beraber okunacak.(19 DEFA)
  ÖNEML? NOT:
  Yani; yukar?da say?lan maddelerden sonra; Önce Besmele sonra 6 esma (Ferdun, hayyun, Kayyumun, Hakemun,Adlun,Kuddusun)sonra birinci ayet 19 Defa okunacak. Arkas?ndan Tekrar Besmele Alt? isim Sonra ikinci ayet 19 defa okunacak.Örnek: Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddusun- “Seyec ‘alullahu ba’de ‘usru-y yusra” 19 Defa okunur.
  Sonra tekrar besmele ve ikinci ayet okunur böylelikle bütün ayetler okunur. Yaln?z ikinci ayetin baş?nda baz? nüshalarda “ vav” yaz?lm?ş bu “vav” duada okunmayacak. Yani “anetil wücuhu lil hayyil kayyum” şeklinde olacak.

  HER AYET NE ?Ç?N OKUNACAĞI
  1. Güç işlerin kolay olmas? niyetiyle ( Talak-7)
  2. Cebbarlar? zelil k?lmak, her istek için (Taha-111)
  3. Kat? gönülleri yumuşatmak,düşmanlar?n gönüllerine rikkat,kalplerine ac?ma hissi vermek için(Hadid-9)
  4. Tevbe kabulü ve mağfiret istemek ( Nisa-16)
  5. Tevbe kabulü ve mağfiret talebi (Nisa-23-106)
  6. Ehl-i kudretten af talebi için (Nisa-149)
  7. Duan?n kabulü niyetiyle( Nisa-58)
  8. Ehl-ilim olmak ve ulum-u Rabbaniye’ye vak?f olmak ( Nisa-11)
  9. Düşmanlar?n hile ve aldatmalar?ndan emin olmak için (Nisa-1)
  10. Düşmanlara galebe, r?z?kta genişlik, huzur ve saadet kap?lar?n?n aç?lmas? ( Fetih-1)
  11. Düşmanlara galebe, r?z?kta genişlik, huzur ve saadet kap?lar?n?n aç?lmas? ( Fetih-3)
  12. Düşmanlara galebe, r?z?kta genişlik, huzur ve saadet kap?lar?n?n aç?lmas? ( Maide-56)
  13. Düşmanlara galebe, r?z?kta genişlik, huzur ve saadet kap?lar?n?n aç?lmas? ( Hud-66)
  14. Cenab-? Hak’tan g?na(zenginlik) ve r?z?kta genişlik(Lokman-26)
  15. Düşmanlar?n hilesinden emin olmak için (Tevbe-129)
  16. Düşmanlar?n hilesinden emin olmak için (Al-i ?mran-173)
  17. Def’i gam(keder ve hüznün gitmesi) için(Enbiya-103)
  18. Hüzünden kurtulmak için (Fatiha-5)
  19. Allah’?n verdiği nimetlere ve şükre muvaffak olmak için(Fatiha-2- Enam-45)
  NOT:Bu dua Arapças?ndan bu niyetlerle okunur. Arapça asl? da Bediüzzaman’?n tertib ettiği Büyük Cevşen’de geçiyor

  YouTube Video
  ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


  Bilgisayar?n?za indirip sesli dinleyebilmek için t?klay?n?z...
  Konu Yonetici tarafından (11.03.08 Saat 19:48 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  SEK?NE DUASIYLA ?LG?L?

  Mekke''nin fethinden önce Hudeybiye Muahedesi esnas?nda Fetih Sûresi 1. âyette geçen "Hiç şüphesiz biz sana apaç?k bir fetih olarak (zafer yolunu t?kayan bütün
  engelleri ve kap?lar?) fethettik/açt?k"
  mealindeki âyetler inmeye başlad?.
  Vahiy, ayn? zamanda ağac?n alt?nda yap?lan biattan da bahsediyordu:
  "Andolsun Allah, sana o ağac?n alt?nda biat ederken mü''minlerden raz?
  olmuştur. Kalplerinde olan? bilmiş ve üzerlerine `güven duygusu ve huzur''
  indirmiştir. Ve onlara yak?n bir fetihi sevap (karş?l?ğ?) olarak vermiştir."
  Bu
  âyetler mü''minlere yak?n bir fethi müjdelemiş ve fetih k?sa zamanda
  müyesser olmuştur. Bu âyette geçen güven ve huzur kelimelerinden
  "Sekine" diye Üstad?m?z taraf?ndan tâ 1935''lerde bahsedilmiştir.
  O korkulu
  ve s?k?nt?l? Eskişehir hapsi ortam?nda 1400 sene gizli kalan Celcelutiye ve
  Sekine hakikat?n? ilân etmiştir.

