+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 16

Konu: Takintilardan Kurtulmak İçin

 1. #1
  Pürheves malatyayolcusu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2007
  Mesajlar
  212

  Standart Takintilardan Kurtulmak İçin

  Bunu nasıl anlatsam bilmiyorum . Artık içinden çıkılmaz bir hal aldı benim durumum. bazen bazı şeyleri taktıkça yapmayacağım dedikçe daha çok tetikliyorum kendimi bunun için okumadığım kitap kalmadı diyebilrim sıkılıyorum bu durumdan . Boş yere zamanım geçiyor .. Bildiğiniz bir dua varsa bana söylerseniz çok sevinirim . Bilmiyorum bazen neden bildiğimiz şeyler kendimize etki etmiyor .. bir başkası olsa uzaklaş başka şeyle oyalan .. Abdest al. Düşünme gibi şeyler söylerim ama kendime gelince faydası olmuyor .. Marongozcunun kapısı kırık olurmuş benimki o misal ama bu huyumu bırakmak zorundayım .. Yoksa çok vaktim gidiyor . Destan gibi yazdım ama çok bunaldım. Dualarınıza ihtiyacım var. Selametle kalın .

 2. #2
  Yasaklı Üye halenur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Mesajlar
  2.932

  Standart

  1-Dua kitabi alin, okuyun.Cok cesitli kitaplar var. Okuma takintisi yapin.(Okumayacagim deyin, takintiniz oldugu icin aksine okursunuz, faydali olur)

  2-Dua okumayacagim diye takinti yapin.Hep dua okuyun, dilinizle dua okurken, diger günlük islerinizi yapabilirsiniz.Hem de ferahlarsiniz.

  3-Cesitli kisisel gelisim kitaplari alin okuyun, Muhammed Bozdag'in "Düsün ve Basar" ve Ruhsal Zeka" kitaplarini mesela.

  4-Doktora gidin.

 3. #3
  Pürheves malatyayolcusu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2007
  Mesajlar
  212

  Standart

  Teşekkür ederim. Doktora gitmek dışında diğerlerini uygularım inşallaah.. Doktora gitsem Lustral diye bir ilaç var onu verirler biliyorum . Sakinleştirici bir nevi uyuşturucu gibi bir şey. Sağlık sektöründe olduğum için biliyorum Depresyonlu olanları daha çok sorun neyse ondan uzaklaştırmaya çaba sarf ediyorlar. Yani sorun çözülmüyor sakinletiricinin etkisi gidince kaldığı yerden devam ediyor hastalık .. Benim duaya ihtiyacım var bunu çok iyi biliyorum .. Duayı yaygınlaştırmak belki de . Dua ile ..

 4. #4
  Yasaklı Üye Ene-Zerre - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  Kainat Mescidi...
  Mesajlar
  2.455

  Standart

  tak?nt? hastal?ğ?

  Soru atayfunmur 23-Kas?m-2006 - 09:17:31Soru
  Allah?n rahmeti üzerinize olsun. öncelikle böyle bir hizmetle karş?laşm?ş olmam?n heycan?n? duyduğumu belirtmek istiyorum. benim bir tak?nt? hastal?ğ?m mevcut bununla ilgili olarak t?p çok yetersiz. "Rabbi inni messeniyyeş şeytani" diye bir dua okuyorum çok faydal?. ama özellikle beni saplant?lar?mdan tabela mezar taş? okuma, ayn? hareketleri tekrar tekrar yapma, düz çizgi üzerinde yürüme vb zorunluluğu düşünce ve davran?ş işkencesinden kurtaracak dua veya başka bir öneriniz varm??

  23-Kas?m-2006 - 14:44:26

  Cevab?m?z

  Değerli Kardeşimiz;

  Yapt?ğ?n?z duaya devam ediniz. Ayr?ca Cevşen duas?n? da tavsiye ederiz. Ancak dil ile yap?lan dualar?n yan?nda uzman bir doktorun tavsiyelerini alman?z gerekebilir.

  Tak?nt? saplant?

  Kimi sürekli elini y?k?yor, kimi apartman katlar?n? saymadan kendini alam?yor. Kimi de abdestinin bozulduğu endişesiyle tekrar tekrar abdest al?yor.

  Anlayacağ?n?z, ekonomik ve sosyal sorunlara kafay? takman?n yan?nda ‘tak?nt?’ hastal?ğ?m?z da var.

