Peygamber (s.a.v) uyumak istediği zaman elini başının altına yerleştirir ve:
"Allahumme, kınî azâbeke yevme teb'asü ibâdeke"
"Allah'ım! Kullarını öldükten sonra dirilttiğin gün beni azabından koru"derdi. (Tirmizi,5/471;Ebu davud, 5/298