+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 2 ve 2

Konu: Dua Ayetleri

 1. #1
  Müdakkik Üye sırr-ı gurbet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Bulunduğu yer
  Güzelliklerin Olduğu Her Yer
  Yaş
  41
  Mesajlar
  736

  Standart Dua Ayetleri

  Dua Ayetleri


  Fatiha Suresi,1-7;Hamd O Rabbül Alemin,O Rahman Rahim

  O Din Gününün Maliki Allah'ın.Sade Sana ederiz İbadeti,Sade Senden dileriz avn-i inayeti Ya Rab.Hidayet eyle bizi doğru yola,o kendilerine in'am ettiğin,nimet verdiğin mesudların yoluna;ne gazab olunanların ne de sapıkların.(Amin)
  Yaratıcımız Hz.Adem(a.s)'e bütün esmayı talim ettiğini bildirmesi üzerine meleklerin okuduğu tesbih.
  Bakara Suresi,32:Sen yücesin bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yok.Gerçekten Sen her şeyi bilen hüküm ve hikmet sahibisin.

  Bakara Suresi,67;Allah'a sığınırım öyle cahillere katılmaktan.
  Hz.İbrahim(a.s)'in ve Hz İsmail(a.s)'in Kabe'nin temellerini yükseltirken ettikleri dua:
  Bakara Suresi,128;Ey Rabbimiz hem bizi yalnız Senin için boyun eğen müslüman kıl ve zürriyetimizden yalnız Senin içib boyun eğen bir ümmet-i müslime vücuda getir.Ve bizlere ibadetimizin yolunu göster..

  Hz.İbrahim(a.s)'in duası:
  Bakara,131;Teslim oldum Alemlerin Rabbine.

  Bakara,201;Rabbimiz bize dünyada bir güzellik ver;bizi ateş azabından koru.
  Talut ve askerlerinin Calut'un ordusuna karşı çıktıklarında ettikleri dua:
  Bakara,250;Ey Rabbimiz,üzerimize sabır yağdır ve ayaklarımıza sebat ver.Bize kâfirler kavmine karşı yardım et.

  Bakara,285;İşittik ve itaat ettik,gufranını dileriz ya Rabbena.Sanadır dönüş.
  Bakara,286;(Ya Rabbenâ)hem bize,-bizden evvelkilere yüklediğin gibi-ağır yük yükleme.Ya Rabbenâ,hem de tâkatimiz olmayanı yükletme ve bizden günahlarımızı af buyur ve bizlere mağfiretini reva,rahmetini atâ kıl!Sensin Mevla'mız!Bizi mansur buyur artık Seni tanımayan kafirlere karşı.
  Âl-i İmran,8,;Ya Rabbena,bizleri hidayetine erdirdikten sonra kalplerimizi kaydırma da ledünnünden bize bir rahmet ihsan eyle...
  Cennet ehlinin duası:
  Âl-i İmran,16;Ya Rabbenâ,inandık-iman getirdik,artık bizim suçlarımızı bağışla ve o ateş azabından koru bizleri.

  Hz.Zekeriyya(a.s)'nın Hz. Yahya(a.s)'nın doğumuyla kabul edilen duası:
  Âl-i İmran,38;Ya Rab,bana nezdinden bir temiz zürriyet ihsan eyle.Şüphesiz Sen duayı işitensin.

  Hz.İsa'nın havarilerinin duası:
  Âl-i İmran,53;Ya Rabbenâ,indirdiğine iman ettik ve resulün ardınca gittik,imdi bizi o şahidlerle beraber yaz.

  Âl-i İmran,173;Hasbünallahü ve ni'mel vekil
  Allah yeter bize,O ne güzel Vekil!