  Ruh ve Sinir Hastal?klar? Uzman? Prof. Dr. Mustafa Orhan Öztürk, kişilerin tekrar tekrar ayn? şeyleri yapmas?na sebep olan bu hastal?ğ?n t?bben obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) şeklinde adland?r?ld?ğ?n? söylüyor. Hastal?ğ?n “saplant? (tak?nt?) ve zorlant?” olmak üzere iki ana belirtisi olduğunu anlatan Öztürk, tak?nt?y?, “irade d?ş? olan, bireyi tedirgin eden, bilinçli çaba ile kovulamayan düşünceler” olarak tan?ml?yor. Zorlant?y? ise şöyle tarif ediyor: “Kişinin akl?na gelen bu düşüncelerinden kurtulmak için yapt?ğ? ve s?k s?k yinelediği davran?şlard?r. Örneğin temiz olduğunu bildiği halde kişinin, bir şeye dokunduğunda elinin kirlendiğini düşünmesi tak?nt?. Böyle düşünerek elini tutkulu bir şekilde tekrar tekrar y?kamas? ise zorlant?d?r.”

  Öztürk, baz? hastalar?n günde bir iki kal?p sabunu bile bitirebildiğine, hatta çok y?kamaktan ellerinin yara olduğuna dikkat çekiyor. ?nsanda, sadece temizliğe yönelik tak?nt?lar bulunmuyor. Başkalar?na, özellikle de yak?nlar?na zarar verebileceği düşüncesi, kendisinin ya da yak?nlar?n?n baş?na kötü bir şey gelebileceği endişesi, bir şeyi yanl?ş ya da eksik yapmaktan şüphe etme, rahats?z edici dinî düşünceler gibi birçok tak?nt? şekli s?ralan?yor. Tak?nt?lar (obsesyonlar), kişide bunalt? meydana getirirken, zorlant?lar (kompulsif) bunalt?y? k?sa bir süre de olsa geçiriyor. Bazen de bu tür davran?şlar, günün büyük bir bölümünü olumsuz etkiliyor; iş-okul başar?s?n? düşürebiliyor, sosyal ilişkileri bozabiliyor.

  Diğer yandan, kişilerin yaşad?klar? durumu bir hastal?k olarak görmemeleri ya da yoğun s?k?nt? ve bunalt? uyand?ran obsesif düşünceleri saçma, anlams?z, bazen de utanç verici bulmalar? ve doktora aç?lmaktan çekinmeleri, vakalar?n görülme s?kl?ğ?n?n daha fazla olabileceği tahminlerini beraberinde getiriyor.

  Özel Fatih Üniversitesi Hastanesi Psikayatri Uzman? Dr. Gökçe Silsüpür toplumda bu hastal?ğ?n hayli yayg?n olduğunu ifade ederken bu s?kl?ğ?n kendilerine gelen hasta say?s?ndan daha fazla olduğu gerçeğini yineliyor: “Çünkü, bu hastalar?n çoğu doktora gitmeyi pek tercih etmiyor, uzunca bir süre bu düşünce ve davran?şlar?n?n saçma olduğuna inan?yor. Rahats?zl?kt?r ve tedavi edilebilir düşüncesini taş?m?yorlar. Tuhaf bulduklar? hareketlerinin, yaln?zca kendilerinin baş?na gelmiş bir durum olduğunu zannediyor ve bunu biriyle paylaşmak onlara pek kolay gelmiyor.”

  Psikiyatrik bir rahats?zl?ğa sahip olmay? kabullenmeme düşüncesinin de bunda etkili olduğunu belirten Silsüpür, kişilerin ‘düşündüğü veya akl?ndan geçirdiği şeyleri yapm?ş gibi hissediyor olmas?n?’ da buna ekliyor. “Bu tip hastalar, düşüncelerinden dolay? yad?rgan?p yarg?lanacağ?n?, suçlanacağ?n? ve ay?planacağ?n? düşündükleri için doktora gelmiyor.” diyen Silsüpür, hastalara “Düşünmekten korkmay?n. Düşünmek yapmak anlam?na gelmez.” çağr?s?nda bulunuyor.

  Psikoterapi önemli

  Psikiyatrik hastal?klar aras?nda yer alan ve baz? uzmanlara göre, ‘en ac? veren psikiyatrik rahats?zl?k’ olarak ifade edilen tak?nt? hastal?ğ?, yaşam?n her döneminde kişilerin karş?s?na ç?kabiliyor. Kişi taraf?ndan tan?mlanmad?kça hastal?ğ?n, muayenelerde tan?nmas? hemen hemen imkans?z görülüyor. ?şte bu noktada, hastalarla yaşayan kişilere çok iş düşüyor. Uzmanlar, hasta yak?nlar?n?, ‘belirtilerin saçma-anlams?z olduğunu ifade ederek ikna yoluna gitmenin’ sak?ncalar? konusunda uyar?yor.

