+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 4 ve 4

Konu: ALLAH (c.c.)İsimleriyle Kur'an Işığında Dualar

 1. #1
  Gayyur ayseguL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2008
  Mesajlar
  139

  Standart ALLAH (c.c.)İsimleriyle Kur'an Işığında Dualar

  el Fâtır: Yeri ve göğü birbirinden Ayırandır Allah. (azze ve celle) ilk Yaratılışın Sahibidir.
  Aziz ve Celil Olan Allah kâinatı örneksiz, mükemmel Yaratan; her şeye gayesine uygun kabiliyet ve teçhizat Veren; varlıkları yoktan var Edendir; tohumu Yaratan; ondan da filiz Çıkarandır.
  Gökleri ve yeryüzünü Yaran ve Ayıracak Olan, dünyayı Yarattığı gibi Ahireti de Yaratan ve ikişer, üçer, dörder kanatlı Melekleri Yaratan; Melekleri elçiler yapan;
  Kendisinden kullarının şuurlarına tebliğ vasıtaları, Peygamberlere vahiy, sâlih insanlara ilham, akıllara doğru düşünme fikrini getiren araçlar yahut kudretini, eserlerini Yarattıklarına iletici vasıtalar Kılandır Allah. (azze ve celle)
  ***
  "O inkâr edenler görmüyorlar mı ki, (başlangıçta) göklerle yer, birbiriyle bitişik iken, biz onları ayırdık ve her canlı şeyi sudan yarattık.
  Yine de onlar inanmayacaklar mı?" (Enbiya Suresi 30.Âyet Meali)
  ****
  Enbiya suresi 30, Ayet-i Kerime'nin tefsirinde Elmalılı Hamdi Yazır diyor ki: "O kâfir olanlar, görmediler mi?
  Baksalar ya veya haberleri yok mu, sorsalar ya veyahut şu görüş ve düşüncede değiller mi?
  Göklerle yer, şu gördükleri âlemin yukarı kısmını teşkil eden yüksekler ve alt kısmını oluşturan yer bitişik idiler.
  İkisi de deliksizdi.
  Yukarıdan yağmur yağmıyor, yerde ot bitmiyordu, bunu görüyorlardı. Veyahut yer, dağsız deresiz yekpare; gök boyutları da güneşi, ayı, gökcisimleri ve yıldızları yok, tek bir bütün halindeydi.
  Veyahut yer, gökcisimlerine bitişik, hepsi bir şeydi.
  Gök cisimleri ve kütleleri arasında şimdiki çeşitlilik söz konusu olmayıp hepsi de birbirine benzer birer madde idi.
  Veyahut hepsi başlangıçta var olmamakla ortaktı.
  Dışta görünen ve farklı özellik gösteren bir varlık değildi.
  Bunları da şimdiki görünen durumlarından bir fikir edinip ondan delil çıkarmak yolu ile veya duyulup nakledilen bilgiler ışığında bilirler veya bilebilirler.
  Baksalar ya, öyle iken biz onları koparıp ayırdık.
  Yok iken yaratıldılar, bir şey iken çoğaldılar.
  Başlangıçta duman gibi bir madde iken farklı şekiller alıp değişik kütleler oldular. Bir tabiatta kalamayıp değişik karakterlerle çeşitlendirildiler.
  Yer, göklerden ayrıldı, yukarısından yağmur yağdırıldı, üzerinde otlar bitirildi. Ve hayatı olan her şeyi sudan yarattık..."
