+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 6 ve 6

Konu: Niçin Duaların Kabul Olmadığını Düşünürüz?

 1. #1
  Vefakar Üye Sonsuz-Nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  339

  Standart

  Duan?n kabul olmas? için baz? hususlara dikkat etmek gerekir. Sebeplere yap?şmadan istemek kuru bir temennidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

  (Çal?şmadan dua eden, silahs?z harbe giden gibidir.) [Deylemi]  Yap?lacak işlerden baz?lar? şöyledir:

  Önce günahlara tövbe etmeli, istiğfar okumal?, sadaka vermeli, iman?n? düzeltmeli, duan?n kabul olacağ?na inanmal?, iki diz üzerine k?bleye karş? oturup, duaya başlarken, (Sübhane Rabbiyel aliyyil a’lel vehhab) demeli, euzü besmele çekip hamd ve salevat okumal?, duay? üçten fazla söylemeli! Kabul olmad? diyerek ümit kesmemeli, kabul olana kadar uzun zaman tekrar etmelidir! (Feraid)  Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

  (Siz, kabul edileceğine yakinen inanarak, Allah’a dua ediniz. Allahü teâlây? unutarak, gafletle edilen dua kabul olmaz.) [Tirmizi]

  (Emr-i marufu b?rak?rsan?z dualar?n?z kabul olmaz.) [Bezzar]

  (Bid'at ehlinin duas? ve ibadetleri kabul olmaz.) [Deylemi]

  (K?z?n? fas?kla evlendirenin duas? kabul olmaz.) [Şir’a]  Farzlar? yapmayan?n, mesela namaz k?lmayan?n duas? kabul olmaz.

  Haramlardan sak?nmayan?n duas? kabul olmaz. Ebülleys-i Semerkandi hazretleri, (Haram yiyenin, g?ybet edenin ve haset edenin duas? kabul olmaz) buyuruyor. Hadis-i şerifte de, (Duan?n kabul olmas? için, yenilen ve giyilen helâl olmal?d?r) buyuruluyor. (Tergib-üs-salât)  ?hlâsl? ve salih olmaya çal?şmal?. Kur’an-? kerimde buyuruluyor ki:

  (?hlâsl? olarak dua edin!) [Mümin 14, 65]

  (Allahü teâlâ, ancak takva sahiplerinin [salihlerin amellerini, dualar?n?] kabul eder) [Maide 27]  Evliyay? vesile ederek, dua etmeli. Buhari’deki hadis-i şerifte, duan?n kabul olmas? için, Peygamberleri ve salihleri vesile etmek gerektiği bildirilmektedir. (H?sn-ül-hasin)  Mesela silsile-i aliyyenin isimleri okunup onlar?n hürmetine dua edilmeli.

  Din kardeşine g?yab?nda dua etmeli.

  Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

  (
  Müminin din kardeşi için, arkas?ndan yapt?ğ? hay?r dua kabul olur. Bir melek, Allah bu iyiliği sana da versin der. Meleğin duas? reddedilmez) [?bni Ebi Şeybe]  Beş vakit namaz? doğru ve severek k?lmal? ve sonra dua etmeli. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

  (Beş vakit namazlardan sonra yap?lan dua kabul olur.) [Buhari]  Yine hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

  (Allahü teâlâ buyuruyor ki: büyüklenmeyen, gününü Allah’? anmakla geçiren, [Allah’?n raz? olduğu işleri yapan] günahta ?srar etmeyip istiğfar eden, aç doyuran, garibi koruyan, küçüğe merhamet, büyüğe sayg? gösterenlerin namazlar?n? kabul ederim. Böyle bir kimselerin istediklerini veririm, dua ederlerse, dualar?n? kabul ederim.) [Darekutni]  (Gizli-aç?k çok sadaka verin ki r?zk?n?z bollaşs?n, yard?ma mazhar olas?n?z ve duan?z kabul edilsin.) [?bni Mace]  (Allahü teâlâ, duan?z? kabul eder. Dua ettim, hâlâ duam kabul olmad? diye acele etmeyiniz! Allah’tan çok isteyiniz! Çünkü kerem sahibinden istiyorsunuz.) [Buhari]  (Kim, Yunus aleyhisselam?n bal?ğ?n karn?nda iken ettiği duay? okursa, duas? kabul olur.) [Tirmizi]  (Birinize dert ve bela gelince, Yunus Peygamberin duas?n? okusun! Allahü teâlâ Onu muhakkak kurtar?r. Dua şudur: (La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin) [Tirmizi]  (Duas?n?n kabul olmas?n? isteyen, darda kalan? ferahland?rs?n!) [?bni Ebiddünya]