  Âl-i İmran,191;Ya Rabbenâ,bunu Sen boşuna yaratmadın,Sübhansın.O halde bizleri o ateş azabından koru.
  Âl-i İmran,193;Ey Rabbimiz,imana çağıran"Rabbinize iman edin!"diyen bir davet sahibini işittik,iman ettik;mağfiretinle artık günahlarımızı bağışla,kabahatlerimizi ört ve bizleri Sana ermiş kullarının yanına al.
  Âl-i İmran,194;Ey Rabbimiz,hem peygamberlerini karşı bizlere vadettiklerini ihsan buyur kıyamet günü yüzlerimizi kara çıkarma...
  Hz.Adem(a.s)'in duası:
  A'raf,23;Ey Rabbimiz,biz nefislerimize zulmettik,eğer Sen bize mağfiret etmez,merhamet buyurmazsan,şüphe yok ki hüsrana düşenlerden oluruz.

  Cennet ehlinin duası:
  A'raf,43;Hamdolsun o Allah'a ki hidayetiyle bizi buna muvaffak kıldı.O bize hidayet etmeseydi,biz kendiliğimizden bunun yolunu bulmamıza imkân yoktu;hakikat Rabbimizin peygamberleri hak emir ile geldiler.

  A'raf,47;Ya Rabbenâ,bizleri o zalimler güruhuyla beraber kılma.
  A'raf,126;Ey Rabbimiz,üzerimize sabır yağdır ve canımızı iman selametiyle al.
  Tevbe,129;Bana Allah kafidir.O'dan başka ilah yoktur.O ne güzel vekildir ve O Arş-ı Azimin Rabbidir.

  Cennet ehlinin duası:
  Yunus,10;Sübhansın ya Rab,Sen'i her türlü eksiklikten tenzih ederiz.(...)Hamd alemlerin Rabbinedir.

  Hz.Musa(a.s)'nın kavminin duası:
  Yunus,85-86;Ey Rabbimiz,bizi o zalim kavmin fitnesine düşürme ve rahmetinle bizi o kâfir kavminden kurtar.

  Hz.Nuh(a.s)'un duası:
  Hûd,47;Ya Rab,Senden bilmediğim şeyi istemekten Sana sığınırım;Sen bana mağfiretini reva,rahmetini âtâ kılmazsan ben hüsrana düşenlerden olurum.

  Hz.Yakub'un duası:
  Yusuf,64;Allah en hayırlı koruyucudur ve erhamürrahimindir.

  Hz.Yusuf'un duası:
  Yusuf,101;Ya Rab,Sen bana mülkten bir nasib verdin ve bana hadislerin tevilinden bir ilim öğrettin.Semavat ve arzı yaratan Rabbim,benim dünya ve ahiretimde Veli'm Sensin.Benim canımı müslim olarak al ve beni salihler zümresine dahil eyle.

  Hz.İbrahim(a.s)'in duası:
  İbrahim,40-41;Rabbim,beni namaza devam edenlerden eyle,zürriyetimden bazılarını da ...Ey Rabbimiz,hem duamı kabul buyur.Ey Rabbimiz,mağfiret buyur bana ve anama babama ve bütün mü'minlere,hesap başa dikileceği gün.

