ALLAHIM
her türlü dünya sıkıntısından sana sığınırım.. sen sığınılacak ve yardım istenilecek tek makamsınn .. sen yardım edenlerin en hayırlısısın ..