+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 8 ve 8

Konu: İsm-i Celil'in Anlamı,Tesbih Adedi, Tesbih Niyeti

 1. #1
  Vefakar Üye marda - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Mesajlar
  346

  Standart İsm-i Celil'in Anlamı,Tesbih Adedi, Tesbih Niyeti

  İSM-İ CELİL ANLAMI TESBİH ADEDİ TESBİH NİYETİ

  Er- RAHMÂN Bütün Yaratılmışlar hakkında hayır ve merhameti tercih eden (günde 298) Dünya ve Ahrette Allah'ın sevgilisi olmak

  Er- RAHÎM Çok merhamet eden, büyük nimetler veren. (günde 258) Maddi ve Manevi Rızıklar

  El- MELİK Bütün Kainatın Tek Sahibi ve mutlak hükümdarı. (günde 90) Emir sahibi olmak, maddi ve manevi güçlü olmak

  El- KUDDÛS Hatadan, gafletten, aczeden ve her türlü eksiklikten pek uzak, pek temiz (günde 170) Günahlardan kurtulmak ve kalp temizliği

  Es- SELÂM Kullarını selamete çıkaran, Cennetteki bahtiyar kullarına selam veren (günde 131) Korkulan her şeyden korunmak

  El- MÜ'MİN Gönüllerde iman ışığı uyandıran, kendine sığınanları koruyup rahatlatan (günde 137) Kötü hastalıklara düşmemek

  El- MÜHEYMİN Gözeten ve Koruyan (günde 145) İnsanların düşüncelerini anlar korunur

  El- AZÎZ Mağlup edilmesi mümkün olmayan galip (günde 94) Düşmanlara galip gelmek

  El- CEBBÂR Eksikleri tamamlayan, dilediğini zorla yaptırmaya müktedir olan (günde 206) istek ve Arzuların olması için

  El- MÜTEKEBBİR Her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren (günde 662) İzzete ve refaha nail olmak

  El- HALÎK Bütün varlığı, halleri ve hadiseleri, tayin ve tesbit eden hepsini yoktan var eden (günde 731) İşlerde üzüntüden ve sıkıntıdan kurtulmak

  El- BÂRİ' Eşyayı ve her şeyin vücudunu birbirine uygun halde yaratan (günde 214) İşinde Başarılı olur, şöhret bulur

  El- MUSAVVİR Tasvir eden, her şeye bir biçim ve özellik veren (günde 336) Maksat ve merama ulaşmak için

  El- ĞAFFÂR Mağrifeti pek çok (günde 1281) Bağışlanmak ve günahlardan korunma

  El- KAHHÂR Her şeye her istediğini yapacak şekilde galip ve hakim olan (günde 306) Zalimleri kahretmek için

  El- VEHHÂB Her türlü nimeti devamlı bağışlayan (günde 14) Sıkıntısız borçsuz bir hayat için

  Er- REZZÂK Yaratılmışlara faydanılacak şeyleri ihsan eden (günde 308) Bol rızıklı ömür için

  El- FETTÂH Her türlü zorlukları açan ve kolaylaştıran (günde 489) Maddi manevi hayırlar için

  El- ALÎM Her şeyi çok iyi bilen (günde 150) ilim zenginliği için

  El- KÂBID Sıkan, Daraltan (günde 903) Zalimin zulmünden kurtulmak için

  El- BÂSIT Açan, Genişleten (günde 72) İşlerin büyümesi mal ve paranın bereketi

  El- HÂFID Yukardan aşağıya indiren alçaltan (günde 1481) Kötüden ve belalardan korunmak

  Er- RÂFİ Yukarı kaldıran, yükselten (günde 351) İnsanlar arasında ve işinde yükselmek için

  El- MUİZ İzzet veren, ağırlayan (günde 117) Fakir ve zelillikten kurtulmak

  El- MÜZİL Zillete düşüren, hor ve hakir eden (günde 770) Düşmanları zelil etmek için