  Müminlerin ana-babaları için duası;İsra,24;Rabbim,anam babam beni küçükken nasıl terbiye ettilerse,şimdi de Sen onlara merhamet et.
  İsra,80;Rabbim,beni sıdkla dahil eyle ve sıdkla çıkar ve benim için tarafından bir yardım delili nasip eyle.
  Ashab-i Kehf'in duası:Kehf,10;Ey Rabbimiz,bizlere tarafından bir rahmet ihsan eyle ve bizim için işimizden bir muvaffakiyet hazırla.
  Kehf,24;İnşaallah,Rabbim beni bundan daha yakın bir vakitte dosdoğru bir muvaffakiyete eriştire.
  Tâhâ,25-28;Ya Rab,benim göğsüme genişlik ver ve bana işimi kolaylaştır ve dilimden düğümü çöz;beni iyi anlasınlar.
  Tâhâ,114;Rabbim ilimce beni zenginleştir.
  Hz.Eyyub(a.s)'un duası:Enbiya,83;(Ya Rab)zarar bana dokundu ve Sen Erhamurrahiminsin;yaralarıma merhamet et,şefkatinle muamele eyle.
  Hz.Yunus(a.s)'un duası;Enbiya,87;Senden başka ilah yoktur Allah'ım,Sübhansın Sen;Seni her türlü eksiklikten tenzih ederim,muhakkak ki ben zalimlerden oldum.
  Hz.Zekeriyya(a.s)'nın duası,:Enbiyâ,89;Rabbim,beni yalnız bırakma;Sen Varislerin en hayırlısısın.
  Hz.Nuh(a.s)'un duası:Mü'minû,26;Rabbim,beni yalanlamalarına karşı bana yardım eyle.
  Mü'minun,97-98;Sana sığınırım Rabbim o şeytanların dürtüşmelerinden ve Sana sığınırım Rabbim huzuruma gelmelerinden.
  Has kulların duası:
  Furkan,65;Ey Rabbimiz,sav bizlerden cehennem azabını;cidden onun azabı defedilemez.

  Furkan,74;Ey Rabbimiz,lütfunla bizlere zevcelerimizden,zürriyetimizden gözler sürûru ihsan buyur ve bizi müttakilere öncü kıl.
  Hz.İbrahim(a.s)'in duası:Şuara,77-82;
  O Rabbül Alemin ki beni yarattı,sonra da bana O hidayet eder ve beni doyuran da O'dur,bana içiren de O,hastalandığımda bana şifa veren O'dur ve O ki bana ölümü verir,sonra beni yine diriltir ve O ki ceza günü ben O'nun günahımı af buyurmasını niyaz ederim.

  Hz.İbrahim(a.s)'in duası:Şuara,83-89;
  Ya Rab,bana bir hüküm ihsan et ve beni salihlerin arasına dahil eyle ve bana sonrakiler içinde bir lisan-ı sıdk(doğruluk lisanı)tahsis eyle ve beni nâim cennetinin varislerinden eyle.Babama da mağfiret buyur,çünkü o yanlış gidenlerden idi ve utandırma beni diriltilecekleri gün,o gün ki ne mal fayda verir,ne oğullar,ancak Allah'a selim bir kalp ile varan başka.

  Hz.Lût(a.s)'un duası:Şuara,169;Ya Rab,ben, ve ehlimi bunların amellerinin yol açacağı kötülüklerden kurtar.
  Hz.Süleyman(a.s)'ın duası:Neml,19;
  Ya Rab,beni nefsime hakim eyle ki bana ve anama-babama ihsan buyurduğun nimetine şükredeyim ve razı olacağın salih amel işleyeyim ve beni rahmetinle salih kulların arasına dahil eyle.
  Hz.Süleyman(a.s)'ın duası:Neml,40;Bu Rabbimin fazlındandır...


