+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 19

Konu: Rasulullahın Salatı mı? Yoksa Salat-ı Tefriciye mi?

 1. #1
  Yasaklı Üye el_ensar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2008
  Mesajlar
  14

  Standart Rasulullahın Salatı mı? Yoksa Salat-ı Tefriciye mi?

  Resulullahın Salat'ımı yoksa Salât-i Tefriciyemi ?

  “... Bu sebeple peygamber size ne verirse ve ne getirirse onu alın ve sizi neden sakındırırsa ondan da elinizi çekin.” (Haşr: 59/7)

  “Ve o peygamber kendi arzu ve hevesine göre de konuşmamaktadır. Onun size aktardığı sözler kendisine indirilen ilahi haberden başkası değildir.” (Necm: 53/3-4)

  “Ey peygamber de ki: “Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah’ta sizi sevsin günahlarınızı bağışlasın.” (Al-i İmran: 3/31)

  "De ki: Allaha ve Peygambere itaat edin. Şayet onlar, davet ettiğin şeyden yüz cevirirlerse onlara söyle, şüphesiz ki Allah, bile bile hakkı inkâr eden o kâfirleri sevmez." (Al-i İmran: 3/32)

  “Gerçek şu ki Allah’ı ve ahiret gününü umanlar ve Allah’ı çokça ananlar için Allah’ın peygamberinde güzel örnekler vardır.” (Ahzab: 33/21)

  “Hayır, hayır, Rabbine andolsun ki onlar anlaşmazlığa düştükleri her konuda sen peygamberi hakem yapmadıkça ve sonra senin kararına kalplerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle tabi olmadıkça gerçekten inanmış olmazlar.” (Nisa: 4/65)

  “... Herhangi bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz onu Allah’a ve peygambere götürün...” (Nisa: 4/59)

  “Kim o peygambere itaat ederse Allah’a itaat etmiş demektir.” (Nisa: 4/80)
  “... Ey peygamber şüphesiz ki sen insanları Allah’ın dosdoğru yoluna ulaştıracaksın.” (Şura: 42/52)

  “... O peygamberin buyruğuna karşı gelmek isteyenler başlarına bu dünyada bir belanın, bir güçlüğün ya da öte dünyada can yakıcı biz azabın gelmesinden korkup sakınsınlar.” (Nur: 24/63)

  ''Muhakkak ki, Allah ve melekleri, peygambere hep salat ile ikramda bulunurlar. Ey iman edenler, haydi ona teslimiyetle salat ve selam getirin!'' (Ahzab 56)

  Allah bize Resulullaha (sallallahu aleyhi vesellem) salat getirmemizi emretmiş. Bu ayet indiğinde, sahabeler salatın ne şekilde olacağını merak ediyorlardı, çünkü bu ayet inmeden önce bu durumla karşılaşmamışlardı. Bunu öğrenmek için yapacakları şey Resulullaha sormaktı.

  Ebû Mes'ûd el-Ensârî şöyle demiş: Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) (bir gün) yanımıza gelmiş ve bizimle beraber Sa'd b. Ubâde'nin meclisinde oturmuştu. Derken Beşîr b. Sa'd -ki O, Ebu'n-Nu'mân b. Beşîr'dir- O'na; "Allah bize, sana salât getirmemizi emretti, ya Rasûlallah. Peki sana nasıl salât getireceğiz?" diye sormuştu. (Ebû Mes'ûd) dedi ki, bunun üzerine Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) o kadar sustu ki, biz, keşke O (bunu) O'na sormasaydı diye temenni etmiştik. Sonunda (Rasûlullah) şöyle buyurmuştu: "Şöyle deyin: Allahumme Salli Alâ Muhammedin ve Alâ Ali Muhammed Kemâ Salleyte Alâ İbrâhime ve Ala Ali İbrahim. Allahumme Bârik Alâ Muhammedin ve Alâ Âli Muhammed Kemâ Bârekte Alâ İbrâhime ve Ala Ali İbrahim. Inneke Hamîdun Mecîd. Selâm getirme ise bildiğiniz (veya "size öğretildiği") gibidir. (Buhari)

  (''Allah'ım, İbrahim'e salât ettiğin gibi, Muhammed'e ve Muhammed'in âline de salât et. Şüphesiz Sen kul­larının hamdlerine bol sevapla karşılık veren, dilleriyle övülen Hamîd ve sonsuz şeref ve büyüklük sahibi Mecîdsin.
  "Allah'ım, İbrahim'e bereketini indirdiğin gibi, Muhammed'e ve Muhammed'in âline de bereketini indir. Şüphesiz Sen kullarının hamdlerine bol sevapla karşılık veren, dille­riyle övülen Hamîd ve sonsuz şeref ve büyüklük sahibi Mecîdsin.")