  Alt? ?sm-i Azam? ihtiva eden Sekine
  duas?/Cevşen-i kebirde mevcut ve malumdur.


  En korkulu ve en
  me'yusiyetli bir zamanda bu duan?n okunmas?yla Üstad?m?z?n maddî ve
  manevî tehlikelerden nas?l korunduğunu çoğumuz okumuşuzdur.

  En ümitsiz zamanda Sahabelere gelen Fetih Sûresindeki R?dvan ağac?
  alt?ndaki biat-kararl?l?k ve Allah'?n onlara verdiği Sekine, nas?l fethe
  yak?nlaşt?rm?şsa, biz acize göre günümüzdeki R?dvan ağac? fonksiyonunu
  icra eden çam ve katran ağaçlar?n?n alt?nda içerdeki ve d?şardaki tüm ehl-i
  iman?n biatleri, buluşmalar? ve kaynaşmalar? da inşaallah Allah'?n r?zas?n?
  celbedecektir.


  Ve son y?llar?n zahiren kudretli ve dehşetli görünen çok
  hizibler ve gizli komitelere karş? mü''minlerin hasseten Nur talebelerinin
  Sekine vesilesiyle sekineye ve fethe nail olacaklar?na işarettir,
  inanc?nday?z. 28. Lem'ada, Üçüncü Emare'de Sekine''den bahseden
  Üstad?m?z akabinde ?mam-i Ali''nin (ra) "Vela tehşe" korkma demesini
  zikretmesi de boşuna değildir.

  ocak 2001 yeni asya
  Konu MuhammedSaid tarafından (09.06.07 Saat 21:17 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 3. #3
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Orjinalini yazan: Meyvenin Zeyli

  [?mam-? Ali (Ra) ve ?mam-? Gazali (Ra) Mecmuatü-l Ahzab]

  1. Niyet( ne için ve ne maksatla okunduğuna niyet etmek)
  2. ?stiğfar (7 DEFA)
  3. Salavat-? Şerife ( 7 DEFA)
  4. Allah-u Ekber (10 DEFA)
  5. Alt? Esma her ayetle beraber okunacak.(19 DEFA)
  ÖNEML? NOT:
  Yani; yukar?da say?lan maddelerden sonra; Önce Besmele sonra 6 esma (Ferdun, hayyun, Kayyumun, Hakemun,Adlun,Kuddusun)sonra birinci ayet 19 Defa okunacak. Arkas?ndan Tekrar Besmele Alt? isim Sonra ikinci ayet 19 defa okunacak.Örnek: Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddusun- “Seyec ‘alullahu ba’de ‘usru-y yusra” 19 Defa okunur.
  Sonra tekrar besmele ve ikinci ayet okunur böylelikle bütün ayetler okunur. Yaln?z ikinci ayetin baş?nda baz? nüshalarda “ vav” yaz?lm?ş bu “vav” duada okunmayacak. Yani “anetil wücuhu lil hayyil kayyum” şeklinde olacak.  Bu şekilde okuyan var m?? Ya ben 10 Tekbir. Ard?ndan Besleme ve 6 isim. Daha sonra da 19 ayeti okuyorum. Ve bunu 19 kez tekrarl?yorum. Yaln?z tekbirleri sadece başta okuyorum. Acaba hangisi daha makbul?
  Konu MuhammedSaid tarafından (09.06.07 Saat 21:18 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 4. #4
  Yönetici HakanBa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Gaziantep
  Yaş
  33
  Mesajlar
  2.566

  Standart

  Bendeki büyük çevşende; Tekbiri 10 defa, besmeleden sonraki kısmı 19 defa okunur olarak geçiyor. Bende bu şekil okuyorum..
  "Eğer komünistler mürekkep ve kağıdı yok etmek imkanını da bulsalar, benim gibi birçok gençler ve büyükler fedai olup hakikat hazinesi olan Risale-i Nurun neşri için, mümkün olsa derimizi kağıt, kanımızı mürekkep yapacağız."