  ***
  Ey bereketli yeryüzünün Sahibi!
  Ey müzehheb semanın Sahibi!
  Ey ışıklı gündüzün;
  Ey yıldızlı gecenin Sahibi!
  Ey tohumdan filiz Çıkaran Hikmetiyle!
  Ey geceden gündüzü; gündüzden geceyi Çıkaran Rabb'im!
  Ey her şeye Gücü Yeten!
  Ey Fâtır!
  Ey Allah!
  ****
  Resulullah'ın diliyle dua ediyorum Sana Rabb'im; duamı kabul eyle Dergâhında!
  "Allah'ım!
  Doğu ile batının arasına ayırdığın gibi beni de günahlarımdan ayır.
  Allah'ım!
  Beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi beni de günahlarımdan temizle.
  Allah'ım!
  Beni günahlarımdan kar, su ve dolu ile temizle!"
  ****
  Allah'ım!
  Günahlarımla aramı ayır benim!
  Günahlardan beni uzaklaştır Rabb'im!
  Rızan için terk ettiğim hiçbir şeyin hasretini çekmememi nasip eyle!
  Rabb'im!
  Rızandan ayıran her şeyden, Sen benden Ayrılmadan, ayrılmamı nasip eyle!
  Haramlarla aramı ayır benim Rabb'im!
  Helal lokma nasip eyle her daim!
  El ve ayaklarından iyi ameller hâsıl Ettiğin helal lokma yiyenlerden olmamı nasip eyle!
  ***
  Rabb'im!
  Kanaati olan bir tevekkül;
  Tevekkülü olan hakiki teslimiyet;
  Tövbeyle muhkemleşen yöneliş;
  Verası olan zühd Bahşet Yüce Katından!
  ***
  "Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır" deyip sonra da dosdoğru yaşayanlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.
  Onlar, cennetliktirler, yaptıklarına mükâfat olarak sonsuza dek orada kalacaklardır." (Ahkaf Suresi 13-14. Âyet Meali)
  ***
  Rabb'im!
  Bütün meşguliyetlerimi Senin İlahi Rızan için yapmamı nasip eyle!
  Azaptan korunmakla meşgul olmamı nasip eyle!
  Azaba götürecek meşguliyetlerle benim aramı ayır Rabb'im!
  Bana dosdoğru yaşamamı
  Ve Cennetini nasip eyle!
  ***
  Rabb'im!
  Nefsin muttali olmasından temizlenerek doğruluğu;
  Riyadan temizlenmekle samimiyeti;
  Samimiyeti kalbime nakşetmenle ihlâsı nasip eyle bana!
  Amelimden amelimi beğenmeyi çıkar Rabb'im!
  Ne yaparsam hayır adına;
  Ne yaparsam İlahi Rızan için,
  Lütfundan ve İhsanındandır Senin!
  Ne bendendir amelim;
  Ne de benim sayemdedir!
  Her şey Senin Dilemenledir Rabb'im!
  Rabb'im!
  Hakkımda hayırlı olanı Dilemeni dilerim Senden!
  Ve vaat ettiğin Gün gelip,
  Huzuruna Çıkınca
  Cennetini nasip Etmeni dilerim.
  Âmin! Âmin! Âmin!
  V'el hamdülillahi Rabbi'l âlemin!
  Çöldeyim, susuzum. Dudağın bana Leylâ. Kuyularda Yusufum. Sözlerin bana Züleyhâ. Ateşlerde İbrahimim. Gözlerin bana deryâ. Sancılar içinde Meryemim. Bakışın bana İsâ. Yaralar içinde Eyyubum. Hasretin bana şifâ. Ölüler içinde bir ölüyüm. Ellerin bana musallâ.

