"Allâhümme innî eûzü bike minel berası ve'l cünûni ve'l cüzâmi ve seyyil eskâmi"


"Allâh'ım! Barastan, delilikten,cüzzamdan ve bütün hastalıklardan sana sığınırım" (Nevevi,Ezkâr,340;Ebû Davud ile Nesâi'den)