Japon araştırmacılar, minik bir canlı organizmanın genlerine dijital veri yükleyebilen bir yöntem geliştirdi. Japon araştırmacılara göre, mini organizmalar, harddisk ve hafıza kartlarıyla kıyaslandığında çok küçük kalsalar da genlerinde çok uzun süre önemli miktarda bilgiyi saklayabilecek. Uzmanlar, çalışmalarında "Bacillus subtilis" adlı bakterinin genlerine dijital bilgiyi kimyasal elementlere "tercüme eden" bir yöntem kullanarak şifreli kısa mesaj "yazdı." Verilere ulaşmak için, bakterinin normal gen haritasını mesaj yüklenerek değiştirilmiş gen haritasıyla kıyaslamak yetiyor. (aa)

Herşeyin hakikati Allah'ın bir ismine dayandığına göre, âdeta hafıza kartına dönüştürülen bu bakteri de, Cenâb-ı Hakkın Hafiz isminin tecellîsini gösteriyor denilebilir.

Hafiz, lûgatte koruyan, muhafaza eden, kaydeden, saklayan anlamlarına gelir.

Esasında Cenâb-ı Hak, hafiziyetiyle, bütün canlıların genetik bilgilerini, hücre içerisinde yer alan, canlının biyolojik gelişiminin bir nevî plânı hükmündeki DNA denilen bir çeşit nükleik asitte saklamıştır.

Bu aynı zamanda Allah'ın ezelî ilminin yansıması olan kader programıdır da.

Yani İlâhî takdir, canlıların genetik kodlarına maddî/biyolojik gelişimlerinin programını yüklediği gibi, yaşadıkları müddetçe başlarına gelecek hayat hallerini de manevî kader kalemiyle yazmıştır.

Bediüzzaman bu gerçeğe şöyle işaret ediyordu:

"Evet, bir çekirdekte hem bedihî olarak, irâde ve evâmir-i tekviniyenin ünvânı olan Kitâb-ı Mübîn'den haber veren ve işaret eden, hem nazarî olarak emir ve ilm-i İlâhînin bir ünvânı olan İmâm-ı Mübîn'den haber veren ve remzeden iki kader tecellîsi var.

Bedihî kader ise, o çekirdeğin tazammun ettiği ağacın maddî keyfiyât ve vaziyetleri ve heyetleridir ki, sonra göz ile görünecek.

Nazarî ise, o çekirdekte ondan halk olunacak ağacın müddet-i hayatındaki geçireceği tavırlar, vaziyetler, şekiller, hareketler, tesbihâtlardır ki, tarihçe-i hayat nâmiyle tâbir edilen vakit bevakit değişen tavırlar, vaziyetler, şekiller, fiiller, o ağacın dalları, yaprakları gibi intizamlı birer kaderî miktarı vardır."

Evet, Japon bilim adamlarınca, genlerine dijital bilgi yüklenen "Bacillus subtilis" bakterisi de, üzerindeki bu beşerî tasarrufla, bütün canlıların genetik kodlarına, yaşacacakları maddî manevî ahvâlin programı tevdî eden Alim-i Hafiz'den başkasını göstermiyor.

(www.risaleara.com'dan alıntıdır)