ANNE VE BABAYA DUÂ ETMEK
Rivâyet edildiğine göre Es-Saîdî (r.a) şöyle demiştir:

Biz Rasûlullâh (s.a.v.)ın yanında otururken Seleme oğullarından bir adam geldi ve:
Yâ Resûlallâh! Öldükten sonra ana ve babama yapabileceğim bir iyilik var mı? Yapayım.
dedi. Peygamber Efendimiz (s.a.v)
Evet, onlara duâ etmen ve Allâhtan mağfiret talep etmen, varsa anlaşmalarını yerine getirmen, onların sılâ ettiği kimseleri ziyâret etmen, dostlarına ikrâmda bulunmandır. buyurdu.

Bu hadîs-i şerîf gösteriyor ki,
anne ve baba hayatta iken onlar için duâ etmek, Allâhtan (c.c.) affedilmelerini istemek gerektiği gibi, vefâtlarından sonra da onlar için (Yâ Rabbi! Ben küçükken onlar beni nasıl büyütüp beslemiş, rıfk u mülâyemetle muâmele etmişlerse, sen de onlara acı, rıfk ve yumuşaklıkla muâmele et.) şeklinde duâ ile aflarını talep etmeleri, Kurânın öğrettiği adâbdandır.

Nakledildiğine göre her evlât, beş vakit namazı kıldıktan sonra duâ ederken; Ey Rabbimiz, kıyâmette hesap görülmeye başlandığı zaman beni, ana ve babamı ve müminleri mağfiret et. meâlindeki İbrahim Sûresinin 41. âyetini duâ maksadıyla okursa mezkûr âyette kastedildiği şekilde ana ve babası için duâ etmiş olur. (F-30)