  -Zübeyir Gündüzalp-


 5. #5
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  Alıntı HaKaNBa Nickli Üyeden Alıntı
  Bendeki büyük çevşende; Tekbiri 10 defa, besmeleden sonraki k?sm? 19 defa okunur olarak geçiyor. Bende bu şekil okuyorum..
  Aynen...
  Yahu bütün cevşenler bu dizaynda zaten Hat?rlam?yorum da yukardaki yaz?y? nerden ald?ğ?m?. Neyse Allah kabul etsin
  Konu MuhammedSaid tarafından (09.06.07 Saat 21:19 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 6. #6
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  Evet yahu Cevsen'in o bölümünde hatta arapça olarak yaz?yor
  Asl? vahye dayanan yüksek, s?rl?, t?ls?ml?, feyizli ve kuvvetli duâlardan birisi de sekinedir. Hazret-i Cebrail Aleyhisselâm Peygamber Efendimizin (asm) huzurunda bir sayfa indiriyor. Allah’?n alt? ismi yaz?l? bulunan bu esrarl? ve t?ls?ml? duâ sayfas?, Hazret-i Ali’ye (ra) tebliğ ediliyor. Hazret-i Ali (ra), bu hâdiseyi şöyle anlat?yor: “Ben Cebrail’i gökkuşağ? gibi semay? kuşatm?ş olarak gördüm. Sesini işittim. Sayfay? ondan ald?m. Sayfada Allah’?n Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl ve Kuddûs isimlerini yaz?l? buldum.”1
  Sekine ile bildirilen ve Allah’?n Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl ve Kuddûs isimlerinden ibaret olan bu alt? ismi, Hazret-i Ali (ra) için ism-i azamd?r. Bu isimlerden Hakem ve Adl isimleri ?mam-? Azam için ism-i azamd?r. Hayy ismi, Abdülkadir-i Geylânî için ism-i azamd?r. Kayyum ismi, ?mam-? Rabbânî için ism-i azamd?r.2 Kezâ bu isimlerin tamam?n?n asr?m?zda bir meyvesi zuhur etmiştir: Risâle-i Nûr.3
  Üstad Bedîüzzaman Hazretleri Risâle-i Nûr’u bu alt? ismin mazhariyetinde telif etmiş, Otuzuncu Lem’a’y? da özel olarak bu alt? ismin izah ve tefsîrine ay?rm?şt?r.
  Bu isimlerin mânâlar? k?saca şöyledir:
  Ferd: Allah birdir, tektir, yegânedir, biriciktir, istiklâl ve infirad Sahibidir.
  Hayy: Allah sonsuz diridir, ezelî, ebedî ve ölümsüz hayat Sahibidir. Her şeye hayat? veren, her şeyi dirilten O’dur.
  Kayyûm: Allah dâimâ kâimdir, tabir câizse dâimâ ayaktad?r, yaratt?ğ? her şeye hâkimdir, varl?klar? dilediği gibi idâre eder, sevk eder ve yönlendirir, her şey O’nunla var olur, O’nunla ayakta durur, O’nunla devam eder. Allah’? ne bir uyuklama, ne bir uyku ve ne bir gaflet hâli almaz. Göklerde ve yerde ne varsa, O’nun irâdesiyle ve kayyûmiyetiyle varl?ğ?n? sürdürür ve ayakta kal?r.