  Es- SEMİ' Her şeyi iyi işiten (günde 180) Duaların kabulü için

  El- BASİR Her şeyi iyi gören (günde 112) Acziyetin kalkması için

  El- HAKEM Hükmeden, hakkı yerine getiren (günde 68) Haklı davasını kazanması için

  El- ADL Çok Adaletli (günde 104) Adaletli olmak için

  El- LÂTÎF En ince işlerin bütün inceliklerini bilen, kullarına iyilikler ulaştıran (günde 129) Dileklerin olması, kısmet ve rızık için

  El- HABÎR Her şeyin iç yüzünden gizli taraflarından haberdar (günde 812) Hafıza ve idrakin genişlemesi için

  El- HALÎM Suçlara karşı hemen ceza vermeyen yumuşak davranan, süre veren (günde 88) Ahlak ve hilim güzelliği için

  El- AZİM Çok Azametli (günde 1020) Sözünün tesirli ve sayırlı olmak için

  El- ĞAFÛR Affı ve mağfireti pek çok (günde 1286) Günahların affı, kötü ahlakı bırakmak

  Eş- ŞEKÛR Kendi rızası için yapılan iyiliklere daha fazlasıyla karşılık veren (günde 526) Talihin açıklığı, bol rızık

  El- ALİY Pek yüce, Pek yüksek (günde 110) Zilleten kurtulmak ve ilim için

  El- KEBİR En büyük, pek büyük (günde 232) Hürmet görmek için

  El- HAFIZ Yapılan işleri bütün tafsilatıyla tutan, her şeyi belli bir vakte kadar bela afetten koruyan (günde 998) Nefsinin ve malının korunması için

  El- MUKÎT Her yaratılmışın gıdasını, azığını veren (günde 550) Muhtaç olunan şeyi kazanmak için

  El- HASİB Herkesin hayatı boyunca yapıp ettiği her şeyin hesabını bütün detayları ile bilen (günde 80) Herkese karşı alnı açık olmak

  El- CELÎL Celalet ve Ululuk sahibi (günde 5329) Bir zalimi zorbayı zelil etmek için
  El- KERÎM Lütfü ve keremi çok geniş, çok bol (günde 270) Bol rızık ve kolaylıklara nail olmak

  Er-RAKÎB Bütün varlığı gözeten bütün işleri murakabe eden (günde 312) Her işte Allah'ın koruması altında olmak için

  El- MUCİB Kendisine dua edenlerin isteklerini veren (günde 3025) Duaların kabul olunması için

  El- VASİ' İlmi, rahmeti, kudreti, af ve mağfireti geniş, müsaadekar (günde 137) Ömür uzunluğu, rızık ve sıhhat genişliği için

  El- HAKÎM Bütün emirleri ve bütün işleri hikmetli (günde 60849) İlim ve hikmet sahibi olmak için

  El- VEDÛD Kullarını çok seven, sevilmeye gerçekten layık olan (günde 400) Herkesin sevgisini kazanmak

  El- MECÎD Şanı büyük ve yüksek (günde 3249) İzzet ve şerefin artması için

  El-BÂİS Ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran (günde 573) Kuvvetli irade ve alacaklarını almak için

  Eş- ŞEHÎD Bütün zamanlarda ve her yerde hazır ve nazır (günde 319) Şehid olmak, heybetli olmak için

  El- HAK Varlığı hiç değişmeden duran (günde 108) İmanda, ibadette sabit olup, imanlı ölmek

  El- VEKÎL Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran (günde 66) Allah'tan her türlü yardımı görmek için

  El- KAVİY Pek Güçlü (günde 116) Kansızlık ve vücudun güçlü olması için

  El- METÎN Çok Sağlam (günde 500) Maddi ve manevi sağlam olmak için

  El- VELİY Sevdiği kullarının dostu (günde 2116) Her işinde Allah'ın yardımı için

  El- HAMİD Ancak kendisine hamd edilen, bütün varlığın diliyle yegane övülen (günde 3844) Kazancın genişlemesi

