+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 1 ve 1

Konu: 2006'da Neler Oldu?

 1. #1
  Pürheves sliha87 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  Denizli
  Mesajlar
  264

  Standart

  2006'da neler oldu?

  2006, bilim ve teknoloji alan?nda birçok gelişmeye tan?kl?k etti. Y?l içindeki bilim ve teknoloji alan?ndaki önemli gelişmeler...


  </B>
  NASA’DAN GOES-N METEOROLOJ? UYDUSU
  Amerikan Havac?l?k ve Uzay Dairesi (NASA), aylar süren ertelemeden sonra, meteorologlara büyük f?rt?nalar?n daha iyi tahmininin yap?lmas? ve iklim değişikliğini gözleme olanağ? sunan uyduyu 24 may?sta f?rlatt?.
  GOES-N (Geostationary Operational Environmental Satellites) adl? uydu, NASA ve Ulusal Okyanus ve Atmosfer ?daresi taraf?ndan 1975’ten bu yana tasarlanan uydular?n en gelişmişi.

  ?LKEL G&#220;NEŞ S?STEM? KEŞFED?LD?
  Amerikal? iki astronom, haziranda Güneş Sistemi’nin ilk zamanlar?na benzeyen genç, sar? bir y?ld?z? çevreleyen bir toz bulutuyla kar?şm?ş büyük miktarda karbon gaz? keşfetti.
  Keşiflerini 1999’da f?rlat?lan Far Ultraviolet Spectroscopic Explorer (FUSE) uydusuyla yapan araşt?rmac?lar, Beta Pictoris ad? verilen y?ld?z ve güneş sisteminin en fazla 20 milyon yaş?nda olduğunun tahmin edildiğini belirtti. Bilim insanlar?, karbon gaz?n?n fazlal?ğ?n?n disk biçimini oluşturmas?n?n, Beta Pictoris etraf?nda dönmekte olan gezegenlerin, Güneş Sistemi’nin "çocukluğunda" olduğu gibi grafit ve metan aç?s?ndan zengin olabileceklerini gösterdiğini kaydetti.

  GENEN?S’?N D&#220;Ş&#220;Ş NEDEN? TASARIM HATASI
  Bağ?ms?z araşt?rmac?lar, 2004’te taş?d?ğ? güneş rüzgar? atomlar?yla Dünya’ya dönüşünde düşen NASA’n?n Genesis arac?n?n, tasar?m hatas?ndan ötürü düştüğünü aç?klad?lar.
  Güneş f?rt?nalar?n? ve güneşi incelemek üzere 2001 y?l?nda uzaya yollanan Genesis uzay kapsülü, atmosfere girdikten sonra h?z?n? yavaşlatmak için aç?lmas? gereken paraşütlerin aç?lmamas? üzerine taş?d?ğ? numunelerle Utah Çölü’ne düşmüştü.

  KAZAK?STAN ?LK UYDUSUNU UZAYA GÖNDERD?
  Uzay? keşfeden uluslar kulübüne kat?lmak isteyen petrol zengini eski Sovyet cumhuriyeti Kazakistan, bu yöndeki ilk ad?m?n? haziranda kendi uydusunu uzaya göndererek att?.
  </B>


  </B>IBM’DEN HIZLI TRANS?STÖR
  Amerikan IBM, kullan?mdaki yongalardan 100 kez h?zl? transistör geliştirdi.
  </B>


  </B>Ultra h?zl? bilgisayarlar ve kablosuz ağ bağlant?s? yolunda yeni bir ad?m olarak değerlendirilen transistör. günümüzün en h?zl? PC yongalar?ndan 100 kere daha h?zl? olan 500 gigahertz h?za ulaş?yor.
  </B>


  </B>G&#220;NEŞ S?STEM? ARTIK 8 GEZEGEN
  Dünyan?n önde gelen gök bilimcileri, bir hafta süren s?k? bilimsel tart?şmalardan sonra Güneş Sistemi’nde geçerli yeni bir gezegen tan?m?n? kabul etti.
  </B>


  </B>Böylece 1930 y?l?ndan bu yana gezegen say?lan Plüton art?k bu unvan?n? yitirdi. Karar oy birliğiyle kabul edildi.
  </B>


  </B>Güneş Sistemi’nde gezegenler y?ld?za yak?nl?klar?yla Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün şeklinde s?ralan?yor.

