+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 10

Konu: Bilim, Allah'ın Varlığını Kanıtlayacak

 1. #1
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Dünyan?n en önemli gen uzman? olarak tan?nan eski ateist Dr. Collins, Time’a yapt?ğ? aç?klamalarda, Allah'?n varl?ğ?n? bilimsel olarak kan?tlayacak bir araşt?rma başlatt?klar?n? belirtti.Yarad?l?ş gerçeği

  Dünyan?n en önemli gen uzman? olarak tan?nan eski ateist Dr. Francis Collins, “Genetik yap?m?z?n mükemmelliği sadece Allah'?n eseri olabilir. Bilimin ilerlemesi Allah'?n varl?ğ?n?n kan?tlanmas?n? sağlayacak. ?nsanlar?n inançl? olmas?n? sağlayan genlerin sadece mucizevi bir şekilde aktif hale geldiğini kan?tlayacağ?z” dedi
  ABD’nin en önemli haber dergileri olarak gösterilen Time, Newsweek ve Wired, bu haftaki say?lar?nda din konusuna ay?rd?. Time, “Bilim ile din ras?ndaki mücadelenin 21’inci yüzy?la damgas?n? vuracağ?n?” belirtirken, Newsweek “Dinin siyaset üzerindeki gücü artacak. Laiklik bir çok Bat?l? ülkede yeniden masaya yat?ralacak” yorumunu yapt?. Wired ise dini ak?mlar?n güçlenmesinin yeni bir ateizm hareketi doğurduğunu ve inanan ile inanmayanlar aras?nda ciddi bir çat?şma yaşanacağ?n? savundu.
  ARAŞTIRMA BAŞLADI
  Din konusuna ilişkin en tart?şma oluşturacak haber dosyas? ise Time dergisinde yay?nland?. Time’a konuşan ünlü ateist Richard Dawkins, evrim teorisini savunarak, “Bilimsel ilerlemeler, insan vücudunu hatta duygu ve davran?şlar?n? genlerin belirlediğini gösterdi. Genetik yap?m?z milyarlarca y?ll?k bir süreçte değişti ve sonuçta tesadüfen modern insan ortaya ç?kt?” dedi. Dawkins’in iddialar?na yan?t dünyan?n en önemli gen uzmanlar?ndan biri olarak gösterilen Dr. Francis Collins’ten geldi. Eskiden bir ateist olan Dr. Collins, 1993’ten bu yana Human Genome Research Institute’un direktörlüğünü yap?yor. Dr. Collins’in öncülüğündeki 2400 kişilik bir ekip 3 milyarl?k bir dizilimden oluşan insan?n genetik yap?s?n? çözmüştü. Dr. Collins, Time’a yapt?ğ? aç?klamalarda, Allah'?n varl?ğ?n? bilimsel olarak kan?tlayacak bir araşt?rma başlatt?klar?n? belirterek şöyle konuştu:
  * Evrimi savunanlar insan?n genetik yap?s?n?n yüzde 99’unun maymunlarla ayn? olduğunu vurgulay?p duruyor. Ancak farelerle ve yüzlerce farkl? türle de yüzde 90 oran?nda ayn? genetik yap?y? paylaş?yoruz.
  * DNA ve genetik dizilim üzerine yapt?ğ?m?z yüzlerce araşt?rman?n sonucunda “?nsanlar neden Allah'a inan?yor?” sorusunun cevab?n? bulamad?k. Mükemmel genetik yap?m?zda bizi Allah'a inanmaya iten biyolojik bir yap? bulunmuyor.
  * VMAT2 adl? gene sahip olanlar?n daha inançl? olduğu ortaya ç?kt?. Buna “Tanr? geni” ad? verildi. Bu geni aktif olmayanlar?n ise inançs?z olduğu ifade edildi. Fakat şimdiye kadar yapt?ğ?m?z araşt?rmalarda VMAT2’nin aktif hale gelmesini sağlayan d?ş bir etken bulamad?k. Ne çevrede olan değişiklikler ne de kal?tsal nedenler VMAT2 üzerinde etkili oluyor. Tanr? geninin mucizevi bir şekilde aktif hale gelip insanlarda inanç olgusunun meydana geldiğini düşünüyoruz. Yani ancak Allah'?n isteğiyle inanç geni harekete geçiyor. VMAT2’nin gizemini çözeceğiz. Böylece Allah'?n varl?ğ?n? ilk kez bilimsel olarak kan?tlam?ş olacağ?z.
  Ateistler birlik oldu
  Wired dergisine konuşan Dr. Richard Dawkins, dine karş? yeni bir hareket başlatt?klar?n? aç?klad?. Dawkins “Yeni Ateistler” ad? verilen oluşumun üye say?s?n?n 30 milyonu bulduğunu belirterek, “Dinin kamusal hayat üzerindeki rolü artt?kça tepki de art?yor. Bilime dayal? yeni bir inanç sistemi kurmak istiyoruz. Dinler aras?ndaki çat?şma radikalizmi besliyor. Dinler tüm medeniyeti yok edebilir” dedi.
  Dindarlar giderek güçleniyor
  Newsweek dergisi, ABD ve Avrupa’da dinin siyaset üzerindeki etkisinin giderek artt?ğ?n? vurgulad?. Newsweek’te yay?nlanan Londra Üniversitesi’nin araşt?rmas? ise dini gruplar?n daha da güçleneceğini demografik verilerle ortaya koydu:
  * Avrupa’da nüfusun yüzde 47’si dindar. ?badet edenlerin say?s? azal?yor.
  * Fakat dindar ve muhafazakar aileler, daha fazla çocuk yap?yor. Muhafazakar kesimdeki doğum oranlar? yüzde 40 daha fazla.
  * Sonuç olarak, 2045 y?l?nda dindarlar?n oran? iyice yükselecek. Eğer trend böyle devam ederse 2075’te nüfusun yüzde 63’ü dindar olacak.
  Haber: SentezHaber.Com
  Konu elff tarafından (02.08.07 Saat 16:42 ) değiştirilmiştir.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 2. #2
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart

