+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 5 ve 5

Konu: Gelecek 50 Yılda Neler Olacak?

 1. #1
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Bilim dergisi New Scientist, 50. y?ldönümü say?s?nda önümüzdeki 50 y?l içinde bilim ve teknoloji alan?nda kaydedilebilecek gelişmeleri yazd?.
  Bilim adamlar?n?n tahminlerine göre 50 y?l içinde şu gelişmelerin olmas? bekleniyor: Hayvanlarla konuşulabilecek: Geliştirilecek yeni bilgisayar ve cihazlarla, maymunlardan bal?klara kadar birçok hayvan?n duygular?n?, zihinlerini okumak ve insanlar?n anlayabileceği şekilde bilgisayarda kelimelere dökmek mümkün olacak.
  Felçliler maratona kat?labilecek: Geliştirilecek yeni tedavi yöntemleri sayesinde felçliler maratona bile kat?labilecek ölçüde sağl?klar?na kavuşturulabilecek.
  Vücut nakli yap?labilecek: Suni olarak geliştirilen organlar sayesinde say?s?z organ nakli yap?labilecek, kay?p uzuvlar yenilenebilecek, hatta tam vücut nakli söz konusu olabilecek.
  Robotlar hayat?n parças? olacak: Robot teknolojisi çok ilerleyecek ve robotlar hayat?m?zda çok önemli bir rol oynayacak.
  La gaybe innallahe meağne...
  Konu elff tarafından (08.08.07 Saat 01:53 ) değiştirilmiştir.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 2. #2
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  38
  Mesajlar
  3.049

  Standart

  Alıntı ihlas risalesi Nickli Üyeden Alıntı


  Bilim adamlar?n?n "50 y?l sonras?"na dair öngörülerinden biri de şuymuş:

  "Kopan kol ve bacaklar, ilâçla tekrar büyütülüp eski haline dönecek!.. Kay?p uzuvlar yenilenebilecek ve hatta tam vücut nakli bile sözkonusu olabilecek!"

  ?şte burada, ürperdim!.. Tüylerim diken diken oldu... Hadi, daha aç?k yazay?m; çok korktum!..

  Hani, ABD ve Bat?'da yayg?n olan; "Biz, adam?n t?rnaklar?n? söker, sonra da sökme paras? al?r?z" şeklindeki söz vard? ya, işte onu hat?rlay?p, korktum!..

  "Demek ki" dedim;
  Önümüzdeki 50 y?lda "işgal"ler ve "bombard?man"lar yayg?nlaşacak!.. S?k?lan her "kurşun" veya patlat?lan her "bomba", onlarca insan?n "sakat" kalmas? demek!..

  "Seri katiller" taraf?ndan düzenlenen "seri bombard?manlar" ise; yüzbinler ve milyonlarca insan?n "göz"lerini, "kol"lar?n?, "bacak"lar?n?, "kulak"lar?n? ve hatta "gövde"lerini veya "kafa"s?n? kaybetmesi demek!..

  Şu işe bak?n ki;
  "?nsanl?ğ?n canavarlar?" olan bu silâhlar? üreten bilim adamlar?, şimdi de "gövde tamiri"ne soyunmuş!..

  Demek ki; önce "sakat" b?rakt?racaklar, sonra da "tamir paras?"yla köşeyi dönecekler!..

  "Tam vücut nakli" bile yapabileceklermiş!..
  Merak ediyorum;
  Acaba "kafa"lar? da değiştirebilecekler mi?..

  Merak?m şundan:
  Eğer 50 y?la kadar hayatta kal?rlarsa; özellikle "CHP'liler"in "kafa değişimi"ne şiddetle ihtiyac? var!..

  Hani, diyorum ki;
  Eğer "kafa"lar? değişirse, "?mam Hatipli" çocuklara ve "başörtülü" han?mlara, "k?rm?z? görmüş boğalar" gibi sald?rmazlar!..

  Asl?nda, sadece "CHP'liler"in değil, böyle bir değişime "sol kafadakiler"den çoğunun ihtiyac? var!..