  El- MUHSÎ Sonsuzda olsa tek tek her şeyin sayısını bilen (günde 148) Zekanın kuvvetli olması

  El- MÛBDÎ Bütün varlıkları örneksiz ve maddesiz olarak ilk baştan yaratan (günde 57) Her işte muvaffak olmak için

  El- MUÎD Varlıkları yok ettikten sonra tekrar yaratan (günde 124) Elden kaçanı geriye kazanmak için

  El- MUHYÎ Can bağışlayan, hayat ve sağlık veren (günde 68) İşlerin başarılı olması için

  El- MÜMÎT Canlı bir mahlukun ölümünü yaratan (günde 490) Harama bakmamak, kötülükten vazgeçmek

  El- HAY Diri, her şeyi bilen, her şeye gücü yeten (günde 324) Sözü tesirli ve herkesten tazim görür

  El- KAYYÛM Gökleri ve yeri, her şeyi tutan (günde 156) Allah'ın izniyle her istekleri olur

  El- VÂCİD İstediğini istediği anda bulan (günde 196) Kaybedilen şeyi bulmak

  El- MÂCÎD Kadr ve şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok (günde 48) Kazancın bolluğu için

  El- VAHİD Zatında, sıfatlarında, işlerinde, hükümlerinde, isimlerinde asla ortağı ve benzeri olmayan TEK (günde 3669) İstediği olur, kalbi uyanır, aklı nur

  Es- SAMED İhtiyaçları ve sıkıntıları gideren tek merci (günde 134) Hiç kimseye muhtaç olmamak

  El- KÂDİR İstediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten (günde 305) İstediğini yapmaya gücü yetirmek

  El- MUKTEDİR Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan (günde 744) Her işte başarılı olmak

  El- MUKADDİM İstediğini ileri geçiren, öne alan (günde 184) Daima yükselmek için

  El- MUAHHİR İstediğini geri koyan, arkaya bırakan (günde 847) Kötü birinin uzaklaştırılması için

  El- EVVEL İLK (günde 37) Her hayır işinde birinci olmak için

  El- AHİR SON (günde 801) Ömür uzunluğu için

  Ez- ZÂHİR Her şeyde görünen aşikar (günde 1106) Her meselenin zuhuru için

  El- BÂTIN Her şeyden gizli (günde 62) Nefsi mutmain ve kalbi geniş olması için

  El- VÂLİ Kainatı ve her an olup biten her şeyi tedbir ve idare eden (günde 47) Sözünün tesirli insanların sevmesi için

  El- MÜTEÂLÎ Aklım mümkün gördüğü her şeyden, her hal ve tavırdan daha yüce (günde 551) Devletten istediğini elde etmek için

  El- BERR Kulları için daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok (günde 202) Herhalde iyilik bulmak için

  Et- TEVVÂB Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan (günde 409) Tövbelerin kabulu için

  El- MÜNTEKIM Suçları adaleti ile müstehak oldukları cezaya çarptıran (günde 630) Zülüm ve fenalıktan korunmak

  El- AFÜV Çok affeden (günde 156) Rızık bolluğu Kalp huzuru

  Er- RAÛF Çok lütüfkar Çok esirgeyen (günde 287) Hiçbir varlıktan zarar görmez

  MALİKÜ-L MÜLK Mülkün ebedi sahibi (günde 212) mal ve kazanca zarar gelmez

  Zül Celâl-i Ve'l İkrâm Hem büyüklük sahibi hem fazl-i kerem sahibi (günde 1100) işlerin kolaylığı için

  El- MUKSIT Bütün işlerini denk ve birbirine uygun yerli yerinde yapan (günde 209) Eşler arasını düzeltmek için

  El- CÂMİ' İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan (günde 114) Küsleri barıştırmak için

  El- GANİY Çok zengin ve her şeyden müstağni (günde 1060) Büyük servet ve geniş rızık