 2. #2
  Gayyur ayseguL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2008
  Mesajlar
  139

  Standart

  es Sabr: Allah, (azze ve celle) çok Sabredendir.
  Çok sabırlıdır.
  İsyankârlardan acele intikam almayan; hiçbir şeyde acele etmeyen;
  kendine isyan edenlere bile mühlet verendir.
  Rızası olmayan işlerin neticesini bekler Allah. (azze ve celle)
  O her şeyi bilir; gücünü kaybetmez; daima sabittir; varlığı devam edendir.
  Allah,(azze ve celle) bir işi, vakti gelmeden yapmak için acele etmez.

  Yapacağı işlere muayyen bir zaman koyar ve onları koyduğu
  kanunlara göre - zamanı gelince - icra eder.
  Önceden çizdiği zamandan, - bir tembelin yaptığı gibi, - geciktirmez.
  Ve kezâ - bir acelecinin yaptığı gibi - zamanı gelmeden yapmağa kalkmaz.

  Bilakis her şey'i, hangi zamanda yapılmasını takdir buyurmuş ise, o zaman yapar.
  ***
  "Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin.
  Şüphesiz o (sabır ve namaz), Allah'a saygıdan kalbi ürperenler dışında herkese zor ve ağır gelen bir görevdir.
  " (Bakara Suresi 45. Âyet Meali)
  ***
  Ey en büyük ihsan Sahibi!
  Ey Kadir-i Mutlak!
  Ey tam kuvvet sahibi!
  Ey en büyük sabır Sahibi!
  Ey cezaları Erteleyen!
  Ey acele Etmeyen!
  Ey Sabr!
  Ey yoluna ram olduğum Allah!
  ***
  Senin gücün her şeye yeter Rabb'im!
  Tam kuvvet ve güç Sahibi yalnız Sensin!
  En büyük sabır Sahibi Sensin Sabr Adınla!
  Cezaları erteleyen acele etmeyen yalnız Sensin!
  Bizi şirkten, küfürden koru Allah'ım!
  Sendelesek de Senin yolunda;
  Ve günahkâr olsak da çoğu zaman,
  Sabr Adınla sabret bize Rabb'im!
  Sabrınla bizi doğru yola ilet!
  ***
  Halîm Adınla yumuşak huyluluk ver bize Allah'ım!
  Sabr Adınla sabretmeyi nasip et bize!
  İlm, hilm ve sabır sahibi yap bizi Sabr Adınla Allah'ım!
  İlim sahibi yap ki bizi;
  Senin tanıttığın gibi bilelim Seni ancak.
  Senden gaflette olmasın kalpler!
  Ve hilm sahibi yap ki bizi Allah'ım;
  Yumuşak huylu; affeden ve sabredenlerden olalım!
  ****
  "Sabredenler, doğru olanlar, gönülden boyun eğenler,
  infak edenler ve 'seher vakitlerinde' bağışlanma dileyenlerdir.
  " Al-i İmran Suresi 17. Âyet Meali)
  ****
  Açlıktan ve tokluktan;
  Sıcaktan ve soğuktan;
  Zenginlik ve fakirlikten;
  Hastalık ve musibetten;
  Yalnızlıktan ve korkudan;
  Kimsesizlik ve kalabalıktan;
  Yorgunluk ve ezadan;
  Ne zaman şikayet etsek Allah'ım;
  En büyük sabır Sahibi Adınla Sen;
  Bizi emrine boyun eğenlerden eyle!
  İnfak edenlerden eyle bizi Rabb'im!
  Bizi seherlerde Senden mağfiret dileyenlerden eyle!
  İmanlarında samimi ve doğru olanlardan eyle Rabb'im!
  En büyük sabır Sahibi Adınla Sen bize sabret!
  Sabredemediğimiz her ne varsa şu hayatta; hepsinin,
  Bir imtihan olduğunu hatırlat Sabr Adınla!
  İmtihanımızı bize kolaylaştır Rabb'im!
  Sabr Adınla sabret bize!
  Ve sabır sahibi olmamızı nasip et Sabr Adınla!
  ****
  "İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir.
  Asıl iyilik, o kimsenin yaptığıdır ki, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır.
  (Allah'ın rızasını gözeterek) yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar,
  namaz kılar, zekât verir.
  Antlaşma yaptığı zaman sözlerini yerine getirir.
  Sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabreder.
  İşte doğru olanlar, bu vasıfları taşıyanlardır.
  Müttakîler ancak onlardır!"
  (Bakara Suresi 177. Âyet Meali)
  Bizi antlaşmalarına sadık olanlardan eyle Rabb'im!
  Bütün sıkıntılarımızda;
  Hastalıkta;
  Savaşta;
  Bizi sabredenlerden eyle Sabr Adınla!
  Doğru bildiklerinle bir getirsin Meleklerin adımızı Sana!
  Bizi ateşin azabından koru Rabb'im Sabr Adınla!
  ****
  Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve sellem) buyurdu ki; "Müminin hâli şaşırtıcıdır.
  Bütün durumları kendisine hayırlıdır.
  Bu sadece mümin içindir.
  Bolluk ve saadet elde ederse, şükreder ve kendine hayırlıdır.
  Başına sıkıntı gelirse, sabreder ve kendisine hayırlı olur."

