Hakka hizmet yolunda vazgeçilemeyecek bir enerji kaynağıdır evrad-u ezkar... O tebliğ insanının dolma , şarj olma ameliyesinin en verimli kaynaklarındandır.Kovasını bu kaynaklara doldurma bahtiyarlığına eren talihli gönüller şeytanın ve nefsin hücumlarına karşı, eminler emini olan Rablerinin himayesine sığınmış, hafız-ı hakiki olan Allah azze ve cell'in daire-i kudsiyesine girmiş olurlar.

Ahirzaman hizmetlerinde evradu ezkar kesinlikle ihmal edilmemesi gereken varidat kaynaklarıdır.Bizler hizmette sebkat etmiş büyüklerimizin bu mesele hakkında tespitlerine yer vererek rehavet mevsimi olan bu mevsimde nazarları yine bu enerji depolarına çevirmek istedik.Faydalı olması temennilerimizle.(Sonunda söyleyenini vermediğimiz ifadeler ruh mimarımız hocamıza aittir.Kendilerine Rabbimden acil şifalar dilerim.)

* “Evrad-u ezkara ihtimam.Azami ihtimam.”Zübeyr Gündüzalp

* “Evrad hizmetin zevk ve tesirini çoğaltır.” Z.Gündüzalp

* “Gece evrad-u ezkar,sabah ve kayluleden sonra kitap okumalı.”

* “Alnı secdeden kalkmayan,evrad düşkünü,gözü yaşlı bir nesil olmalıyız.”

* “Evradın olgunluğu ikindi ile akşam arasındadır.Evradın kudsiyeti akşam ile yatsı arasındadır.Evradın nüfuz ve müessiriyeti seher vaktindedir.”Şener Dilek

* “Şayet gençlik evrad-u ezkar mahrum bir halde yetişirse, hizmet ve inkişaf eski yazını kaybeder.Zira tazarru ve niyaz olmayınca benlikler hortlar ve kalpler kaskatı kesilir.” Vehbi Yıldız

* “Evradu ezkar,dua ve nafile namaz gibi ibadetler sürekli olarak ve ısrarla yerine getirilmeli ki,bizde ikinci bir fıtrat hasıl etsin.”

* “Herkesin hizmet içindeki temsil durumuna göre evrad-u ezkarı olmalı.”


* “Mutlaka herkesin evrad-u ezkara ayıracağı bir zamanı olmalı ve o bu konuda hiçbir mazeret ileri sürmemelidir.”

* “Yolda okunan evradlar kalbi temayülleri baskı altına alır sizi muhafaza eder.”

* “Evrad-u ezkara,nefs muhasebesine ve murakebeye açık bir müesseleşme olmalı.”

* “İbadetü taat teheccüd evrad-u ezkarı insanı olma öyle tesirlidir ki,50 tane kitap okusanız o kadar tesiri olmaz.”

* “İnsanın en faziletli hali Rabbine karşı dua ve niyazda olup Hz.peygamberden gelen evrad-u ezkarla meşgul olduğu halidir.”

* “Gece kalkıp bir iki saat ibadet,K.Kerim evrad yapmıyorsanız ikilem içindesiniz demektir.Sizin asıl heyecanınız evde o seccade üzerindeki hayatınızdır.”

* “Dini şevk ve heyecanımızın devamı için evrad-u ezkar çok önemlidir.”

*“Kalbi hayat evrad-u ezkarla ayakta durur,evrad-u ezkarla pervaz eder evrad-u ezkarla çiçek açar.”

* “Geceler evrad-u ezkarla aydınlanmalı.Tefekkür ve ibadet hayatında derinleşmeli.”


* “Cevşen geçmiş gelecek ve haldeki bütün zulümatı dağıtır.Akıl,kalp ve ruhlara himmet gönderir.Cevşen’i terk harpte nöbet yerini terk gibidir.”Şener Dilek

*Hocaefendi Cevşen için: “Her gün bir kere ezberden okuyorum” diyor