  Ruh ve sinir hastal?klar? uzman? Dr. Kemal Şahin, “Hastalar, zaten bu düşünce ve davran?ş?n saçma olduğunu biliyor. Davran?ş tedavisinde amaç tak?nt?l? düşünceleri ortadan kald?rmak değil, hastan?n bu düşüncelerine bar?ş?k yaşamas?n? sağlamak.” diyor. Şahin, bir de örnek veriyor: “Çöp bidonunun yan?ndan geçerken eline kir bulaşt?ğ?n? düşünerek defalarca elini y?kayan bir hastaya ‘hay?r kir bulaşmad?’ demek yerine ‘eline kir bulaş?p bulaşmad?ğ?na karar vermek için çaba harcamal?s?n, kir bulaşt?ğ?n? kabul etsen bile elini tekrar tekrar y?kamamak için direnmelisin’ düşüncesinin aş?lanmas? gerekir.”

  Prof. Dr. M. Orhan Öztürk ise bu hastal?ğ?n kişiye ac? veren inatç?, zor bir rahats?zl?k olduğunu belirtiyor. Tedavisi için uzun ve sürekli bir mücadele gerektiğinin alt?n? çizerken de ekliyor: “Yaln?zca ilaçlarla tedavi edilmeye çal?ş?l?rsa çok da olumlu sonuç vermeyebilir. ?laçlarla birlikte hastan?n psikoterapi görmesi gerekiyor. ?lac? b?rakt?ktan sonra hastal?k yineleyebilir; o yüzden psikoterapi bu hastal?k için oldukça önem taş?yor.” Yine, Öztürk’e göre, tedavide iyi gelen şeylerden biri de “meşgul olmak” çünkü bu tür tak?nt?lar boş zamanlar?nda daha çok geliyor. Kişi, meşgul olduğunda bu tak?nt?lar daha da azal?yor.

  Tak?nt?, sorumluluk duygusu yüksek olan, çabuk endişeye kap?lan, gergin, içe dönük, karamsar, aş?r? titiz, mükemmeliyetçi, kontrollü, kuralc?, ayr?nt?c? ve kusursuzluk arayan kişilik yap?s?ndakilerde daha fazla görülebiliyor. Prof. Dr. M.Orhan Öztürk, hastalar? en iyi ‘ince eleyip s?k dokumak’, ‘k?l? k?rk yarmak’, ‘dipsiz kiler, boş ambar’ deyimlerinin anlatt?ğ?n? aktar?yor.

  Temizlik: Saatlerce el y?kamak, banyo yapmak veya tekrar tekrar ev temizlemek.

  Tekrarlama: Tak?nt?l? düşünce ile oluşan s?k?nt?y? gidermek için tekrarlayan davran?şta bulunmak veya ak?ldan başka düşünceler geçirmek. Yak?nlar?n?n baş?na kötü birşey gelebileceğini düşünen bir hasta bunun olmamas? için halen yapmakta olduğu davran?ş? ikinci kez yaparak bu düşünceden kurtulabilir.

  Kontrol etme: Evine bir şey olacak veya yang?n ç?kacak korkusu ile kap?y? veya tüpün kapal? olup olmad?ğ?n? tekrar tekrar kontrol etmek.

  Biriktirme: ?şe yaramayan birçok eşyay? biriktirmek. Örneğin baz? kişilerde yeterli yeri olmad?ğ? halde gazeteler, boş kavanozlar veya konserve kutular? gibi işe yaramayan şeyleri atamama davran?ş? görülebilir. Hatta son birkaç y?l içerisinde gazetelere yans?yan çöplük evler buna en güzel örnek olarak değerlendiriliyor.

  Sayma: Yolda yürürken kald?r?m taşlar?n? saymak ve araba plakalar?n? okumak, günlük işleri yaparken belli say?larda tekrar etmek. Kazağ?n? üç kere giyip ç?karmak veya ayn? yere beş kere gitmemek.

  Tamamlama: Bu hastalar ise davran?ş? mükemmel olana kadar tekrar tekrar yaparlar. Örneğin kirlilik tak?nt?s? olan baz? hastalar önce musluğu, lavaboyu ve sabunu y?kar (genelde belli say?da), daha sonra elini belli say?da y?kar ve sonra ayn? işlemi tekrarlar.

  Aş?r? tertipli ve düzenli olma: Örneğin çal?şma odas?nda her şeyin simetrik durmas? veya masan?n üstündeki her şeyin belirli bir s?ra ile dizilmesi gibi.

  Nursel Dilek

  Sorularla?slamiyet

  Bu hastal?ğa karş? Timaş Yay?nlar?ndan Oğuz TAN'?n "saplant?lar ve tak?nt?lar" adl? kitab? da tavsiye edilmektedir...