  El- MUĞNİ İstediğini zengin eden (günde 1100) Geçim genişliği bol rızık

  El- MÂNİ' Bir şeyin meydana gelmesine izin vermeyen (günde 161) Kaza beladan uzak olmak için

  Ed- DÂRR Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan (günde 1001) Zararlı kişinin kahrı için

  En- NÂFİ' Hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan (günde 201) Hastalıktan uzak olur hastaysa şifa bulur

  En- NÛR Alemleri nurlandıran, istediği simalara, zihinlere ve gönüllere nur yağdıran (günde 256) doğruyu yanlışı görmek ve kalp nurluğu için

  El- HÂDÎ Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren (günde 400) çocukların itaatkar olması için

  El- BEDİ' Örneksiz, benzersiz, hayret verici alemler yaratan (günde 86) Allah'ın yardımına nail olmak için

  El- BÂKÎ Varlığının sonu olmayan (günde 113) Ömrün uzunluğu, sıhhatin iyiliği için

  El- VÂRİS Varlığı devam eden, servetlerin hakiki sahibi (günde 707) Uzun ömür, bol mal, bol rızık ve şeref

  Er- REŞÎD Bütün işleri ezeli takdirine göre yürütüp, dosdoğru bir nizam ve hikmet üzere sonucuna ulaştıran (günde 514) İçki ve zinadan kurtulmak ve güzel ahlak için

  Es- SÂBÛR Çok sabırlı (günde 298) Başladığı işi kolay bitirmek için
  “Ya rab! Çaresi bulunan şeyde acze, bulunmayan şeyde ye’se düşürme bizi…”

 2. #2
  Ehil Üye tevhid - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Bulunduğu yer
  .....
  Mesajlar
  1.097

  Standart

  ya böle baz? dualr?n sonra Cenab? Hakk?n isimlerinin say?l? cekilmesini dogru olup olmad?g?na dair bi tart?sma c?km?st? bi ara ama bi sonuca varamad?k.. bu konu hakk?nda fikri olan varsa yard?mc? olabiilr mi acaba??

  Sus gönlüm!.


  Bir elif miktari sus.Az kaldi bahara

  Sus gönlüm!.

  Sebepler var edilinceye kadar.Bahaneler olusuncaya,birbirimizin

  nasibi oluncaya kadar sus...


 3. #3
  Vefakar Üye marda - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Mesajlar
  346

  Standart

  Alıntı tevhid Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  ya böle bazı dualrın sonra Cenabı Hakkın isimlerinin sayılı cekilmesini dogru olup olmadıgına dair bi tartısma cıkmıstı bi ara ama bi sonuca varamadık.. bu konu hakkında fikri olan varsa yardımcı olabiilr mi acaba??
  sonucta bazı sayıların kılıt oldugunu bılıyrm mesela 19 tane Fetıh suresı okunması yada 41 Yasın gıbı..sonucta sayılarında anlamı ve konu vardır..yanlıs mıyım sızce ...
  “Ya rab! Çaresi bulunan şeyde acze, bulunmayan şeyde ye’se düşürme bizi…”

 4. #4
  Ehil Üye tevhid - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Bulunduğu yer
  .....
  Mesajlar
  1.097

  Standart

  ya ben de o sekilde dşünüyorum ama acaba Allah r?zas?n? gözetmemiş olmuyor muyuz o zmn??

  Sus gönlüm!.


  Bir elif miktari sus.Az kaldi bahara

  Sus gönlüm!.

  Sebepler var edilinceye kadar.Bahaneler olusuncaya,birbirimizin

  nasibi oluncaya kadar sus...