  ****
  Sabredenleri Seversin Sen Allah'ım!
  Bize de sabır ver Sabr Adınla!
  Mümin olmayı nasip et evvela;
  Bolluk ve saadette Sana şükredenlerden;
  Başına bir sıkıntı geldiğinde;
  Sabredenlerden eyle bizi;
  Bütün amellerimizi bizim için hayırlı kıl Allah'ım!
  Sabırsız;
  Şikayet eden;
  Hoşlanmayan taraflarımızı törpüle Sabr Adınla Rabb'im!
  Sabr Adınla Rabb'im!
  O Güzel Sabr Adınla;
  Bizi ateşin azabından koru!
  ****
  "Allah sabredenlerle beraberdir."
  (Enfal Suresi 66. Âyet Meali)

  Her şey Senin yardımınla olur ancak Allah'ım!
  Sen yardım etmezsen; nefsimi yenemem!
  Yardım etmezsen Sen; sabredemem!
  Senin yardımınla; Senin için; ve Seninle birlikte;
  Sabretmemi nasip et bana Rabb'im!
  Şikayeti terk etmememi nasip et Sabr Adınla!
  Sabr Adınla Rabb'im; kitap ve sünnette ayaklarımı sabit kıl!
  Zindandaki Yusuf'un (a.s)
  Dayanılmaz acılar çeken Eyyüb'ün (a.s)
  Sabrından damlalar bahşet bize!
  Bizi ateşin azabından koru!
  ****
  Ey yerin göğün Sahibi;
  Ey en Sabırlı;
  Ey en merhametli;
  Ey en şefkatli Rabb'im;
  Nefsimizi Senden menetmek cefadır;
  Senin için sabretmeyi zenginlik;
  Seninle sabretmeyi vefa;
  Senin yolunda sabrı hayırlı bir imtihan;
  Bitmeyen isteklerimize karşı sabrı zafer;
  Musibetlere karşı sabrı ise ferahlık kıl üzerimizde!
  Bizi ateşin azabından koru Yâ Rab!
  Yasakladığın şeyler terk etmek için sabır ver bize!
  Mümin olmamıza teşvik için sabır ver bize!
  İçinde eziyet olmayan bir terk etme nasip et bize Rabb'im Sabr Adınla!
  "Dedi ki: 'Ben, dayanılmaz kahrımı ve üzüntümü yalnızca Allah'a şikâyet ediyorum!"
  (Yusuf Suresi 86. Âyet Meali)
  Rabb'im;
  Bizim de bütün kahrımızı ve kederimizi
  Yalnız Sana şikâyet etmemizi nasip et!
  Sen ne de çok Sabırlısın Rabb'im
  Ve biz ne çok sabırsızız!
  Katından bize Rahmet;
  Katından bize nimet;
  Katından bize ihsan;
  Katından bize sabır Lütfet!
  Sabr Adınla Rabb'im;
  Adımızı sabredenlerle an!
  "La havle vela kuvvete illa billâh"
  Âmin! Âmin! Âmin!
  V'el hamdülillahi Rabbil Âlemin
  Çöldeyim, susuzum. Dudağın bana Leylâ. Kuyularda Yusufum. Sözlerin bana Züleyhâ. Ateşlerde İbrahimim. Gözlerin bana deryâ. Sancılar içinde Meryemim. Bakışın bana İsâ. Yaralar içinde Eyyubum. Hasretin bana şifâ. Ölüler içinde bir ölüyüm. Ellerin bana musallâ.