  Bu Hadis farklı ravilerden, ve bazı farklı lafızlarla gelmiştir. Fakat tümü hemen hemen aynı. Ve bizde bugün ''salat nasıl getirilir'' diye merak ediyorsak, yine Resulullaha danışmamız lazım, ve onun cevabı - ''Şöyle deyin: Allahumme salli Ala Muhammedin......'' olurdu.

  Maalesef Resulullahın bize önerdiği Salat ile yetinmeyip farklı farklı tavsiyelerde bulunuyorlar. Bunu yaparak nasıl düşündüklerini çok merak ediyoruz. Nitekim Resulullahın bize tavsiye ettiği Salatlerden daha güzel Salat olabilirmi ?? Bu kişiler dini dahamı iyi biliyorlar ? Resulullahtan ve Sahabelerden dahamı güzel amel edebilirler ? Resulullahın getirdiği din ile yetinmeyip, bunu yeterli bulmayanlar herzaman Bidatler uydurmuşlar, ve bu bidatler dini eninde sonunda bozar. Nitekim Hristiyanların ortaya attığı bid'at, İsa (as) peygamber olmadığı Allahın oğlu olduğudur. Resulullah ''sonradan orta­ya atılan her iş bid'attır ve her bid'at sapıklıktır'' dedikten sonra bunun güzeli ve çirkinide sözkonusuda değildir, çünkü HER bid'at sapıklıktır.

  Salât-i Tefriciye denen Salat 1200 yıllarında ortaya atılan bir Bid'attır.
  İmamı Kurtubî Hazretleri şöyle buyurmuş: "Bir kimse, çok önemli bir işinin veya önemli bir dileğinin gerçekleşmesini, ya da üzerinde devam edip duran büyük bir belanın üzerinden çekilip gitmesi (kalkması) için "Salât-i Tefriciye"yi (4444) defa okuyup, bu mübarek Salâtü Selâm ile Yüce Peygamberimizi vesile edinse, hiç şüphe ve tereddüt yoktur ki, Yüce Allah, okulunun istek ve muradının olması için hayırlı bir sebeb yaratır ve ona muradını verir."

  Yukarıdaki Salatın ismini Salât-i Tefriciye koymuşlar, ve gördüğünüz gibi her isteğinin hiç şüphesiz yerine geleceği deniliyor. Bunun mümkün olabilmesi için 4444 defa tekrarlanması gerekiyor. Bunun için bilgisayar programları var, ve kaç tane çekildiğini takip edebiliyorsun.

  Halbuki bu ameli Resulullah yapmamış, bize yapmamızı söylememiş, tavsiye etmemiş ve bunun için hiçbir Sahabe (radiallahu anhuma) bunu yapmamış, ve başkalarınada tavsiye etmemişler. Halbuki Resulullahın görevi bize tebliğ etmekti, bize dinimizi öğretmekti.

  ''Ey Resûl! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan O'nun elçiliğini yapmamış olursun.'' (Maide 67)

  Bukadar önemli bir ameli eğer dinimizde yeri olsaydi, mutlaka Peygamberimiz Sahabelere öğretirdi ve bu bize ulaşırdı. Ve mademki dinimiz tamamlandı, ozaman Resulullahın vefatında dinimizde olmayan bugünde dinimizde yeri yok.
  ''Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm'ı beğendim.'' (Maide 3)

  Ve bu Tefriciye denen Salat, hiçbir Hadis kitabında yok. Salât-i Tefriciyenin kökeni bazı Şia kitaplarından ve Mağripte bazı dua kitaplarında vardır. Türkiyede dua kitaplarını yazanlar da bunu oralardan almış ve kitaplarına koymuşlardır.. Bu kitapları yazanların, kitaplarının satışını artırmak için kaynağını araştırmadan, bunu şu kadar okuyan şöyle olur, gibi ümit verici müjdeler zikretmeleri bunun yaygınlaşmasına sebep olmuştur. Eğer hele bir de 4444 defa okunacağına dair biri iddia da bulunmaktaysa, onların delil getirmesi gerekir. Bu ümmetin dinde ki usülüdür, kişi ibadet ettiği amelini ve duasını eğer delille yapıyorsa ne ala makbuldür, fakat delillere dayanmadan eda ediyorsa, bu durum o amelin bid'at olduğunu ortaya koyar. Rasulullah (s.a.v.) Buhari ve Müslim'de gelen hadiste ''kim bir amel işler o amel emrimizin dışında olursa o amel merduttur buyurmuştur.'' En Hayırlı ameller Resulullahın bize öğrettiği amellerdir, ve bu amelleri bize öğrettiği şekilde yapmaktır.