 5. #5
  Vefakar Üye dr_lal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Bulunduğu yer
  ...
  Yaş
  35
  Mesajlar
  390

  Standart

  Alıntı halenur Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  1-Dua kitabi alin, okuyun.Cok cesitli kitaplar var. Okuma takintisi yapin.(Okumayacagim deyin, takintiniz oldugu icin aksine okursunuz, faydali olur)

  2-Dua okumayacagim diye takinti yapin.Hep dua okuyun, dilinizle dua okurken, diger günlük islerinizi yapabilirsiniz.Hem de ferahlarsiniz.

  3-Cesitli kisisel gelisim kitaplari alin okuyun, Muhammed Bozdag'in "Düsün ve Basar" ve Ruhsal Zeka" kitaplarini mesela.

  4-Doktora gidin.
  Çok güzel bi cevap olmuş...bende 4.sünü faydalarının büyük olacağını vurgulamak istiyorum...bi psikiyatra gidip sorunlarınıza çok sıhhatli çareler bulabilirsiniz...
  Söylenecek çok söz vardı;ama kelimeler kifayetsiz kaldı...

 6. #6
  Pürheves malatyayolcusu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2007
  Mesajlar
  212

  Standart

  teşekkür ederim. Allah razı olsun..

 7. #7
  Pürheves murcan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Mesajlar
  226

  Standart

  Alıntı malatyayolcusu Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  teşekkür ederim. Allah razı olsun..
  halenur ablamın cevabı gerçekten çok güzel ben butür problemleri dua okuyarak allahın izniyle aştım.kelimeyi tevhid okumayı sürekli alışkanlık edindim. gerçekten de çok faydası oldu.Allah yar ve yardımcınız olsun.

 8. #8
  Dost lami - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Mesajlar
  1

  Standart

  aynı dertten benimde kardeşim müzdarip. ama şunu bilin ille çare ALLAH.bizde çok zor durumdayız. kardeşim ve tüm hastalar için hep duacıyız.açacak RAHMAN sonsuz rahmet kapılarını.ve sizlerde şifa bulacaksınız.eş şafi (c.c) hep yanınızda olsun inşallah.sizide , kardeşimide ve sizler gibileride en yakın sabaha ,en iyleşmiş şekilde uyandırsın mevlam.amin

 9. #9
  Vefakar Üye Teenni - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2008
  Mesajlar
  486

  Standart

  Alıntı lami Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  aynı dertten benimde kardeşim müzdarip. ama şunu bilin ille çare ALLAH.bizde çok zor durumdayız. kardeşim ve tüm hastalar için hep duacıyız.açacak RAHMAN sonsuz rahmet kapılarını.ve sizlerde şifa bulacaksınız.eş şafi (c.c) hep yanınızda olsun inşallah.sizide , kardeşimide ve sizler gibileride en yakın sabaha ,en iyleşmiş şekilde uyandırsın mevlam.amin
  amin amin amin
  Ey uykuda iken kendilerini ayık zannedenler! Umûr-u diniyede müsamaha veya teşebbühle medenîlere yanaşmayın. Çünkü, aramızdaki dere pek derindir; doldurup hatt-ı muvasalayı temin edemezsiniz. Ya siz de onlara iltihak edersiniz, veya dalâlete düşer, boğulursunuz.

  Bediüzzaman Said Nursi

 10. #10
  Gayyur beysec - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Mesajlar
  59

  Standart

  kardeşlerim ben de aynı dertten muzdaribim kendimde böyle bir rahatsızlığın olduğunu 1991 yılında keşfettim ve Psikiyatri doktoruna gittim sene 2009 hala pisikiyatriye gidiyorum midem hapla dolu bu kadar zaman arasında defalarca iyi oldum diye kendiliğimden ilaçları bıraktım fakat çok şiddetli bir şekilde üç ay diliminde tekrar haplara dönüş yaptım ciddi manada bu cuma hurmetine o kardeşimiz gibi benimde duaya ihtiyacım var Lütfen Allah rızası için haplardan ve hastalıklardan kurtulmamız için dua edin

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Riya'dan Kurtulmak İçin Önerileriniz Neler?
  By $ems* in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 25.11.09, 18:09
 2. Maddi Manevi Kirlerden Kurtulmak İçin..
  By nurlukul in forum Dualar
  Cevaplar: 12
  Son Mesaj: 18.10.08, 19:16
 3. Her Zulmetten Kurtulmak İçin
  By hanzala61 in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 03.07.08, 16:05
 4. Anarşilikten Kurtulmak İçin Beş Esas Lâzım ve Zaruridir!
  By Meyvenin Zeyli in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 11.10.07, 00:03
 5. Sıkıntılardan Kurtulmak İçin Neler Yapabi
  By Meyvenin Zeyli in forum Sahabeler ve Sünnet-i Seniyye
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 11.09.06, 21:09

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0