  PL&#220;TON’UN ?K? YEN? AYINA NIX VE HYDRA ?SM? VER?LD?
  Gezegen olmaktan ç?kar?lan Plüton’un yeni keşfedilen iki uydusuna Nix ve Hydra ad? verildi. Uluslararas? Astronomi Birliği, Plüton’un yeni uydular?n?n isimlerini bu hafta resmen onaylad?.
  Nix ve Hydra, Amerikan Uzay ve Havac?l?k Dairesinin (NASA) "Yeni Ufuklar" projesi kapsam?nda yap?lan Hubble Uzay Teleskobunu kullanan bir grup araşt?rmac? taraf?ndan geçen y?l?n may?s ay?nda keşfedilmişti.
  </B>


  </B>Hydra ve Nix’in, Plüton’un 1978 y?l?nda keşfedilen en büyük uydusu Charon’a göre gezegene 2-3 kat daha uzak olduğu belirtildi.
  </B>


  </B>Nix, mitolojide karanl?k ve gece tanr?s?n?n, Hydra ise dokuz başl? y?lan?n ismi.

  G&#220;NEY KOREL? SAHTE KLONCU
  Kopyalama yoluyla insana ait kök hücre elde ettiği iddialar? sahte ç?kan Güney Koreli bilim adam? Hwang Woo-suk, hakk?nda devlet fonlar?n?n kötüye kullan?m? nedeniyle haziranda dava aç?ld?.
  Kopyalama yoluyla insana ait kök hücre elde ettiğini iddia ettiği çal?şmas?nda verileri çarp?tt?ğ? belirlenen Güney Koreli bilim adam? Hwang Woo-suk’un profesörlük unvan? da al?nd?.
  Seul Ulusal &#220;niversitesi yetkilileri, eski mensuplar? olan Hwang Woo Suk’un, insan kök hücresi kopyalanmas?yla ilgili çal?şmalar?n?n "sahte" ç?kmas? nedeniyle özür dilediler.

  BENQ, BLU-RAY YAZICIYI ÇIKARDI
  Tayvan’?n bir numaral? mobil telefon ve bilgisayar teçhizat? üreticisi BenQ, temmuzda yüksek hacimli DVD depolama imkan? tan?yan yeni Blu-Ray sistemini kullanabilen optik disk yaz?c?y? piyasaya sürdü.
  Blu-Ray ve HD DVD, DVD boyutlar?ndaki diske 50 gigabyte bilgi yaz?lmas?na olanak sağl?yor.
  </B>


  </B>Ç?N’DEN YEN? ROKET MOTORU
  Çin, uzay programlar? için şu ankilerden 3 kez güçlü çevreyi kirletmeyen yeni bir roket motorunu başar?yla denedi.
  120 tonluk yeni s?v? hidrojen ve kerozen yak?tl? motorun, gelecekte insanl?
  uçuşlar ve Ay’a düzenlenecek seferler için kullan?lmas? planlan?yor.

  D?SCOVERY D&#220;NYA’YA SAĞ SAL?M DÖND&#220;
  Bu y?ki ilk seferinde Discovery uzay mekiği, 13 gün süren seyahatten sonra Florida’daki Kennedy Uzay Merkezine 17 temmuzda indi.
  Şubat 2003’teki Columbia kazas?ndan sonra ikinci seferini yapan Discovery’nin sağ salim iniş yapmas?, mekik program?n?n sürmesi ve Uluslararas? Uzay ?stasyonunun inşaat?n?n öngörüldüğü şekilde devam etmesi aç?s?ndan büyük önem taş?yordu.

