"Yanl?zken de insanlar içindeyken de senden korkmay? dilerim...

R?za ve öfke hallerimde de senden senden ?HLAS kelimesini dilerim...

Fakirlikte ve zenginlikte senden tutumlu olmay? dilerim...

Senden bitmeyen nimeti dilerim...

Senden kazadan sonra r?zay? dilerim...

Senden kesilmeyen göz ayd?nl?ğ? dilerim...

Senden ölümden sonra güzel bir hayat dilerim...


Cemaline bakmak ve sana kavuşmak lezzetini dilerim...

Kimsenin zarar?na uğramamay? ve sapt?r?c? fitneye düşmemeyi dilerim...

Bizi iman süsü ile süsle...

Bizi doğruya eren ve doğru yolu gösterenlerden eyle..."

HAD?S-? ŞER?F MEAL?...

haşiye : Senden Kas?m kulunun afv ve mağfiretini dilerim...Amin...