 5. #5
  Vefakar Üye marda - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Mesajlar
  346

  Standart

  ama zaten o amacla yazılmıstır tum bu sayılar o zaman 44444 sayısındada bı tezatlık cıkardı degıl mı..yınede Allah kabul etsın nıyetımızı...degıl mı Tevhıd
  “Ya rab! Çaresi bulunan şeyde acze, bulunmayan şeyde ye’se düşürme bizi…”

 6. #6
  Gayyur Damla_Nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  115

  Standart

  Alıntı tevhid Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  ya böle bazı dualrın sonra Cenabı Hakkın isimlerinin sayılı cekilmesini dogru olup olmadıgına dair bi tartısma cıkmıstı bi ara ama bi sonuca varamadık.. bu konu hakkında fikri olan varsa yardımcı olabiilr mi acaba??

  suyun olşması için 2 hidrojene 1 oksijene ihtiyaç vardır.yani H2O.dualardaki sayılarda böyle. o kapıların açılması için.tabiki ihlaslı olmak lazım.

 7. #7
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart Burada önemli husus şudur ki:

  Ubudiyet, emr-i İlâhîye ve rıza-yı İlâhîye bakar. Ubudiyetin dâîsi emr-i İlâhî ve neticesi rıza-yı Haktır. Semerâtı ve fevâidi uhreviyedir.

  Fakat ille-i gaiye olmamak, hem kasten istenilmemek şartıyla, dünyaya ait faydalar ve kendi kendine terettüp eden ve istenilmeyerek verilen semereler, ubudiyete münâfi olmaz. Belki zayıflar için müşevvik ve müreccih hükmüne geçerler. Eğer o dünyaya ait faydalar ve menfaatler o ubudiyete, o virde veya o zikre illet veya illetin bir cüz’ü olsa, o ubudiyeti kısmen iptal eder. Belki o hâsiyetli virdi akîm bırakır, netice vermez.

  İşte bu sırrı anlamayanlar, meselâ yüz hâsiyeti ve faydası bulunan Evrâd-ı Kudsiye-i Şah-ı Nakşibendîyi veya bin hâsiyeti bulunan Cevşenü’l-Kebîr’i, o faydaların bazılarını maksud-u bizzat niyet ederek okuyorlar. O faydaları göremiyorlar ve göremeyecekler ve görmeye de hakları yoktur. Çünkü o faydalar, o evradların illeti olamaz ve ondan, onlar kasten ve bizzat istenilmeyecek. Çünkü onlar fazlî bir surette, o hâlis virde talepsiz terettüp eder. Onları niyet etse, ihlâsı bir derece bozulur. Belki ubudiyetten çıkar ve kıymetten düşer.

  Yalnız bu kadar var ki, böyle hâsiyetli evrâdı okumak için, zayıf insanlar bir müşevvik ve müreccihe muhtaçtırlar. O faydaları düşünüp, şevke gelip, o evrâdı sırf rıza-yı İlâhî için, âhiret için okusa zarar vermez. Hem de makbuldür. Bu hikmet anlaşılmadığından, çoklar, aktabdan ve Selef-i Salihînden mervî olan faydaları görmediklerinden şüpheye düşer, hattâ inkâr da eder. 17.lem'a

 8. #8
  Müdakkik Üye visal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Mesajlar
  892

  Standart

  Allah ebediyyen raz? olsun,mükemmel bir paylaş?m.
  Sath-ı arz bir mescid, Mekke bir mihrab, Medine bir minber... O bürhân-ı bâhir olan Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâm bütün ehl-i îmânâ imam, bütün insanlara hatib, bütün enbiyaya reis, bütün evliyaya seyyid, bütün enbiya ve evliyadan mürekkeb bir halka-i zikrin serzâkiri...

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Tesbih
  By seyyah_salih in forum Kıssadan Hisseler, İbretli Öyküler
  Cevaplar: 33
  Son Mesaj: 20.08.19, 18:37
 2. tesbih ...
  By gamze-i_dilruzum in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 30.04.13, 14:05
 3. Tesbih...
  By s_armaşık in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 13
  Son Mesaj: 11.01.09, 16:58
 4. TeSBiH
  By Melis in forum Kıssadan Hisseler, İbretli Öyküler
  Cevaplar: 8
  Son Mesaj: 11.01.09, 12:56
 5. tesbih
  By KERRÂ_ in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 13.08.08, 22:31

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0