  DISCOVERY’DEN 2. BAŞARILI SEFER
  ?kinci uzay seferini tamamlayarak 23 aral?kta Dünya’ya inen Discovery uzay mekiğinin astronotlar?, son seferleri s?ras?nda UU?’nin elektrik tesisat?n? yeniden döşeyerek, Avrupa ve Japonya’n?n inşa ettiği modüllerin gelecek y?l monte edilmesinin yolunu açt?lar.
  Mürettebat ayr?ca, UU?’ye 11 milyon dolar değerinde ve 2 ton ağ?rl?ğ?nda bir laboratuvar monte etti. Discovery, ayr?lmadan önce UU? mürettebat?ndan Alman Thomas Reiter’i Amerikal? astronot Sunita Williams ile değiştirdi.

  J&#220;P?TER’DE YEN? B?R KIRMIZI NOKTA
  Güneş Sistemi’nin en büyük gezegeni Jüpiter’de meydana gelen atmosfer hareketlerinin, yeni bir k?rm?z? leke oluşturduğu tespit edildi. Yeni k?rm?z? noktaya ’Red Jr.’ ad? verildi.
  Atmosferdeki manyetik f?rt?nalar?n oluşturduğu ve yüzy?llard?r Jüpiter ile özdeşleşen k?rm?z? noktaya bir yenisi eklendi.
  K?rm?z? noktalar?n atmosferdeki f?rt?nalardan meydana geldiği biliniyor, ancak bu rengin as?l nedeni hala gizemini koruyor.

  CANON, HD KAMERA KAYIT C?HAZI HV 10’U ÇIKARDI
  Canon firmas?, rakibi Sony ile rekabetinde yeni bir ürün geliştirerek, ev kullan?c?lar? için yüksek çözünürlüklü kay?t imkan? sağlayan yeni bir video kameray? piyasaya sürdü.
  Kamerada, en çok satan kameralarda kullan?lan tek lens refleksli mercek teknolojisi CMOS görüntüleme sensörü kullan?l?yor.

  Ç?NL? B?L?M ?NSANLARINDAN D?Ş? ROBOT
  Bir grup Çinli bilim insan?, Bayan Rong Cheng ad?n? verdikleri bir robot üzerindeki çal?şmalar?n? tamamlad?.
  ?leri teknolojiyle üretilen robotun tasar?mc?lar?, Sişuan aksan?yla Mandarin Çincesi konuşan kad?n görünümlü robotun, insanlarla iletişime girebildiğini ve insan sesine yan?t verebildiğini belirttiler.
  Sişuan Bilim Müzesinde resepsiyonist ve tur rehberi olarak çal?şan ve 37 bin dolara mal olan güzel dişi robot, dans da edebiliyor.
  </B>


  </B>"YEN? UFUKLAR" FIRLATILDI
  Plüton’a gidecek Amerikan uzay arac? "New Horizons" (Yeni Ufuklar) 19 ocak gecesi uzaya f?rlat?ld?.
  Arac?n f?rlat?l?ş?, daha önce iki kez ertelenmişti.
  On y?l sürecek yolculuğuna 60 metre boyundaki Atlas-5 roketiyle ç?kan "Yeni Ufuklar", uzun yolculuğunda radyoaktif plütonyum yak?t?n? kullanacak.
  700 milyon dolarl?k arac?n hedefi Plüton, Dünya’ya ortalama 5,7 milyar
  kilometre uzakta bulunuyor.

  ATLANT?S’TEN BAŞARILI SEFER
  Florida’dan 9 eylülde f?rlat?lan Atlantis’in 6 astronottan oluşan mürettebat?, uluslararas? uzay istasyonuna 372 milyon dolar değerinde ve 35 metre uzunluğunda güneş panelleri takt?ktan sonra 21 eylülde Dünya’ya döndü.
  Astronotlar, uzayda bulunduklar? sürede 3 uzay yürüyüşü yapm?şt?.