 3. #3
  Gayyur ayseguL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2008
  Mesajlar
  139

  Standart

  en-NÛR: Âlemleri, bütün kâinâtı nûrlandıran, aydınlatan, Nûr olan; istediği bütün simalara, zihinlere ve gönüllere Nûr, aydınlık ihsan eden, göklerin ve yerin Nûrudur.
  "Allah göklerin ve yerin nurudur.

  O'nun nuru içinde ışık bulunan bir kandil yuvası gibidir.
  Kandil cam içindedir.
  Cam da sanki inci gibi parlayan bir yıldızdır.
  Ne tam doğuda ne de tam batıda olan mübarek bir zeytin ağacının yağıyla tutuşturulur.
  Yağ neredeyse ateş değmeden bile tutuşup ışık verecek olan bir zeytin ağacından yakılan sanki bir inci yıldızı gibidir.
  Bu, nûr üstüne nûrdur.
  Allah dilediğini nûruna kavuşturur.
  Allah insanlara misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir" (Nûr Suresi 35. Ayet Meali)
  Ey yerlerin ve göklerin Nûru olan Allah'ım!
  Ey sonsuz Nûr'un kaynağı,
  Ey bütün Nûrların Nûru olan Allah'ım!
  Sen Nûrsun!
  Ve biz Nûr'a talibiz Allah'ım!
  Gönlümüzü nûrlandır bizim !
  Nûrlandır ki gönlümüzü, yüreğimizin en derin yerinde yalnız Seni bulalım Allah'ım!
  Gözümüzü nûrlandır bizim!
  Nûrlandır ki gözümüzü, Senin her an yenilenen mucizelerini görebilelim Allah'ım!
  Ruhumuzu nûrlandır bizim!
  Nûrlandır ki ruhumuzu ışık olup Sana akalım Allah'ım!
  Sen ki Nûrsun Allah'ım;
  İman nûruyla nûrlandır kalplerimizi bizim!
  İmbikten süzülen dupduru bir suyla yıkanır gibi yıkansın kalplerimiz imanla!
  İlmin Nûruyla nûrlandır bizi!
  Ve bize indirdiğin ilimle amel etmemizi nasip et hepimize!
  ****
  "Hamd gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı (nûru) var eden Allah'a mahsustur" (el-En'am Suresi 1. Âyet Meali)
  Göklerin ve yerin Nûru Senindir Allah'ım!
  Sendendir, her nerede Nûr varsa.
  Kalın bir duvar gibi yükselen gece,
  Nasıl aydınlanırsa hilalin nûruyla,
  Kalplerimiz de öyle aydınlansın Senin Nûrunla Allah'ım!
  Ulaştığı her zerreyi nasıl aydınlatırsa güneşin ışığı,
  Nûrun ulaşsın ruhumuzun her zerresine!
  Nûrunla aydınlat ruhumuzu!
  Nûr olup akalım biz de gece çöken gönüllere!
  ****
  Cezbedici bir ebemkuşağı gibi uzansın ışığımız uzak ufuklara
  Gökyüzü baştanbaşa mercan olsun,
  Beyaz zambakların tül yaprakları arasından süzülen gün ışığı olalım!
  İlham alıp en parlak yıldızlardan,
  Yıldız yıldız ışıtalım karanlıkları Allah'ım!
  Yıldız gibi ışıt bizi!
  Ay gibi nûrlandır,
  Güneş gibi nûrlandır bizi Allah'ım!
  ****
  "Ey Peygamber! Biz seni, bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle Allah'a davet eden bir davetçi ve nûr saçan bir kandil olarak gönderdik" (el-Ahzâb Suresi 45-46 Âyet Meali)
  Ey en büyük hikmet Sahibi olan Allah'ım!
  Ey kullarını bütün kötülüklerden koruyan Allah'ım!
  Ey kâinatın Nûru Resulullah'ı (sallallahu aleyhi ve sellem) bize gönderen Allah'ım!
  Resulullah'ın (sallallahu aleyhi ve sellem) gözünün Nûru Namazı bize hediye eden Allah'ım!
  Resullullah'ın (sallallahu aleyhi ve sellem) diliyle dua ediyorum şimdi Sana:
  "Yâ Rabb!
  Kalbimi nûrlandır, gözümü nûrlandır, ku¬lağımı nûrlandır, sağımı nûrlandır, solumu nûrlandır, üs¬tümü nûrlandır, altımı nûrlandır, önümü nûrlandır, arkamı nûrlandır ve beni nûr eyle!"
  ****
  "O gün mümin erkeklerin ve mümin kadınların nûrlarının önlerinde ve sağlarında koştuğunu görürsün.
  Melekler onlara "Bugün sizin müjdeniz altından ırmaklar akan cennetlerdir. İşte asıl kurtuluş budur!" ( Hadid Suresi 12. Âyet Meali ).
  "Allah'a ve peygamberlerine iman edenler, işte onlar gerçekten "Sıdık" ve "Şâhid" mertebesinde olanlar bunlardır.
  Bunların Rableri katında mükâfatları ve nûrları vardır " (Hadid Suresi 19. Âyet Meali).