  Hani, olmaz ama; belki "sağduyulu bir kafa"ya sahip olurlarsa; en az?ndan ülkemiz "gerilim"den, bu ülkenin insanlar? da "stres"ten kurtulur!..

  ?şte o zaman;

  Sadece bu bile "bilimsel bir devrim" say?l?r!..

  BUŞ'LA KONUŞAN, KUŞ'LA DA KONUŞUR!

  Eğer okumaktan s?k?lmad?ysan?z, bir "bilimsel öngörü"yü daha aktarmak istiyorum...
  Efendim;

  "2056 y?l?nda geliştirilecek yeni bilgisayar teknolojisi ve cihazlarla; maymunlardan bal?klara kadar birçok hayvan?n zihinleri okunabilecek, onlarla iletişim kurabilecek ve hatta kuşlarla konuşabilecek"mişiz!..

  Bence, bu da bir "buluş" say?lmaz!.. Hele söyleyin, siz olsan?z; "Bush oğlu Bush"la konuşma becerisini gösterebilen insanoğlunun "kuş"larla konuşacak olmas?na "buluş" der misiniz?..

  Emin bile y?llard?r "minik kuş"uyla konuşuyorken, bunun neresi "yeni buluş" Allah aşk?na. ( )

  Ama, itiraf edeyim;
  ?nsanoğlunun "hayvan"larla konuşmaya şiddetle ihtiyac? var!.. Çünkü, günümüz dünyas?nda, "insanl?k" ha öldü, ha ölecek!..

  "Hayvanl?k" o kadar ald? yürüdü ki; "kundaktaki bebeklere tecavüz" bile s?radan vak'a haline geldi!..

  Ebu Gureyb'teki ve Guantanamo'daki "işkence" ve "tecavüz"leri zaten saym?yorum!.. Çünkü, böyle bir hayvanl?ğ?, "hayvanlar bile" yapmaz!..

  Evet, evet; "hayvanlarla konuşmaya" şiddetle ihtiyac?m?z var!..

  Öyle ya;
  Kucaklarda art?k "bebek"ler değil, "köpek"ler gezdiriliyor!.. "Yaşl? anne ve baba"lar?n evlerden at?l?p "huzurevleri"ne yerleştirildiği ama "kedi ve köpekler için özel odalar" tahsis edildiği günümüz dünyas?nda, "hayvanca"y? öğrenmemiz şart!..

  Hem, ne demişler;

  "Bir lisan, bir insan!"

  "?nsanca konuşma"n?n ve "insanca" davranman?n unutulduğu bir dünyada "hayvanca"y? öğrenmeliyiz ki; hiç olmazsa onlarla "iletişim" kurabilelim!..

  Hani, fena da olmaz;
  Hayvanlar?n "duygu ve zihinlerini" öğrenirsek, belki "hayvanlardan da aşağ? birer mahlûk" haline geldiğimizi farkeder ve yeniden "insanl?ğa" avdet ederiz!..

  Avdet ederiz de;

  ?nançl? insanlara reva gördüğümüz "yasad?ş? bask?, dayatma, yasak ve zorbal?k"lardan vazgeçeriz!..

  Öyle ya; "Hayvanlar?n bile bir kanunu" var!..

  BUNCA "ROBOT" NEY?M?ZE YETM?YOR?

  Gelelim, son "bilimsel öngörü"ye:

  "Robot teknolojisi çok ilerleyecek ve robotlar hayat?m?zda çok önemli rol oynay?p, hayat?m?z?n bir parças? olacak"m?ş!..

  Şahsen ben, bunda da "yeni bir taraf" bulamad?m... "?nsan"lar?n ve hatta "ülke"lerin birer "robot" haline geldiği günümüz dünyas?nda ayr?ca "robot" üretmeye niye ihtiyaç hissedildi anlayamad?m!..

  Ne yani;

  Şu anda da "uzaktan kumanda" ile yönetilmiyor mu ülkeler ve insanlar!?!..

  Dünya nüfusunun büyük bir k?sm? ABD'nin, AB'nin, IMF'nin, BM'nin ve Dünya Bankas?'n?n güdümünde değil mi?..

  Hangi ülke "bağ?ms?z ve güdümsüz" hareket edebiliyor ki?..