  Hakem: Allah hüküm Sahibidir, hikmet Sahibidir, yaratt?ğ? her şeyde bir hikmet ve bir fayda gözetmesi O’nun yüksek âdetindendir. Faydas?z ve boşu boşuna bir şeyi yaratmaz. Yaratt?klar?n? gözetler ve denetler. Kullar?ndan hakl?y? ve haks?z? ay?r?r, aralar?nda hak ve adâletle hükmeder.
  Adl: Allah adalet Sahibidir, her yaratt?ğ?na hakk? olan her şeyi verir, hiç kimseye hiçbir zaman haks?zl?k yapmaz, mahşerde adaletle hükmeder, cezas? zulüm veya haks?zl?k değil, adaletten ibârettir. Allah kendisi adalet Sahibi olduğu gibi, kullar?na da her işlerinde adaleti emreder.
  Kuddûs: Allah pakt?r, temizdir, noksanl?klardan, kusurlardan, âcizliklerden, küfür ve dalâlet ehlinin düşündüğü her türlü eksik s?fatlardan münezzehtir. Allah kemâl s?fatlar Sahibidir. O’nun her s?fat?, her ismi, her işi, her fiili mükemmeldir. Varl?klar? mükemmel, kusursuz, temiz ve pâk yarat?r. Temizliği sever, temizliği emreder, işlediklerinden pişman olan ve tövbe eden kullar?n? günahlar?ndan ar?nd?r?r ve temiz k?lar.
  Sekînede bu isimlerin zikrinden sonra on dokuz harfli on dokuz âyetle Allah’tan istimdat edilir, Allah’a s?ğ?n?l?r, muhtelif isimleri ile Allah zikredilerek dünyevî ve uhrevî her s?k?nt?m?z? aşmam?z için bu isimlerin feyiz ve bereketi istenir.
  K?saca arz edelim:
  1- Allah her s?k?nt?dan sonra kolayl?k lütfedecektir.
  2- Yüzlerin s?k?nt?s? Hayy-? Kayyûm içindir.
  3- Allah size karş? çok şefkatli, çok merhametlidir.
  4- Allah tövbeleri çok kabul edici ve kullar?na çok merhamet edicidir.
  5- Muhakkak ki, Allah çok bağ?şlay?c? ve çok merhamet edicidir.
  6- Muhakkak ki, Allah her şeye gücü yettiği halde çok bağ?şlay?c?d?r.
  7- Şüphesiz Allah her şeyi hakk?yla işitir ve her şeyi hakk?yla görür.
  8- Şüphesiz Allah her şeyi hakk?yla bilir ve her işi hikmetle yerine getirir.
  9- Muhakkak ki, Allah sizin üzerinizde gözeticidir ve her halinizi görür.
  10- Biz sana apaç?k bir fetih yolu açt?k.
  11- Ve Allah sana pek şerefli bir zaferle yard?m etsin.
  12- Şüphesiz Allah’a tâbi olan topluluk gerçek gâliplerin tâ kendisidir.
  13- Muhakkak ki Allah, azab?nda pek kuvvetlidir ve kudreti her şeye galip oland?r.
  14- Muhakkak ki hiçbir şeye ihtiyac? olmayan ve her türlü övgüye lây?k olan ancak Allah’t?r.
  15- Allah bana yeter. O’ndan başka ibâdete lây?k hiçbir ilah yoktur.
  16- Allah bize yeter. O ne güzel vekildir.
  17- En büyük korku olan k?yâmetin dehşeti onlara üzüntü vermez.
  18- Ancak Sana kulluk eder ve ancak Senden yard?m isteriz.
  19- Ve âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