  ''Peygamber size ne verdiyse onu alın, size ne yasakladıysa ondan da sakının. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın azabı çetindir.'' (Haşr 7)

  Kim ''Her Bidat bir Sünneti ortadan kaldırır'' demiş ise doğru demiş. Çünkü tefriciyeyi yayarak, tefriciyeyi okuyarak onu kitaplara ekleyerek ve sayıyı tutmak için bilgisayar programları yaparak ve zamanlarını bu Bid'at amellerle geçirerek, Resulullahın bize tavsiye ettiği Salatları kücümser durumda bıraktılar. 4444 defa müjdesi insanları tefriciyeye çekiyor, halbuki bunun hiçbir delili yok.

  Bize düşen görev Resulullahın Sünnetine bağlı kalmak ve insanları bu yola davet etmek. Bidatlerden uzak durmak, Sünnete sarılmak bizi dosdoğru olan yolda ilerlemek. Burada Ümmetin en büyük alimlerden bir kaç hatırlatmalar:

  Ebu Hanife: Allah'ın kitabına ve Resûlullah (s.a.v.)'in hadislerine muhalif bir söz söylersem, sözümü terkedin.
  İmam Malik şöyle diyor: Resûlullah (s.a.v.) dışında her insanın sözlerinin bir kısmı alınıp, bir kısmı terk edilebilir. Resûlullah (s.a.v.) ise müstesnadır.
  İmam Şafii: Müslümanlar, Resûlullah (s.a.v.)in sünneti ortaya çıktıktan sonra, bir kimsenin o sünneti başka birinin sözü için terketmesinin helal olmayacağı hususunda icma etmişlerdir.

  Sahabenin büyüklerinden İbn Mesud (radıyallahu anh) der ki:
  "Ey insanlar! yakında siz rivayet edeceksiniz, size de rivayette bulunacaklar. sonradan ortaya çıkarılmış bir bidat gördüğünüz zaman ilk duruma (sahabenin üzerinde olduğu yola) sarılın." (Darimi ,Hakim)

  Son olarak Resulullahtan bir tavsiye ve bir sakındırma.
  "Birgün Rasûlullah (s.a.v) bize namaz kıldırdı. Sonra bize dönüp çok te­sirli bir va'z etti. Bu va'zdan dolayı gözler yaşarıp kalpler ürperdi. Der­ken bir konuşmacı: "Ey Allah'ın rasulü (senin) bu (vaa'zın yolculuğa çıka­cağı için kalanlara) veda eden bir kimsenin va'zına benziyor. Binaenaleyh bize neyi tavsiye edersiniz?" (söyleyin de bilelim), dedi. (Fahr-i kainat efendimiz de):
  "Size Allah'dan korkmanızı (başınızdaki idareciler) Habeşli bir kö­le olsa bile (onları) dinleyip, itaat etmenizi tavsiye ederim. Çünkü benden sonra sizden kim yaşarsa o, pek çok (dini) ihtilaflara şahid olacaktır. Binaenaleyh size gereken, sünnetime ve doğru yolum üze­rinde bulunan halifelerimin sünnetine sarılınız. Bu sünnetlere (adeta) dişlerinizi (bir daha çıkmamak üzere iyice) hatırınız. Sizi (din adına) sonradan ortaya atılan işlerden sakındırırım. Çünkü sonradan orta­ya atılan her iş bid'attır ve her bid'at sapıklıktır" buyurdu. (Ebu Davud)
  Allah’ın salât ve selamı peygamberimiz Muhammed’e, âl’ine, ashabına ve din gününe kadar onlara güzellikle uyanlara olsun.