  Adamlar alm?ş ellerine "kumanda" cihaz?n?, bas?yorlar "düğme"ye, işlem tamam!..

  "Ekonomi"den "siyaset"e, "ticaret"ten "eğitim"e var?ncaya kadar, birçok ülkeye "yön veren" onlar değil mi?..

  Ve bizler; "onlar?n emir ve kumandas?" ile hareket eden birer "robot" değil miyiz?..

  Hele söyleyin, hangi işimizi "içimizden geldiği gibi" yapabiliyoruz?..

  Neymiş, "robotlar, günlük hayat?m?z?n parças?" olacakm?ş!..

  Bu da buluş mu yani?!?..

  ?nsanl?ğ?n onda dokuzu "emir ve kumanda" ile hareket eden birer "robot"ken, bir de "yeni robot"lara ne lüzum var?..

  Gördüğüm kadar?yla; bu işin alt?nda "hinoğluhinlik" var!..

  Bilim adamlar? "yeni robotlar" üretecekler ki, "robotlar aras? rekabet" başlas?n da; "büyük patron"lar, işleri daha ucuza getirsin!..

  Ama, inat değil mi; robot insanlar, "kar?n tokluğuna" çal?ş?r, yine de “teneke robot”lara piyasay? kapt?rmaz!..

  Baksan?za, baz? "robot"lar; boyunlar?na tak?lan "madalya"n?n hat?r?na, bütün "kap?"lar? tuttu, “yerli” insanlar? içeri b?rakm?yor!..

  Baz?lar? da, telefonun baş?nda "haz?rol"da bekliyor!

  3. DÜNYA SAVAŞI NASIL OLUR?

  En başta söyledim, benim; "yar?na dair" hiçbir bilgim yok!.. Gördüğünüz gibi, "bilim adamlar?n?n tahminleri"ni aktard?m!..

  Bilim adamlar?na göre;

  Gelecekte, her şey "çok rahat" ve "çok kolay" olacakm?ş!.. Yani, "teknoloji" gelişecek, "vücut nakli" bile gerçekleşebilecekmiş!..

  Tabiî, bütün bunlar, New Scientist dergisine konuşan dünyaca ünlü "40 bilim adam?"n?n öngörüleri!..

  Ama, bir "bilim adam?" daha var ki, dergi; onun görüşüne yer vermemiş!..

  Efendim, Albert Einstein’e sormuşlar:

  "Muhtemel bir Üçüncü Dünya Savaş?'nda hangi silahlar kullan?lacak?"

  ?şte Einstein'in verdiği cevap:

  "Üçüncü Dünya Savaş?'nda hangi silahlar kullan?l?r bilemem!.. Ama 4. Dünya Savaş?'n?n taş ve sopalarla yap?lacağ? kesin!.."

  Galiba, en doğru "bilimsel öngörü" bu!.

  "Teknoloji"deki büyük gelişme;

  Bir yandan insanlara kolayl?k sağlarken, bir yandan da işte böyle "insanl?ğ?n felâketi"ni haz?rl?yor!..

  ?şin garibi;

  Bunu haz?rlayan da "bilim adamlar?!"

  Ne dersiniz; "bilimsel buluş" yapm?yorlar, "bilimde yok"lar diye, "YÖK'ümün üniversiteleri"ni eleştirmekle hata m? ediyoruz yoksa!?!..

  Böyle "oturmaya" devam etseler de, elleri s?cak sudan soğuk suya değmese, daha m? iyi olur dersiniz?..

  Ama, hay?r;

  O zaman da "obezite"den giderler!..

