"İyyake Nestaîn"(Ancak ‘Sen’den yardım dileriz…!)
S A Hayırlı cumalar diliyorum.

"Ey ihsanı bol Allah'ım! Sana hamd ederim. Ey yegâne Ma'bud! Senin önünde eğilirim. Yücesin, kullarından dilediğine sonsuz nimetler verirsin. Dilediğini hüsrana dûçar edersin. Ey Yaradanım! Sana sığınırım. Varlık ve darlık zamanında Sana münâcaat ederim, her an sana yalvarırım…!
Daha güzel günler hepimizin olsun.
Selam ve duayla......
Duaların makbul olduğu, vakt-ı Cuma’da hatırlanmak ümidiyle..

‘Bîçare’ S. V.