  Bir yıldız yağmurunda gün doğarken Mekke'de,
  Mübarek toprakları aydınlatan Nûrun düşsün bizim de kalplerimize Allah'ım!
  Bizi Nûr eyle!
  ****
  Ve son yolculuğa çıkarken yapayalnız
  İlahi Nûrunla nûrlandır bizi Allah'ım!
  Bizi karanlıkta bırakma!
  ****
  "Ey Rabbimiz! Nûrumuzu bizim için tamamla ve bizi bağışla; çünkü sen her şeye kadirsin." (Tahrîm Sûresi 8. Âyet Meali)
  Âmin! Âmin! Âmin!
  Ve'lhamdülillahi Rabbil Âlemin!
  Çöldeyim, susuzum. Dudağın bana Leylâ. Kuyularda Yusufum. Sözlerin bana Züleyhâ. Ateşlerde İbrahimim. Gözlerin bana deryâ. Sancılar içinde Meryemim. Bakışın bana İsâ. Yaralar içinde Eyyubum. Hasretin bana şifâ. Ölüler içinde bir ölüyüm. Ellerin bana musallâ.

 4. #4
  Gayyur ayseguL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2008
  Mesajlar
  139

  Standart

  el Ber: İyilik yapandır Ber.
  Allah'ın (azze ve celle) iyilik yapan ve yaptıran Adıdır.
  İnsana iyilik yapma duygusunu Verendir Allah.
  (azze ve celle)
  Mutlak iyilik Sahibi, her iyilik ve güzelliğin kendisinden kaynaklandığı yegâne varlık Allah'tır. (azze ve celle)
  Kullarına iyilik ve ihsanı, nimetleri bol olandır O.
  Kendisine isyan nedeniyle iyilik yapmaktan vazgeçmeyen ve iyiliği kesmeyendir.
  Kendisinden isteyenlere güzel bağışta bulunan, ibadet edenlere de bol sevap verendir.
  Kötülük yapana, iyilik yapan, haksızlık edeni affeden, günah işleyeni bağışlayan, tevbe edenin tevbesini, özür beyan edenin özrünü kabul edendir Ber.
  Kullarına yumuşak davranan, onlara kolaylık dileyen, birçok günahı cezalandırmadan bağışlayan, tek bir iyiliğe on misli ile karşılık veren, niyetlendikleri bir kötülük işlenmedikçe bu niyetleri sebebiyle kullarına ceza vermeyendir Allah. (azze ve celle)
  Allah (azze ve celle) Ber Adıyla; hak etmeseler bile kendi Lütfu, İhsanı ve Keremiyle kullarına sonsuz nimetler sunar ve onlara iyilikte bulunur.
  ****