  Hasan Karakaya
  Ali FERŞADOĞLU
  Bilim adamlar?n?n 50, Bediüzzaman’?n 150 y?l sonras? öngörüleri
  Bilim dergisi New Scientist, 50. y?ldönümü say?s?nda, önümüzdeki 50 y?l içinde bilim ve teknoloji alan?nda kaydedilebilecek gelişmeleri yazd?. Bilim adamlar?n?n tahminlerine göre 50 y?l içinde şu gelişmeler bekleniyor:
  * Hayvanlarla konuşulabilecek: Geliştirilecek yeni bilgisayar ve cihazlarla, maymunlardan bal?klara kadar birçok hayvan?n duygular?n?, zihinlerini okumak ve insanlar?n anlayabileceği şekilde bilgisayarda kelimelere dökmek mümkün olacak.
  * Felçliler maratona kat?labilecek: Geliştirilecek yeni tedavi yöntemleri sayesinde felçliler maratona bile kat?labilecek ölçüde sağl?klar?na kavuşturulabilecek.
  * Vücut nakli yap?labilecek: Sun’î olarak geliştirilen organlar sayesinde say?s?z organ nakli yap?labilecek, kay?p uzuvlar yenilenebilecek, hatta tam vücut nakli söz konusu olabilecek. (Bediüzzaman’?n ‘ölüme hayat rengi verilebileceği’ öngörüsünü de yar?n ele alacağ?z).
  * Robotlar hayat?n parças? olacak: Robot teknolojisi çok ilerleyecek ve robotlar hayat?m?zda çok önemli bir rol oynayacak.
  Şimdi bunlar? nazara alarak Bediüzzaman’?n öngörüleri ile karş?laşt?ral?m. Yaln?z, şuna işaret edelim: ?lim adamlar?, elli y?l sonras? öngörülerde bulunuyor. Bediüzzaman ise, bundan 100 sene önce öngörülerde bulunduğuna göre, demek ki, 150 sene sonras? için öngürülerde bulunuyor: Bülbülün dilini çözüp, bize tercüme ettiğini 16 Kas?m 2006 tarihli yaz?m?zda nazara vermiştik.1
  “Hayvanât ve tuyûrun çoğu insana musahhar ve hizmetkâr olabilir. Nas?l ki, en küçüklerinden bal ar?s? ve ipek böceğini istihdam edip ilham-? ?lâhî ile azîm bir istifade yolunu açarak ve güvercinleri bâz? işlerde istihdam ederek ve papağan misillü kuşlar? konuşturarak, medeniyet-i beşeriyenin mehâsinine güzel şeyleri ilâve etmiştir; öyle de, başka kuş ve hayvanlar?n istidad dili bilinirse, çok tâifeleri var ki, kar?ndaşlar? hayvanât-? ehliye gibi, birer mühim işte istihdam edilebilirler. Meselâ, çekirge âfetinin istilâs?na karş?, çekirgeyi yemeden mahveden s?ğ?rc?k kuşlar?n?n dili bilinse ve harekât? tanzim edilse, ne kadar faydal? bir hizmette, ücretsiz olarak istihdam edilebilir…
  “Mâdem hakikat böyledir. Mânâs?z bir eğlence hükmünde olan fonoğraf işlettirmek, güvercinlerle oynamak, mektup postac?l?ğ? yapmak, papağanlar? konuşturmaya bedel, en hoş, en yüksek, en ulvî bir eğlence-i mâsumâneye çal?ş ki, dağlar sana Dâvudvârî birer muazzam fonoğraf olabilsin ve hava-i nesîminin dokunmas?yla eşcar ve nebâtâttan birer tel-i mûs?kî gibi nağamât-? zikriye kulağ?na gelsin ve dağ, binler dilleriyle tesbihât yapan bir acâibü’l-mahlûkat mahiyetini göstersin ve ekser kuşlar, Hüdhüd-ü Süleymânî gibi birer mûnis arkadaş veya mutî birer hizmetkâr sûretini giysin. Hem seni eğlendirsin, hem müstaid olduğun kemâlâta da seni şevk ile sevk etsin, öteki lehviyât gibi, insaniyetin iktizâ ettiği makamdan seni düşürtmesin.”2
  Asl?nda bütün bu ilmî gelişmelerin, mu’cize eliyle insanl?ğ?n ufkuna sunulduğunu dikkate sunar Bediüzzaman. Taşlar, ağaçlar, güneş, kamer Resûl-i Ekrem’i (asm) tan?y?p mu’cizesine mazhar olduklar? gibi, hayvânât, cin, melek tâifesi dahi onu tan?yor, onu dinliyor; mucizesini gösteriyor:
  “Bir kurt, Uhban isimli bir çoban?n keçisini kapm?ş. Uhban da, keçisini kurdun elinden kurtarm?ş. Kurt demiş: ‘Allah’tan kormad?n m? r?zk?m? elimden ald?n?’ Çoban demiş: ‘Acaip! Kurt konuşur mu?’ Kurt ona demiş:
  “‘Acaip senin hâlindedir ki, bu yerin arka taraf?nda bir zât var, sizi Cennete dâvet ediyor; peygamberdir; onu tan?m?yorsunuz!’
  “‘Ben gideceğim, fakat, kim benim keçilerime bakacak?’ Kurt demiş: ‘Ben bakacağ?m!’
  “Çoban, çobanl?ğ? kurda devretmiş gitmiş, Resûl-i Ekrem’i (asm) görmüş, imân etmiş; dönmüş. Bakm?ş ki kurt bekliyor. Zâyiât yok. Hidâyetine vesîle olduğu için, ona bir keçi kesip ziyâfet vermiş.”3 Kezâ, “Kureyş reislerinden Ebu Süfyan ve Safvan bir kurdu gördüler, bir ceylân? takip edip Hârem-i Şerîf’e girdi. Kurt dönmüş. Hayret etmişler. Kurt konuşmuş ve Resûl-i Ekrem’in (asm) peygamberliğini haber vermiş. Ebû Süfyan, Safvan’a demiş ki: ‘Bu hikâyeyi kimseye söylemeyelim; korkar?m Mekke boşal?p onlara iltihak edecekler.’”4