  (?stiğfara devam eden, her türlü s?k?nt?dan ve geçim darl?ğ?ndan kurtulur, ferahl?ğa ç?kar, ummad?ğ? yerden r?zka kavuşur.) [Nesai]  al?nt?
  Konu MuhammedSaid tarafından (12.06.07 Saat 23:51 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  üstad?m?z demiş ya:


  "Baz? dualar icabete iktiran etmez" diye iddiada bulunma. Çünkü dua bir ibadettir. ?badetin semeresi ahirette görünür. Dünyevi maksatlar ise, namaz vakitleri gibi, dualar ibadeti için birer vakittirler.Dualar?n semeresi değillerdir. Mesela, şemsin tutulmas? küsuf namaz?na, yağmursuzluk yağmur namaz?na birer vakittir. "
  Konu MuhammedSaid tarafından (12.06.07 Saat 23:51 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 3. #3
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  "?cabet duaya iktiran etmedi" diyemezsin. Ancak, "Henüz vakit ink?za etmemiş,duaya devam laz?md?r" diyebilirsin. Çünkü o maksatlar dualar?n mukaddemesidir, neticesi değillerdir. Cenab-? Hakk?n dualar?n icabetine vaad etmesi ise, icabet ayn-? kabul değildir. Yani, icabet kabulü istilzam etmez.


  Duaya herhalde cevap verilir. Cevaps?z b?rak?lmaz. Matluba olan is’af ise, Mucibin hikmetine tabidir. Mesela, doktoru çağ?rd?ğ?n zaman, herhalde "Ne istersin?" diye cevap verir. Fakat "Bu yemeği veya bu ilac? bana ver" dediğin vakit, bazan verir, bazan hastal?ğ?na, mizac?na mülayim olmad?ğ?ndan vermez. "
  Konu MuhammedSaid tarafından (12.06.07 Saat 23:52 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 4. #4
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  dua n?n makbul olmamas?n?n bir sebebini de üstad?m?z şöyle söylemiş:

  "Adem-i kabul esbab?ndan biri de, duay? ibadet kast?yla yapmay?p, matlubun tahsiline tahsis ettiğinden, aksülamel olur. O dua ibadetinde ihlas k?r?l?r, makbul olmaz. "

  dua y? ibadet diye değil de sadece isteğimiz gerçekleşsin diye yaparsak ihlas?m?z k?r?ld?ğ? için duam?z makbul olmaz.
  Konu MuhammedSaid tarafından (12.06.07 Saat 23:52 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 5. #5
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Rahman ve Rahim olan Allah’?n ad?yla.

  De ki: Eğer duan?z olmasa Rabbim kat?nda ne ehemmiyetiniz var.


  (Furkan Sûresi: 77)
  Konu MuhammedSaid tarafından (12.06.07 Saat 23:52 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 6. #6
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  BANA HİZMET EDEN KÜÇÜCÜK BİR RİSALE-İ NUR TALEBESİNİN
  ÇOKLAR NAMINA SORDUĞU SUALINE CEVAPTIR.

  Sual : Üstadım, yağmur duası ve namazın neticesi görünmedi, faydasız kaldı. İki üç defa bulut toplandı, yağmur vermeden dağıldı. Neden?
  Elcevap : Yağmursuzluk, bu çeşit dua ve namazın vaktidir, illeti ve hikmeti değil. Nasıl ki güneş ve ayın tutulması zamanında küsuf ve husuf namazı kılınır ve güneşin gurubuyla akşam namazı kılınır; öyle de, yağmursuzluk, kuraklık, yağmur namazının ve duasının vaktidir. İbadet ve duanın sebebi ve neticesi emir ve rıza-i İlahidir, faydası uhrevidir. Eğer namazdan, ibadetten dünyevi maksatlar niyet edilse, yalnız onlar için yapılsa, o namaz battal olur. Mesela, akşam namazı güneşin batmaması için ve husuf namazı ayın açılması için kılınmaz. Öyle de, bu nevi ibadet, yağmuru getirmek için kılınsa yanlış olur. Yağmuru vermek Cenab-ı Hakkın vazifesidir. Biz vazifemizi yaptık; Onun vazifesine karışmayız.
  Konu MuhammedSaid tarafından (12.06.07 Saat 23:52 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Adem-ı Kabul ve Kabul-ü Adem Kavramları Arasındaki Fark
  By yakaza in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 20.07.09, 08:21
 2. Cevaplar: 166
  Son Mesaj: 05.05.09, 20:04
 3. Kabul-i Adem,Adem-i Kabul Meselesi İle İlgili Anladıklarımızı Paylaşabilir miyiz ?
  By *reşha* in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 12
  Son Mesaj: 09.03.09, 18:45
 4. Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 26.08.07, 11:37
 5. Bediüzzaman,Niçin M.Kemalin Teklifini Kabul Etmedi
  By EnVaR in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 31.12.06, 22:00

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0