  Bilim zaten Allah'ın varlığını apaçık gösteriyor. Bu muhteşem nizam Nazım'sız olur mu? Görmek istemeyen devekuşları hariç. Onlar kumun içinde debelenmeye devam etsinler.

 3. #3
  Gayyur Meftun - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Nevşehir
  Mesajlar
  65

  Standart

  Kainatta işleyen bütün kanunlar O'nu gösterirken ve bizim Yarat?c?m?z O diye hayk?r?rken ilgisiz kalmak,lakayd kalmak,önemsememek ve bu muhteşem ubudiyet dergah?n?n bir parças? olmamak iki cihanda da insan? duman eder.

  ALLAH birdir,öyleyse mecbursun inanmaya...
  Konu elff tarafından (02.08.07 Saat 16:53 ) değiştirilmiştir.
  Dünya gamından geçip, yokluğa kanat açıp,
  Şevk ile her dem uçup, çağırırım dost, dost!

 4. #4
  Gayyur sulecim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  121

  Standart

  "Evrimi savunanlar insan?n genetik yap?s?n?n yüzde 99’unun maymunlarla ayn? olduğunu vurgulay?p duruyor. Ancak farelerle ve yüzlerce farkl? türle de yüzde 90 oran?nda ayn? genetik yap?y? paylaş?yoruz"

  bu cümleyi daha önce duysayd?m, bir hocama ne güzel cvp verirmişim
  Konu elff tarafından (02.08.07 Saat 16:53 ) değiştirilmiştir.

 5. #5
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  bütün bilimsel deliller zaten Allah?n varl?ğ?n? kan?tl?yor,
  yap?lacak olan şey önyarg?y? ortadan kald?rmakt?r.
  evrimin ne kadar bir hayal olduğunu bildikleri halde neden evrimi hala savunuyorlar.çünkü önyarg?y? k?ramam?şlard?r.
  k?r?lsa hepsi Allahu Ekber diyeceklerdir.
  Konu elff tarafından (02.08.07 Saat 16:54 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 6. #6
  Gayyur muradoglu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Bulunduğu yer
  Batman
  Mesajlar
  118

  Standart  ALLAH'I bilmek için kainata bakmak yeter
  Ey insan! Nimetin zevalinden elem çekme. Çünki rahmet hazinesi tükenmez. Ve lezzetin zevalini düşünüp, o elemden feryad etme. Çünki o nimet meyvesi, bir rahmet-i bînihayenin semeresidir. Ağacı bâki ise, meyve gitse de yerine gelen var.

 7. #7
  Ehil Üye Seha - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  1.626

  Standart

  Bilim insana beş duyu ile tanımlanabilir verilerle deliller sunuyor.
  Ekser insanların aklı gözüne indiği için yani bilimsel baktığı için(!)
  Allah'ın varlığına ulaşamıyorlar.