  ?LK KADIN UZAY TUR?ST?
  ?lk kad?n uzay turisti ?ran kökenli Amerikal? Anousheh Ansari, 18 Eylülde Rus Soyuz uzay arac?yla UU?’ye gittikten sonra 29 eylülde Dünya’ya döndü.
  Japon iş adam? Daisuke Enomoto’nun aç?klanmayan t?bbi nedenler dolay?s?yla uzay yolculuğundan çekilmesi üzerine son dakikada Enomoto’nun yerini alan 40 yaş?ndaki Ansari, böylece ilk kad?n uzay turisti unvan?n?n da sahibi oldu.
  ?letişim sahas?nda faaliyet gösteren bir girişimci olan ?ran doğumlu Amerikan vatandaş? Ansari, uzaya gitmek için 20 milyon dolar ödemişti.
  Ansari ile birlikte 18 eylülde Uluslararas? Uzay ?stasyonuna (UU?) giden Rus Mikhail Tyurin ile ABD’li Michael Lopez Alegria, Avrupa Uzay Ajans?ndan Alman Thomas Reiter ile birlikte UU?’de kald?lar. Thomas Reiter temmuz ay?nda bir uzay mekiğiyle UU?’ye gitmişti.
  </B>


  </B>UU?’DE ZEH?RL? K?MYASAL MADDE DÖK&#220;LD&#220;
  Yörüngede 8 y?ld?r dolaşmakta olan Uluslararas? Uzay istasyonunda (UU?), eylülde meydana gelen aksilikler endişe yaratt?.
  Aş?r? ?s?nan oksijen jeneratörü ve bir zehirli kimyasal maddenin dökülmesi, 3 kişilik mürettebat? maske ve eldiven takmak zorunda b?rakt?.

  SAT&#220;RN’E YEN? B?R HALKA
  Satürn’ün yörüngesindeki Cassini uzay arac?, gezegenin yeni bir halkas?n? keşfetti. Halkan?n, Satürn’ün uydular?ndan kopan toz ve parçalardan oluştuğu düşünülüyor.
  Satürn’ün yeni halkas? art? işaretiyle gösteriliyor.
  Satürn ile halkalar?n?n aras?nda sürekli sortiler yapan Cassini’nin yeni bulduğu halka, gezegene Janus ve Epimetheus uydular?yla ayn? mesafede duruyor.
  Bu bilgi, halkan?n da oluşumuyla ilgili ipucu veriyor, zira halkan?n Janus ve Epimetheus uydular?ndan kopan taş ve toz parçalar?n?n birleşmesiyle meydana geldiği tahmin ediliyor.

  CASS?N? SAT&#220;RN’DE DEV KASIRGA SAPTADI
  Amerikan uzay arac? Cassini, dev bir kas?rgan?n Satürn gezegeninin güney kutbunu kas?p kavurduğuna ilişkin görüntüler gönderdi.
  Cassini’nin gönderdiği görüntüler, bugün Amerikan Uzay ve Havac?l?k Dairesinin (NASA) internet sitesinden yay?mlan?rken, NASA taraf?ndan yap?lan aç?klamada, böyle bir olaya dünya d?ş?ndaki bir başka gezegende daha önce ilk kez rastland?ğ?na da dikkat çekildi.

  URAN&#220;S, SAT&#220;RN G?B? MAV? HALKAYA SAH?PM?Ş
  Uranüs gezegeninin de komşusu Satürn gibi mavi halkaya sahip olduğu anlaş?ld?.
  Science dergisinin son say?s?nda yay?mlanan araşt?rmaya göre, 2005 y?l?nda keşfedilen Uranüs’ün en büyük halkas?n?n parlak mavi olduğu belirlendi.
  Güneş sisteminde şimdiye kadar sadece Satürn’ün halkas?n?n mavi olduğu san?l?yordu.

