1.Sarımsak yemek,ağız yüz çarpılmasını giderir.
2."Zilzal" süresini 41 kere okuyup felçli mahale sürüldüğünde veya üflendiğinde biiznillah izâle olur.
3."Selâmun kavlen min Rabbirrahîm" âyeti kerimesi 818 kere okunup bir suya üflenerek yedi gün içildiğinde Allah'ın inayetiyle her türlü felç için şifadır.