 2. #2
  Biz
  Biz isimli Üye şimdilik offline konumundadır
  Yasaklı Üye Biz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2008
  Mesajlar
  1.668

  Standart

  "Mevlid-i Nebevî ile Miraciyenin okunması, gayet nâfi ve güzel âdettir ve müstahsen bir âdet-i İslâmiyedir. Belki hayat-ı içtimaiye-i İslâmiyenin gayet lâtîf ve parlak ve tatlı bir medar-ı sohbetidir. Belki, hakaik-i imaniyenin ihtarı için en hoş ve şirin bir derstir.

  Belki, imanın envârını ve muhabbetullah ve aşk-ı Nebevîyi göstermeye ve tahrike en müheyyiç ve müessir bir vasıtadır. Cenâb-ı Hak bu âdeti ebede kadar devam ettirsin. Ve Süleyman Efendi gibi Mevlid yazanlara Cenâb-ı Hak rahmet etsin, yerlerini Cennetü'l-Firdevs yapsın. Âmin." mekt.

  Bazı ehl-i takvâ, böyle işlerde, ya takvâ veya ihtiyat veya azîmet noktasında ilişseler de, hususî ilişirler. Bid'a da deseler, bid'a-i hasene nevinde dahildir. Çünkü vesile-i salâvattır." lemalar

 3. #3
  Biz
  Biz isimli Üye şimdilik offline konumundadır
  Yasaklı Üye Biz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2008
  Mesajlar
  1.668

  Standart


 4. #4
  Yasaklı Üye el_ensar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2008
  Mesajlar
  14

  Standart

  Alıntı biz Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  "Mevlid-i Nebevî ile Miraciyenin okunması, gayet nâfi ve güzel âdettir ve müstahsen bir âdet-i İslâmiyedir. Belki hayat-ı içtimaiye-i İslâmiyenin gayet lâtîf ve parlak ve tatlı bir medar-ı sohbetidir. Belki, hakaik-i imaniyenin ihtarı için en hoş ve şirin bir derstir.

  Belki, imanın envârını ve muhabbetullah ve aşk-ı Nebevîyi göstermeye ve tahrike en müheyyiç ve müessir bir vasıtadır. Cenâb-ı Hak bu âdeti ebede kadar devam ettirsin. Ve Süleyman Efendi gibi Mevlid yazanlara Cenâb-ı Hak rahmet etsin, yerlerini Cennetü'l-Firdevs yapsın. Âmin." mekt.

  Bazı ehl-i takvâ, böyle işlerde, ya takvâ veya ihtiyat veya azîmet noktasında ilişseler de, hususî ilişirler. Bid'a da deseler, bid'a-i hasene nevinde dahildir. Çünkü vesile-i salâvattır." lemalar
  peygamberin yapmadığı her şeyden beriyizdir.

  amelin kabulunün bir şartı da sünnete uygunluktur..

  Dinde ortaya atılna her yenilik bidattır. her bidat dalalettir. her dalalet ateştir...

 5. #5
  Biz
  Biz isimli Üye şimdilik offline konumundadır
  Yasaklı Üye Biz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2008
  Mesajlar
  1.668

  Standart

  Alıntı el_ensar Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  peygamberin yapmadığı her şeyden beriyizdir.

  amelin kabulunün bir şartı da sünnete uygunluktur..

  Dinde ortaya atılna her yenilik bidattır. her bidat dalalettir. her dalalet ateştir...
  Kardeşim szi bunu diyorsunuz Üstad'ımız da aşağıdakini:

  "Bazı ehl-i takvâ, böyle işlerde, ya takvâ veya ihtiyat veya azîmet noktasında ilişseler de, hususî ilişirler. Bid'a da deseler, bid'a-i hasene nevinde dahildir. Çünkü vesile-i salâvattır." lemalar

  Artık karar sana aittir.

 6. #6
  Biz
  Biz isimli Üye şimdilik offline konumundadır
  Yasaklı Üye Biz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2008
  Mesajlar
  1.668

  Standart

  "Sünnet-i Seniyyenin merâtibi var.

  Bir kısmı vâciptir, terk edilmez. O kısım, Şeriat-ı Garrâda tafsilâtıyla beyan edilmiş. Onlar muhkemattır, hiçbir cihette tebeddül etmez.

  Bir kısmı da nevâfil nevindendir. Nevâfil kısmı da iki kısımdır:


  Bir kısmı, ibadete tâbi Sünnet-i Seniyye kısımlarıdır. Onlar dahi şeriat kitaplarında beyan edilmiş; onların tağyiri bid'attır.