  Dipnotlar:

  1- Sözler, s. 319.; 2- Sözler, s. 236.; 3- Müsned, 3:83, Tirmizi, 4:476.; 4- Şifâ, 1:331.

  NOT:

  Muhterem arkadaş?m?z Demirhan Kad?oğlu’nun kay?npederi Mevlüt Akada’ya Cenâb-? Hak’tan rahmet ve mağfiret; ailesi, akrabalar? ve dostlar?na sabr-? cemil niyaz ederim. Arkadaş?m?z Nejat Eren ve gazetemiz Antalya ?rtibat Bürosu temsilcisi ?smail Özpolat’?n başar?l? geçirmiş olduklar? ameliyatlardan dolay? geçmiş olsun der, Cenâb-? Hak’tan acil şifalar dilerim.

  19.11.2006

  E-Posta: afersadoglu@hotmail.com fersadoglu@yeniasya.com.tr

  Konu elff tarafından (08.08.07 Saat 02:04 ) değiştirilmiştir.
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


 3. #3
  Vefakar Üye ahmetsait59 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  341

  Standart

  Daha neler neler olacak. 10 sene öncesine baktığımda 10 sene sonrasını tahmin etmekte güçlük çekiyorum...
  Ahmet Sait

 4. #4
  Vefakar Üye İ_man - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2008
  Mesajlar
  458

  Standart

  haklısınız abi

 5. #5
  Pürheves cix hoca - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Bulunduğu yer
  izmir
  Yaş
  45
  Mesajlar
  204

  Standart şaşiriyorum

  NEYE ŞAŞIRIYORUM 50 SENE SONRA İCAT EDİLECEK BİR ŞEY NASIL BU KADAR UZAKTAN SÖYLENEBİLİYOR HAYRET GALİBA İNSANLIĞIN SONUNU İNSAN GETİRİYOR ÜRPERDİM DOĞRUSU
  yarab kusurumuzu affet bizi kendine kul kabul et emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. 1.5 Yılda Lise Bitecek
  By akıncı in forum Eğitim
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 24.06.08, 21:58
 2. Kur'an Ayetlerine Göre Kıyamet Günü Neler Olacak?
  By delailinnur in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 19.02.08, 02:17
 3. Gelecek, Ne Zaman Gelecek?
  By Memati in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 06.01.08, 20:45
 4. Mayınlar 7 Yılda Temizlenir
  By Ebu Hasan in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 09.04.07, 15:29
 5. Gün Gelecek Dil Risale-i Nur'un Dili Olacak
  By gulsah in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 20.02.07, 12:01

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0