  Üstad Hazretleri on dokuz Kur’ân âyetinden al?nan on dokuzar harfli bu yüksek ve öz metinlerin besmeleden itibaren on dokuz defa okunmas?n? önermiştir.4 On dokuz rakam? Kur’ân’dan al?nan bir şifredir. Bilindiği gibi, Kur’ân’da ebedî âlemlerle ilgili verilen bir haberde on dokuz adedi telâffuz ediliyor.5
  Seksen y?l? aşk?n hayat? boyunca karş?laşt?ğ? dehşetli fitnelerden harika bir sûrette korunmuş olan Üstad Saîd Nursî Hazretlerinin,?mam-? Gazali yoluyla Hazret-i Ali’den (ra) ders ald?ğ? sekine gibi yüksek esrarl? evrad? kendisine daimî bir vird edinerek hiç terk etmedenokumuş olmas?6, bize, her s?k?nt? ve fitne ân?nda s?ğ?nacağ?m?z aç?k ve koruyucu bir kap? olduğunu göstermeye yeterlidir.

  Dipnotlar:
  1- Lem’alar, ?stanbul, 2001, s. 193; 2- Lem’alar, ?stanbul, 2001, s. 520; 3- Lem’alar, ?stanbul, 2001, s. 198; 4- Hizbü’l-Envâri’l-Hakâik?’n-Nûriye, s. 119 5- Bak?n?z: Müddessir Sûresi: 30 6- Lem’alar, ?stanbul, 2001, 197

  Süleyman Kösmene
  Konu MuhammedSaid tarafından (09.06.07 Saat 21:19 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 7. #7
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  38
  Mesajlar
  3.049

  Standart

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  Evet yahu Cevsen'in o bölümünde hatta arapça olarak yazıyor
  Osmanlıca mı yazacaktın?
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


 8. #8
  Ehil Üye tevhid - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Bulunduğu yer
  .....
  Mesajlar
  1.097

  Standart

  Alıntı Meyvenin Zeyli Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Orjinalini yazan: Meyvenin Zeyli


  [İmam-ı Ali (Ra) ve İmam-ı Gazali (Ra) Mecmuatü-l Ahzab]


  1. Niyet( ne için ve ne maksatla okunduğuna niyet etmek)
  2. İstiğfar (7 DEFA)
  3. Salavat-ı Şerife ( 7 DEFA)
  4. Allah-u Ekber (10 DEFA)
  5. Altı Esma her ayetle beraber okunacak.(19 DEFA)
  ÖNEMLİ NOT:
  Yani; yukarıda sayılan maddelerden sonra; Önce Besmele sonra 6 esma (Ferdun, hayyun, Kayyumun, Hakemun,Adlun,Kuddusun)sonra birinci ayet 19 Defa okunacak. Arkasından Tekrar Besmele Altı isim Sonra ikinci ayet 19 defa okunacak.Örnek: Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddusun- “Seyec ‘alullahu ba’de ‘usru-y yusra” 19 Defa okunur.
  Sonra tekrar besmele ve ikinci ayet okunur böylelikle bütün ayetler okunur. Yalnız ikinci ayetin başında bazı nüshalarda “ vav” yazılmış bu “vav” duada okunmayacak. Yani “anetil wücuhu lil hayyil kayyum” şeklinde olacak.  Bu şekilde okuyan var mı? Ya ben 10 Tekbir. Ardından Besleme ve 6 isim. Daha sonra da 19 ayeti okuyorum. Ve bunu 19 kez tekrarlıyorum. Yalnız tekbirleri sadece başta okuyorum. Acaba hangisi daha makbul?

  hangisi daha makbul ilmiorum ama ilk defa duyuyorum yzdıgın gibi okundugunu..ben de aynen senn gibi okuyorum cunku cevsende dizayn öle. gercekten bi sakıncası warmı acaba bu sekilde okumanın??

  Sus gönlüm!.


  Bir elif miktari sus.Az kaldi bahara

  Sus gönlüm!.

  Sebepler var edilinceye kadar.Bahaneler olusuncaya,birbirimizin

  nasibi oluncaya kadar sus...


 9. #9
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Sak?ncas? yoktur herhalde ama biz yine de umuma tabi olal?m kardeşim

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 10. #10
  Ehil Üye tevhid - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Bulunduğu yer
  .....
  Mesajlar
  1.097

  Standart

  olal?m inş kardes olal?m..

  Sus gönlüm!.


  Bir elif miktari sus.Az kaldi bahara

  Sus gönlüm!.

  Sebepler var edilinceye kadar.Bahaneler olusuncaya,birbirimizin

  nasibi oluncaya kadar sus...


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Haftalık Sekine Duası Okuma Programı
  By HakanBa in forum Hatim Kampanyaları
  Cevaplar: 159
  Son Mesaj: 13.12.09, 19:21
 2. Sekine Duası Video-mp3
  By osmanyuksel in forum Klip, Video, Film ve Animasyon
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 01.12.09, 17:36
 3. Haftalık Sekine Hatmi
  By HakanBa in forum Hatim Kampanyaları
  Cevaplar: 70
  Son Mesaj: 27.08.07, 02:40
 4. Sekine Okuyabilecek Var mı??
  By tevhid in forum Dualar
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 15.08.07, 19:57
 5. Sekine Çağrısı...
  By Meyvenin Zeyli in forum Dualar
  Cevaplar: 17
  Son Mesaj: 15.12.06, 21:17

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0