  "Allah, öyle bir Allah'tır ki, gökleri ve yeri yarattı; yukarıdan su indirip onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkardı; emri gereği denizde seyretmesi için size gemileri hizmetinize sundu; nehirleri de size amade kıldı. Sizin için birbiri ardınca güneş ve ayı hizmetinize verdi; yine sizin için gece ve gündüzü amade kıldı.
  Hem size istediğiniz şeylerin hepsinden verdi; öyle ki, Allah'ın nimetini saysanız onu bitiremezsiniz.
  Gerçekten insan çok zalim, çok nankördür." (İbrahim Suresi 32-34 Âyet Meali)
  Ey Mutlak iyilik Sahibi!
  Ey İyiliği Öğreten!
  Ey İyiliği asla kesmeyen!
  Ey Sayısız günah işleyeni de Bağışlayan Yüce!
  Ey Kullarına yumuşaklıkla muamele eden!
  Ey Kapattığı her kapı için on kapı Açan!
  Ey Ber!
  Ey bütün iyiliklerin Sahibi!
  Ey Allah!
  ****
  En büyük iyilik Sahibi yalnız Sensin Rabb'im!
  Damla damla kalplere akıtan Sensin Ber Adını!
  Taştan katı kalplere Ber Adınla yumuşaklık veren Sensin!
  Sana bigâne olanları bile,
  Güzel Adlarınla koruyan; yaşatan yine Sensin!
  Pişman olup af dileyenlerin, kötülüklerini iyiliğe çeviren de Sensin Rabb'im!
  İyilik yapmak için fırsat Veren Sensin Ber Adınla kullarına!
  İyiliği mümkün kılan Sensin!
  Kalplerde gizli olanı da Bilen;
  Zerre kadar iyiliği zâyi etmeyen bir tek Sensin!
  İyilik tohumlarını gönlümüze serpen Sensin!
  Sensin iyilik tohumlarını gönüllerde yeşerten!
  Sen Ber'sin Allah'ım!
  Rabb'im! Sen ne İyisin!
  Sen ne Güzelsin Rabb'im!
  Kalbimizi Ber Adınla yıkayan;
  Ber Adınla ruhumuzu yıkayan Sensin!
  İyiliği bol Ber Adınla Rabb'im;
  Hiç durmadan akan tertemiz Zemzem misali,
  İyiliği sunan Sensin bize!
  Sen bütün iyiliklerin Sahibi olan Ber'sin!
  Sen her şeyden Yüce Allah'sın!

  "Görmüyor musunuz ki, şüphesiz Allah, göklerde ve yerde olanları emrinize amade kılmış açık ve gizli sizin üzerinizdeki nimetlerini genişletip tamamlamıştır. (İsrâ Suresi 70. Âyet Meali)
  ****
  Ber Adını gördüm bütün iyiliklerde Rabb'im!
  Kalbinin ışığını, karanlık kalplere akıtanlarda gördüm Ber Adını!
  Ber Adını, yeryüzünün kalbi Kâbe'de semaya açılan ellerde gördüm!
  Karanlık, derin ve kapkara hüzünle dolu gecelerini yoksulların;
  Dolunay gibi sessizce aydınlatanlarda gördüm Ber Adını!
  Ber Adını gözlerimle gördüm Ya Rab!
  Muhtaç ellere elini;
  Ebrular içinde saklı bir karanfil gibi,
  Sessizce ve narin uzatanlarda gördüm Ber Adını!
  Yaralı serçenin derdiyle hemdert olanlarda gördüm;
  Ümmetin yetimleri için gözüne uyku girmeyenlerde gördüm Ber Adını!
  Ber Adını Rabb'im;
  Son nefesine kadar Seni sevmekten asla vazgeçmeyen,
  Ve Rızan için Senin,
  Ömrünü Berran olmaya adayanlarda gördüm!