  Hz.Musa(a.s)nın duası:Kasas,16;Ya Rab,doğrusu ben nefsime zulmettim,artık mağfiretinle benim suçumu ört.
  "Hamele-i Arş"olarak tarif edilen büyük meleklerin yeryüzündekiler için duası:Mü'minun,7-9;Ey Rabbimiz,rahmet ve ilmin herşeye geniş,hemen mağfiret buyur onlara,o tevbe edip yoluna uyanlara ve koru onları o ateş azabından.Ey Rabbimiz,hem koy onları o kendilerine va'd buyurduğun And cennetlerine,atalarından ve zevcelerinden ve zürriyetlerinden salâhı olanları da-şüphesiz Sen O Aziz-Hakimsin-ve onları fenalıklardan koru.Sen her kimi fenalıklardan korusan,o gün muhakkak onu rahmetine yarlığamışsındır.İşte fevz-i azim,büyük kurtuluş odur.
  "Vasıta duası"olarak okunan ayetlerin meali:Zuhruf,13-14;Tenzih o Subhana ki,bunu bize musahhar kıldı,emrimize verdi,yoksa biz bunu kendimize yakın eyleyemezdik ve her halde dönüp dolaşıp Rabbimize varacağız.
  Semanın açık bir duman ile sarıldığı gün insanların edeceği duauhan,12;Rabbimiz,bizden bu azabı kaldır,çünkü biz mü'minleriz.
  İnsana anne ve babası için okumak için öğretilen dua:Ahkaf,15;Ya Rab,beni öyle sevket ki bana ve anama babama ihsan buyurduğun nimetine şükredeyim ve razı olacağın salih bir amel işleyeyim,zürriyetim hakkında da benim için ıslah nasip eyle,çünkü ben tevbe ile cidden sana yüz tuttum ve ben gerçek müslümanlardanım.
  Hz. Nuh(a.s)'un duası,Kamer,10;Rabbim,ben mağlubum,nusretini ver.
  Mü'minler duası:Haşr,10;Ya Rabbenâ,bizlere ve önden iman ile bizi geçmiş olan kardeşlerimize mağfiret buyur ve gönüllerimizde iman etmiş olanlara karşı kin tutturma.YaRabbenâ,şüphe yok ki Sen Raûfsun,Rahimsin.
  Hz.İbrahim(a.s)'in ve beraberlerindekilerin duası:Mümtehine,4-5;Ya Rabbenâ,biz ancak Sana tevekkül ettik ve Sana gönül verdik ve bütün gidişat Sanadır.Ya Rabbenâ,bizleri o küfredenlerin fitnesi kılma ve bizlere mağfiret buyur;çünkü Sensin ancak öyle Aziz,öyle Hakim.
  Müminlerin cennete girdikleri gün okudukları dua:Tahrim,8;Ya Rabbenâ,bizlere nurumuzu tamamla ve bizleri mağfiretinle yarlığa,şüphesiz ki Sen herşeye Kadirsin.
  Hz.Nuh(a.s)'un duası:Nuh,26-27;Ya Rab,bırakma yeryüzünde kafirlerden bir iktidar sahibi,zira Sen onları bırakırsan kullarını yoldan çıkarıyorlar ve nankör facirden başka da doğurmuyorlar.
  Hz.Nuh(a.s)'un duası:Nuh,28;Ya Rab,mağfiret buyur bana ve babama,anama,mümin olarak evime girene ve bütün erkek ve kadın müminlere...
  Felâk,1-5;Sığınırım Rabbine o felâkın,şerrinden bütün mahlukâtın ve şerrinden karanlığa bastığı vakit bir gecenin ve ukdelere üfleyen üfleyicilerin ve şerrinden haset ettiğinde hasetçinin.
  Nas,1-6;Sığınırım Rabbine insanların,Melikine insanların,İlahına insanların,şerrinden o sinsi vesvâsın ki,vesvese verir sinelerinde insanların;gerek cinden,gerekse insan.
  ...amin

  Allahümme salli ala seyyidina Muhammedini'n -Nebiyyi'l-Ümmiyin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim!.

  Sizin herşey'iniz muhafaza ediliyor. Her ameliniz yazılmıştır. Mektubat - 227


 2. #2
  Yasaklı Üye halenur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Mesajlar
  2.932

  Standart

  Masallah, hepsi bir sayfaya sigiyor demek...



  Allah razi olsun....

  Gecenlerde birisi sormustu, keske o zaman ekleseydik....

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. (aşk ayetleri)
  By fezapilotu in forum Klip, Video, Film ve Animasyon
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 19.07.12, 10:55
 2. Yer ve Göklerin Ayetleri
  By Medresetü'zZehra in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 9
  Son Mesaj: 09.01.09, 13:28
 3. Kur'an-ı Kerimdeki Hüküm Ayetleri (MP3)
  By mkeskin in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 28.04.08, 22:37
 4. Secde Ayetleri
  By tuncaybayram in forum Fıkıh
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 03.12.07, 13:26
 5. Dua Ayetleri
  By Enescan in forum Dualar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 05.10.06, 20:59

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0