Abdest Dualar?


Abdest dualar?, bizzat Rasûl-ü Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz’den rivayet edilmiş olmasa da, selef-i salihînin bazen ilavelerde bulunarak bazen de biraz k?saltarak, zaman zaman daha farkl? ifadelerle seslendirdikleri dualard?r ve as?l itibar?yla yine Sevgili Peygamberimizin mübarek sözlerine gidip dayan?rlar. Hak dostlar?n?n dilinden dökülen ve onlar?n engin mülahazalar?n?n seslendirilmesinden ibaret olan bu içli niyazlar, okuyan kimseleri çok farkl? iklimlere çeker götürür, gönüllerini en samimi hislerle doldurur ve içlerini ibadet aşk u şevkiyle donat?rlar. Namaz yolcular?, elden geldiğince bu dualar? okumaya özen göstermeli ya da hiç olmazsa onlar?n ihtiva ettiği manalar? zihinlerinden geçirip o yüce duygularla Cenâb-? Hakk’a yönelmelidirler.


Muhterem Fethullah Gülen Hocam?z?n okuduğu abdest dualar? şu şekildedir:


1. Abdeste Başlarken:


أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْــمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِبِسْمِ اللهِ الْعَظِيمِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ عَلَى دِينِ اْلإِسْلاَمِ
“Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm, Bismillâhi’r-rahmani’r-rahîm, Bismillâhilazîm ve'l-hamdülillâhi alâ dini'l-?slâm"


Dergâh-? ?lâhi’den kovulmuş ve sonsuz rahmetten nasipsiz kalm?ş şeytandan Allah’a s?ğ?n?r?m; engin rahmet sahibi ve yegâne merhametli Rahman ü Rahîm’in ad?yla başlar?m; Yüce Allah’?n ismini anarak başlarken beni ?slâm dini ve akidesi üzere yaratt?ğ? için O’na hamd ederim.”2. Besmeleden Sonra Suya Temas Ederken:


اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي جَعَلَ الْمَاءَ طَهُوراً وَجَعَلَ اْلإِسْلاَمَ نُورًا
“Elhamdülillâhillezi ceale’l-mâe tahûren ve ceale’l-?slâme nûran”

“Sonsuz hamd ü senâ olsun Allah’a ki, ?slam’? bizim için bir ?ş?k kaynağ? ve suyu maddî kirlerimizden ar?nd?ran tertemiz bir nezafet vesilesi k?ld?.”

3. Mazmaza (ağ?za su verme) An?nda:


اَللّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى تِلاَوَةِ الْقُرْأنِ وَذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَاَللّهُمَّ اسْقِنِي مِنْ حَوْضِ نَبِيِّكَ كَأْساً لاَ أَظْمَأُ بَعْدَهُ أَبَداً
“Allâhümme e?’nnî alâ tilâveti’l-Kur’âni ve zikrike ve şükrike ve hüsn-i ibâdetike. Allahümme’sk?nî min havdi Nebiyyike ke’sen lâ azmeu ba’dehü ebeden.”
“Allah’?m, Kur'ân-? Kerimi okuma, Seni her zaman gönülden anma, Sana lay?k?yla hamd ü senâda bulunma ve en güzel şekilde kulluk yapma hususlar?nda yard?m?n? istirham ederim. Allah?m, bana Rasûl-ü Ekrem’in havz?ndan kana kana içmek nasip eyle; öyle içeyim ki bir daha da ebediyyen susamayay?m.”


4. ?stinşak (buruna su verme) S?ras?nda:


اَللّهُمَّ أَرِحْنِي رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَارْزُقْنِي مِنْ نَعِيمِهَا وَلاَ تُرِحْنِي رَائِحَةَ النَّارِ
“Allâhümme erihnî râihate'l Cenneti verzuknî min naîmihâ velâturihnî râihate’n-nâri.”


“Allah?m, burada ruhuma ötelerin esintisini duyur, ahirette de Cennetin hoş rayihas?n? koklat, onun nimetlerinden beni de r?z?kland?r; Cehennemin mülevves kokusunu duyurmakla azap etme.”
5. Yüzü Y?karken:


اَللّهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِي بِنُورِكَ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهُ أَوْلِيَائِكَ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ أَعْدَائِكَ
“Allâhümme beyyid vechî binûrike yevme tebyaddu vücûhu evliyâike ve tesveddü vücûhu e’dâike.”


“Allah’?m, dostlar?n?n yüzlerini ağart?p nurland?rd?ğ?n, has?mlar?n?n çehrelerinin ise kapkara olduğu gün yüzümü ağart, beni de nurland?r."


