İSTİGFAR DUASI...

Unutkanlıktan,güç yetirememekten kaynaklanan hatalarımız için Allah'ın rahmetine sıgınıp,af diliyebilecegimiz örnek bir dua;

"Allah hiç kimseye taşıyabileceginden daha fazlasını yüklemez.Kişinin yaptıgı her iyilik kendi lehinedir,her

kötülükte kendi aleyhinedir"

"Ey Rabb'imiz! Unutur veya bilmeden hata yaparsak bizi sorgulama"

"Ey Rabb'imiz! bizden öncekilere yükledigin gibi bizede agır yükler yükleme"

"Ey Rabb'imiz! Güç yetiremiyecegimiz yükleri bize taşıtma"

"Ve günahlarımızı affet,bizi bagışla ve rahmetini yagdır üstümüze. Sen yüce mevlamızsın. Hakikatı inkar

eden topluma karşı bize yardım et"

(2/Bakara 286)
__________________