  ****
  Ber Adının hürmetine Ya Rab;
  İyilik yapanlardan eyle beni de!
  Beni de affedenlerden;
  Beni de zulme rıza göstermeyenlerden eyle Ber Adınla!
  Rabb'im!
  Ay gibi sessiz;
  Güneş gibi sıcak;
  Sema gibi sonsuz iyilikler taşımamı nasip eyle
  Ber Adınla yarattıklarına!
  Dünyayı bir anda dolaşan rüzgâr gibi;
  Kuşatsın iyiliklerim benim de dünyayı!
  İyilik yapacak güç ver bana Rabb'im!
  Ber Adının hürmetine,
  İyilik imkânlarını görecek basiret nasip eyle!
  ****
  Acizliği sinsice ruhumuza sızdıran,
  Neticesi derin utançlara gömen bizi,
  Ne kadar kötülük varsa şu yeryüzünde;
  Ber Adının hürmetine Ya Rab!
  Hepsini yeryüzünden silmemizi nasip et!
  Kurtar bizi bu acizlikten,
  Bu utançtan bizi kurtar!
  Ber Adın tecelli etsin kalplerimizde!
  Ve iyiliği taşıyan ellerimiz,
  Senin Ellerin olsun bundan böyle!

  "Sevdiğiniz şeylerden (Allah yolunda) harcamadıkça "iyi" ye eremezsiniz.
  Her ne harcarsanız, Allah onu hakkıyla bilir." (Âli İmran Suresi 92. Âyet Meali)
  Rabb'im!
  Rızan için Senin;
  Senin hoşnut olman için;
  Bütün Yarattıklarına merhametle bakmamı nasip eyle!
  Merhamet ve iyilik kök salsın kalbimde ne olur Rabb'im!
  Ber Adının hakkı için;
  Kusurlarımı ört Rabb'im!
  Günahlarımı bağışla!
  Sevdiğim şeylerden infak etmemi nasip eyle!
  Ber Adınla Rabb'im beni Berran eyle!
  Öyle ki;
  Sağ omzumdaki Meleğinin tebessümü hiç silinmesin yüzünden!
  Sen razı ol!
  Sen hoşnut ol benden!
  Hesap Günün geldiğinde Rabb'im;
  Ber Adının hürmetine Berran olanlarla bir safta olsun ruhum!
  Ruhum ve kalbim iyilik yapanlarla bir safta olsun!
  Ve "O Gün" beni sen Berran adımla çağır ne olur!
  İki cihanda Rabb'im;
  Sen razı ol,
  Sen hoşnut ol benden!
  Âmin! Âmin! Âmin!
  V'el hamdülillahi Rabbi'l âlemin!
  Çöldeyim, susuzum. Dudağın bana Leylâ. Kuyularda Yusufum. Sözlerin bana Züleyhâ. Ateşlerde İbrahimim. Gözlerin bana deryâ. Sancılar içinde Meryemim. Bakışın bana İsâ. Yaralar içinde Eyyubum. Hasretin bana şifâ. Ölüler içinde bir ölüyüm. Ellerin bana musallâ.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Kur'an ve Hadis Işığında Yahudiler
  By ayine-i samed in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 10.01.09, 19:04
 2. Cevaplar: 19
  Son Mesaj: 01.12.08, 22:02
 3. Bediuzzaman'dan Dualar,Bediüzzaman'ca Dualar...
  By seyyah_salih in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 30
  Son Mesaj: 21.08.08, 13:27
 4. Thank You Very Much O Allah - Minik Dualar Grubu
  By insirah in forum Klip, Video, Film ve Animasyon
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 22.10.07, 10:24

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0