  NASA, 2008-2009’DA AY’DA HAYAT KAYNAĞI ARAYACAK
  ABD’nin Ulusal Havac?l?k ve Uzay Dairesi (NASA), 2008’de su aramak üzere Ay’a uydu göndereceğini aç?klad?.
  NASA’n?n Temmuz 2005’te kuyruklu y?ld?za gömdüğü dev ’Deep Impact-Derin Darbe’ bak?r mermisi gibi, Ay’?n yörüngesine Ekim 2008’de girecek ’Ay Yörünge Keşif Arac?’ (AYKA) adl? uydu da araşt?rma için Ay’a özel büyük gömme arac? f?rlatacağ? belirtildi.

  SMART-1’?N ?YON MOTORU
  Avrupa’n?n Ay’a gönderdiği ilk uzay arac? olan ve başar?l? bir görev yerine getirdikten sonra öngörüldüğü gibi Ay’a çak?lan Smart-1’in, bir nefesten biraz daha güçlü olan iyon motoru, uzay?n keşfinde yeni bir kap? açt?.
  Amerikan Havac?l?k ve Uzay Dairesi (NASA) taraf?ndan 2001’de Borelly kuyruklu y?ld?z?na gönderilen Deep Space 1 uzay arac?nda denenen iyon motoru, çok küçük bir itiş gücü üretmesine karş?n, yak?tlar?n? birkaç dakikada tüketen kimyasal motorlu füzelerin aksine, y?llarca çal?şabiliyor.

  ?K? DEV "G&#220;NEŞ S?STEM?" BULUNDU
  Bilim insanlar?, Yer’in de minik üyesi olduğu 60-110 bin ?ş?k y?l? genişliğinde olan eliptik Samanyolu’nun 180 bin ?ş?k y?l? yak?n?nda iki dev güneş sistemi bulduklar?n? bildirdiler.
  "Astrophysical Journal Letters" gök bilim dergisinin 10 şubat say?s?nda yay?mlanan araşt?rma sonuçlar?na göre, ABD Ulusal Havac?l?k ve Uzay Dairesinin Spitzer Uzay Teleskopu, gezegenlerin bugüne dek san?landan çok daha uzaklarda, yani kendi y?ld?zlar?ndan (güneşlerinden) daha uzaklarda oluşabileceğine ilişkin veriler sağlad?.

  NASA’DAN YEN? MARS FOTOĞRAFLARI
  Amerikan Havac?l?k ve Uzay Dairesinin (NASA) yay?nlad?ğ?, Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) taraf?ndan çekilen yeni görüntüler, K?z?l Gezegen’deki ikiz robotlardan Opportunity’nin iniş yerini ayr?nt?lar?yla gösteriyor.
  Mars’?n yörüngesindeki MRO’nun Yüksek Çözünürlüklü Bilimsel Görüntüleme Deneyi (HiRISE) ad? verilen kameralar? taraf?ndan çekilen görüntülerde, Opportunity’nin inerken kulland?ğ? paraşütle bir başka noktadaki ?s? kalkan?n?n yan? s?ra daha sonra Kartal Krateri ad? verilen yerdeki inişte kullan?lan hava yast?ğ? rahatça görülebiliyor.

  G&#220;NEŞ S?STEM? DIŞINDA, ÇOK HIZLI DOLANAN GEZEGENLER
  Astronomlar, Güneş sistemi d?ş?nda yeni bir kategoriye soktuklar? gezegenler keşfetti.
  Bu gezegenler, kendi güneşlerinin etraf?nda olağanüstü h?zla dönüyor. Öyle ki, baz?lar? bu turu bizim günümüzle bir günden daha k?sa sürede tamaml?yor.

  VEN&#220;S EKSPRES? VEN&#220;S’TEN ?LK FOTOĞRAFI GÖNDERD?
  Avrupa Uzay Ajans?n?n (AUA) uzaya gönderdiği Venüs Ekspresi, Venüs’ten ilk fotoğraf? gönderdi.
  Avrupal? bilim adamlar?, Ekspres’in Venüs’ün güney kutbuna 200 bin kilometre mesafeden çektiği fotoğraf?n? Almanya’daki Max Planck Enstitüsünde yay?mlad?lar.
  Net olmayan fotoğrafta, koyu sarmallar halinde solgun sar? bulutlar görülüyor.