6. Sağ Elden Dirseğe Kadar Y?karken:اَللّهُمَّ أَعْطِِنِي كِتَابِي بِيَمِينِي وَحَاسِبْنِي حِسَابًا يَسِيرًا
“Allâhümme a’t?nî kitâbî biyemînî ve hâsibnî hisâben yesîran.”


“Allah?m, hayat?m?n hesab?n? soracağ?n gün muhasebemi kolaylaşt?r ve amel defterimi sağ elime ver.”


7. Sol Elden Dirseğe Kadar Y?karken:


اَللّهُمَّ لاَ تُعْطِنِي كِتَابِي بِشِمَالِي وَلاَ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي وَلاَ تُحَاسِبْنِي حِسَابًا شَدِيدًا


“Allâhümme lâtu’tinî kitâbî bişimâlî velâ min verâi zahrî velâtühâsibnî hisâben şedîden.”


“Allah?m amel defterimi sol elimden ya da arkamdan verme; verme ki, koskoca bir ömrü heder etmiş talihsizler aras?nda yer alm?ş olmayay?m; beni alt?ndan kalkamayacağ?m şekilde sorgu suale çekerek mahcup eyleme!”


8. Baş? Meshetme Esnas?nda:


اَللّهُمَّ حَرِّمْ شَعْرِي وَبَشَرِي عَلَى النَّارِ وَأَظِلَّنِي تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّ عَرْشِكَ
“Allâhümme harrim şa’rî ve beşerî ale’n-nâri ve ez?llinî tahte z?lli arşike yevme lâz?lle illâ z?llu arşike.”


“Allah?m, saç?m? ve cildimi ateşten koru; Senin arş?n?n gölgesinden başka s?ğ?n?lacak bir yer bulunmayan mahşer gününde beni de arş?n?n himayesine al.”


9. Kulaklar? Y?karken:


اَللّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ
“Allâhümmec’alnî minellezîne yestemîune’l-kavle feyettebiûne ahseneh.”


“Allah?m, beni faydal? sözleri dinleyip onlar?n en güzeline uyanlardan eyle.”


10. Boyuna Mesh Etme S?ras?nda:


اَللّهُمَّ أَعْطِقْ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ وَاحْفَظْنِي مِنَ السَّلاَسِلِ وَاْلأَغْلاَلِ
“Allâhümme a’tik rakabetî mine’n-nâri vehfaznî mine’s-selâsili ve’l-eğlâl.”


“Allah?m, beni Cehennem ateşinden azad eyle; boynumu ateş zincirlerinden, ayaklar?m? k?zg?n bukağ?lardan koru.”


11. Sağ Ayağ? Y?karken:


اَللّهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمَيَّ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ فِيهِ اْلأَقْدَامُ
“Allâhümme sebbit kademeyye ales’s?rât? yevme tezillü fîhi'l-akdâm.”


“Allah?m, ayaklar?n kayd?ğ? o gün S?rat köprüsünde ayaklar?m? kayd?rma ve beni Cennete yürürken yolda kalanlardan k?lma.”


12. Sol Ayağ? Y?karken:


اَللّهُمَّ اجْعَلْ لِي سَعْيًا مَشْكُورًا وَذَنْبًا مَغْفُورًا وَعَمَلاً مَقْبُولاً وَتِجَارَةً لَنْ تَبُورَ
“Allâhümmec’allî sa’yen meşkûran ve zenben mağfûran ve amelen makbûlen ve ticâraten len tebûr.”


“Allah?m, sa’y ü gayretimi bol bol ihsanlarla mükafatland?r; günahlar?m? mağfur eyle, beni bağ?şla; amellerimi makbul k?l, bana kârl? bir ticaret lütuf buyur ve hiç zarar ettirme.”


13. Abdest Tamamlan?nca:


اَللّهُمَ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ
“Allâhümmec’alnî mine’t-tevvâbîne vec’alnî mine’l-mütetahhirîne vec’alnî min ?bâdike’s-sâlihîn.”


“Allah?m, beni, sürekli tevbe eden, temizliği tabiat?n?n bir yan? haline getirip günahlar?ndan ar?nan ve hep hay?rl? işler peşinde koşturan salih kullar?ndan eyle.”


14. En Sonunda K?bleye Dönerek:


أَشْهَدُ أَنْ لآ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
“Eşhedü en lâilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühu ve rasûlühu.”


“Şehadet ederim ki, Allah yegâne ilaht?r, hakiki ma’bud O’dur; yine şehadet ederim ki, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi vesellem) O’nun kulu ve rasûlüdür.”