  Diğer kısmı, "âdâb" tabir ediliyor ki, Siyer-i Seniyye kitaplarında zikredilmiş. Onlara muhalefete bid'a denilmez; fakat âdâb-ı Nebevîye bir nevi muhalefettir ve onların nurundan ve o hakikî edepten istifade etmemektir." lemalar

  Diğer taraftan da rsimli hadisi de buraya ilave edersek insanların Allah'a yaklaşması adına ve Rasulullah'a (a.s.m)salavat getirmeleri adına yapılan fiilerde şeriata muhalif olmamak kaydıyla teşvik edilmiştir.

 7. #7
  Yasaklı Üye el_ensar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2008
  Mesajlar
  14

  Standart

  işte biz de diyoruz ki din alanında hiç bir yeniliğin güzeli olamaz. çünkü bu din tamamlanmıştır. çünkü peygamber rabbinden gelen herşeyi bize iletmiştir. bu hadislerden aşikardır. dileyen dilediği yolda ilerlesin.

 8. #8
  Biz
  Biz isimli Üye şimdilik offline konumundadır
  Yasaklı Üye Biz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2008
  Mesajlar
  1.668

  Standart

  Alıntı el_ensar Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  işte biz de diyoruz ki din alanında hiç bir yeniliğin güzeli olamaz. çünkü bu din tamamlanmıştır. çünkü peygamber rabbinden gelen herşeyi bize iletmiştir. bu hadislerden aşikardır. dileyen dilediği yolda ilerlesin.
  Peki aziz kardeşim bu kısma ne diyorsunuz:

  "Mevlid-i Nebevî ile Miraciyenin okunması, gayet nâfi ve güzel âdettir ve müstahsen bir âdet-i İslâmiyedir. Belki hayat-ı içtimaiye-i İslâmiyenin gayet lâtîf ve parlak ve tatlı bir medar-ı sohbetidir. Belki, hakaik-i imaniyenin ihtarı için en hoş ve şirin bir derstir.

  Belki, imanın envârını ve muhabbetullah ve aşk-ı Nebevîyi göstermeye ve tahrike en müheyyiç ve müessir bir vasıtadır. Cenâb-ı Hak bu âdeti ebede kadar devam ettirsin. Ve Süleyman Efendi gibi Mevlid yazanlara Cenâb-ı Hak rahmet etsin, yerlerini Cennetü'l-Firdevs yapsın. Âmin." mekt.

 9. #9
  MuM
  MuM isimli Üye şimdilik offline konumundadır
  Guest MuM - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Mesajlar
  3.600

  Standart

  abi adam üstadı tanımıyor ve itimad etmiyor ve kabul etmiyor ki. bak bir kaç mesaj sonra vehhabilik damarı çıkarsa karışmam... isterseniz önyargı ve sü-i zan deyin...

 10. #10
  Yasaklı Üye el_ensar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2008
  Mesajlar
  14

  Standart

  sevgili mum zanlarınıza itibar etmiyor ve cevap vermiyorum

  tefriciyeden mevlid-i nebevî'ye nasıl geçtiniz anlamadım ama bu güzel bir adet olsa idi peygamber ve ashabı bizden önce yaparlardı,ve muhakkak haberimiz olurdu öyle değil mi.. O peygamber ki bize eve girerken çıkarken adım atarken bile ne yapacağımızı bildirmiş, bir amel eğer onun hayatında yoksa müslümanın reddi olmalıdır.. olmazsa zaten "kim bizim yapmadığımız bir ameli yaparsa, o Allah katında geçersizdir" hadisi gereği boşa zahmet çekilmiş olur. Tercih sizin

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. 4444 Salat-ı Tefriciye....
  By Hadim-i Kuran in forum Dualar
  Cevaplar: 34
  Son Mesaj: 19.12.09, 12:50
 2. 1..Salatı Tefriciye...
  By deli_poyraz in forum Dualar
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 13.11.08, 13:51
 3. Az da Olsa Salatı Tefriciye Almak İsteyen Yok mu?
  By Asrisaadete-Hasret in forum Dualar
  Cevaplar: 33
  Son Mesaj: 28.08.08, 22:25
 4. 4444 Salat-ı Tefriciye Kampanyası
  By nurlu dağ in forum Hatim Kampanyaları
  Cevaplar: 107
  Son Mesaj: 12.08.07, 14:11
 5. Salat-ı Tefriciye Kampanyası
  By Meyvenin Zeyli in forum Hatim Kampanyaları
  Cevaplar: 20
  Son Mesaj: 25.04.07, 09:07

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0