  ?LK KEZ B?R GEZEGEN?N NASIL OLUŞTUĞU GÖZLEMLEND?
  Bilim adamlar?, evrende ilk kez bir gezegenin oluşum sürecini gözlemledi.
  ABD’deki "Massachusetts Institute of Technology"den bilim adamlar?n?n, NASA’n?n k?z?lötesi uzay teleskobu Spitzer’?n sağlad?ğ? verilere dayanarak yapt?klar? araşt?rma sonucunda, dünyadan 13 bin ?ş?k y?l? uzakl?kta 100 bin y?l önce patlayan bir y?ld?z?n yörüngesinde yeni bir gezegen oluşumu gözlemlediler.

  "10. GEZEGEN" PL&#220;TON’DAN B&#220;Y&#220;KM&#220;Ş
  Bilim insanlar?, geçen sene keşfedilen "10. gezegen"in Plüton’dan büyük olduğunun tespit edildiğini bildirdi.
  Astronomlar, yüzeyi buz ve kayalarla kapl? UB312 ad? verilen "gezegenin" büyüklüğü konusunda, parlakl?ğ?na dayanarak kaba bir tahminde bulunmuştu.

  NASA: MARS’TA AKARSU OLAB?L?R
  Amerikan Havac?l?k ve Uzay Dairesinin (NASA), Mars’ta uzun süre görev yapan uzay arac? Mars Global Surveyor’?n gönderdiği fotoğraflar, K?z?l Gezegen’in yüzeyinde akarsu bulunabileceği yolunda önemli kan?tlar ortaya koydu.
  NASA’n?n Mars Keşif Program?n?n Başkan? Michael Meyer’in NASA’n?n web sitesinde yay?nlanan aç?klamas?na göre, son yap?lan gözlemler, Mars’?n yüzeyinde suyun akt?ğ?na dair güçlü kan?tlar? gözler önüne seriyor.

  NASA, ?NSANLI UÇUŞ ?Ç?N MARS’I GÖZETL?YOR
  Amerikan Havac?l?k ve Uzay Dairesinde (NASA) görevli bilim adamlar?, Mars yörüngesindeki uzay arac?n?n güçlü kameralar?yla K?z?l Gezegen’e insanl? uçuşa destek için, yeterince su olup olmad?ğ?n? araşt?rd?klar?n? bildirdiler.
  NASA bilim adamlar?, yörüngedeki Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) uzay arac?n?n, güçlü kameralar?n?n yapt?klar? ayr?nt?l? deneme çekimleri s?ras?nda, yaşam olanağ?n?n bulunabileceği zengin killi topraklar ve kutuplarda 100 bin y?l önce meydana gelen iklim değişiklerine işaret eden buz ve toz tabakalar?n? gösteren fotoğraflar çektiklerini belirttiler.
  </B>  Konu elff tarafından (02.08.07 Saat 15:55 ) değiştirilmiştir.
  Hiç kimseyi bildiğinin ötesinde yargılayamazsın ve bildiğin ne kadar da az...halil cibran

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. İşte Klavyedeki Gizli Harfler ve Neler Neler
  By Melis in forum Bilişim Haberleri ve Bilimsel Makaleler
  Cevaplar: 15
  Son Mesaj: 05.01.10, 11:41
 2. Siz Yokken İstanbuldaydımm... Neler Yaşadım Neler..:)
  By seyyah_salih in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 39
  Son Mesaj: 30.06.08, 09:16
 3. Mirac'ta Tam Olarak Neler Oldu?
  By adilcelik in forum Hz. Muhammed (S.A.V)
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 06.02.08, 06:54
 4. İnşaallah Demedi, Bakın Neler Oldu...
  By SeRDeNGeCTi in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 24.10.07, 01:36

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0