  Oysa bilgi edinme yolları beş duyudan ibaret değildir. Bilim tamamlayıcıdır. Esas değildir.

  Muhabbetle 8. #8
  Dost Kayra - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Mesajlar
  37

  Standart

  peki şu habere ne dersiniz?..
  “Dünya yok olmadan uzaya yerleşmeliyiz”

  BBC radyosuna konuşan ?ngiliz bilim adam? Stephen Hawking, “Er ya da geç, bir göktaş? çarpmas? ya da nükleer savaş tümümüzü silip süpürecek. Bundan önce uzaya yay?lmal?, bağ?ms?z koloniler kurmal?, geleceğimizi güven alt?na almal?y?z” demiş...

  ?nsanl?ğ?n sürebilmesi için diğer y?ld?zlar?n uydusu olan uygun gezegenlere ulaşma riskinin göze al?nmas? gerektiğini belirten Hawking, ancak insan? aya götüren Apollo arac?nda kullan?lan kimyasal yak?tl? roketle diğer gezegenlere seyahatin 50 bin y?l alacağ?n? belirtiyor.

  Hawking, Uzay Yolu dizisinde daha önce kimsenin gidemediği yerlere gidebilen uzay gemisi 'At?lgan'?n sahip olduğu gibi bir itici gücün bu sorunun çözümüne yard?mc? olabileceğini kaydediyor.

  Bilimsel yasalar?n ?ş?ktan h?zl? gidilemeyeceğini söylediğini hat?rlatan Hawking, madde ve karş? maddenin birbirini yok etmesi kullan?larak, ?ş?k h?z?n?n hemen alt?nda bir h?za ulaş?labileceğini ve böylece yak?ndaki bir y?ld?za yaklaş?k 6 y?lda ulaş?lmas?n?n mümkün olabileceğini belirtiyor.

  ALS hastal?ğ? nedeniyle tek elini kullanabilen ve bilgisayarla iletişim kurabilen Hawking, ayr?ca uzaya gitme arzusunu dile getirdi. Hawking, “Ölümden korkmuyorum, ölmek için acelem de yok. Sonraki amac?m uzaya gitmek” diyor. (Haber7.com)
  Konu elff tarafından (02.08.07 Saat 16:54 ) değiştirilmiştir.
  Either exist as you are or to be as you look!

 9. #9
  Ehil Üye Seha - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  1.626

  Standart


  Bu sözler Allah'ın varlığını kabul ettiğini daha önce açıklamış bir
  bilim adamına hiç yakışmıyor. Allah'ın kudretinin anlaşılmadığını
  alenen gösteren ifadeler.

  Kainatın insan için yaratıldığı bilim ile ıspatlanamıyor. Bilimsel
  dürbünle bakmaya alışmış insanlar dünyanın yok olması ile gayesiz kalıp
  darmadağın olacağını anlamıyorlar. Çünkü, gördüklerine inanmaları onları
  yanıltıyor. Bilimin bir vartası bu; duyuların mantık ile birleşmesini
  akletmek olarak yorumluyorlar ve bilimsellik adına söylenen pek çok söz
  akıl ile bulunmuş zannediliyor. Esas akletmeyenler dinden kendini
  soyutlamış bilim adamlarıdır ki bilimi de Allah'ın yarattığını ve
  ordaki kanunların Allah tarafından konulduğunu göremiyorlar.

  Baki Selam 10. #10
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  37
  Mesajlar
  3.049

  Standart

  Uzaya yerleşmeye gerek yok. Allah'ın bize emrettiklerini yapabilsek...
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Allah Kelimesini Oluşturan Harflerin Sırrını Bulan Bilim Adamı
  By insirah in forum Bilişim Haberleri ve Bilimsel Makaleler
  Cevaplar: 27
  Son Mesaj: 03.01.10, 12:00
 2. Bilim ve Tasavvuf
  By elips in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 21.07.08, 11:02
 3. İnanmayanlara Allah'ın Varlığını Nasıl Anlatabiliriz?
  By Lebid24 in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 24.12.07, 12:20
 4. Dua ve Bilim(sel Çalışmalar)
  By zahid in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 14.12.07, 09:35
 5. Kemalist Bilim Anlayışı
  By ahmetmustafa in forum Gündem
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 12.07.07, 11:37

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0