Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) 8 milyar dolar bütçeli 14 yıldır süren 1400 parçacık fizikçisinin çalıştığı büyük projenin deney aşamasını başlattı.

Amaç ışık hızından daha hızlı parçacık akımını test edebilmek… Başarılı olmasını dilemek herkesin görevi olmalı. Çünkü teknoloji bizatihi tarafsızdır, iyi insanların elinde iyi, kötü insanların elinde kötüye yarar.

Uzaydaki soğuk düzeyinde ışık hızından daha hızlı bir hıza ulaşmış atom altı parçacıklarının varlığı, hareketi ve büyük enerji taşıdığı Bing Bang teorisinin temel bilgisidir.

En küçük atom olan Helyumun Karbon olabilmesi, büyük enerji yüklenmesi ile olabilmişti. Bir dış güç bu enerji yüklenmesini yaptı ise nasıl yapmıştı? Deney enerjiyi açığa çıkararak bunu bulmaya çalışıyor.

Eğer deney başarılı olabilirse Alp dağlarında bütün Avrupaya yetecek enerji santralı oluşturulabilecek. Elektronlarla protonları çarpıştırarak nükleer enerjiyi bulan insan aklı protonları daha küçün parçacıklarla çarpıştırarak yeni enerji kaynağını da keşfedebilir.

Bu keşif deneyüstü bir gerçekliğin var olduğunu mu gösterecek? Diğer sorulan soru da budur. Bu deney evrende bizim görme elektromanyetik aktivasyonumuz dışında bilinç sahibi ışınsal varlıkları gösterebilir mi? Işık hızından daha büyük hız yoktur diyenler bu deneyle düşüncelerini değiştirmiş olacaklardır.

Psikon kimyasal ve elektrofizyolojik çalışan beynimizin üstünde tabir caizse sürücü koltuğunda oturan yönetici paralel beyine kuantum fizikçilerin verdiği isimdir. Madde olmayan bir zihindir.

Madde olmayan zihinsel birimler holografik olarak da tanımlanır. Üç boyutlu frekans kodlarından oluşur. Bilindiği gibi lazerde fotonlar eşduyumlu davranır, aynı ritme uyar, bireysellik kaybolur, fakat güç artar.

Hologram görüntü kaydetme yöntemi olarak etiketlemede kullanılıyor. Aslında kaydedilen görüntü değil amblemin frekans kodlarıdır. Yakın zamanda insanın üç boyutlu görüntüsü ekran yerine ortamda bizimle konuşabilecek.

Bilinçli bellek uzay-zaman bileşeninde yer alır. Bilinç belki de madde cinsinden olmayan, beyinde yer almayan ama egonun altında yürütücü, zaman ve mekanı olamayan, hologram gibi elektromanyetik aktivasyondur.

Beyin, holografik evren hipotezine göre, vitrin ve dış görünümdür. Madde cinsinden olamayan psikon,kuantum sıçramaları ile sinirleri uyarır. Niyet ve düşünce psikonu ateşler, psikon dendronlar yani sinir ağları yoluyla seçilen sinir hücrelerini ateşler. Kol kaldırmaya niyet ettiğimiz zaman veya zihinde canlandırma yaptığımız zaman algılar kaynaşır; algıların birliği oluşur, sinir hücrelerindeki voltaja bağımlı iyon kanalları çalışmaya başlar.

Klasik fizik bütünü, parçaların toplamından fazla olması nedeniyle açıklayamıyor. Kuantum fiziği ile madde altı parçacıklar tanındı.

Madde altı veya antimadde kuantum mekaniksel özelliğini oluşturur. Kuantum bakışı ile önsezileri daha iyi anlamaya başladık. Kuantum rönesansı zihni anlamaya çalışıyor. Kuantum elektrodinamiği insanlarında içinde olduğu bir sistemde söz ediyor. İnsan beyni alternatif seçimlerin tümünü bir arada bulundurur.

Kuantum düşüncesi ilhamın uzun ve başarısız araştırmaları arasında gelmesini nasıl açıklıyor? Kuantum benzeri evrende genel düşünce ve bilgi kaynağı olmalı. Bu zekaya ‘kozmik zeka’da denilebilir. İşte dinlerin açıkladığı tapınmaya layık varlık yani Allah’ın varlığına bir kanıt ta böyle ortaya çıkacak gibi gözüküyor.

Zihin ve madde arasında keskin ayırım olmadığı için yoğun düşünce, duygusal odaklaşma zihinsel yoğunlaşma esnasında dalga fonksiyonu yoğunlaşır. Işıktan hızlı giden bir evrensel akışla temas kurulur ve bilgi arşivlerine ulaşılır. İşte ışınsal varlıkların olabileceğine bir kanıtta böyle ortaya çıkıyor.

Bütüncül evren, bütüncül elektromanyetik fonksiyonu, bütüncül elektromanyetik fonksiyon bütüncül uzay madde varlığını gösteriyor.

Bütüncül uzay madde de bilgi kaynağı bilgi dosyalarını bilinçli belleklere yükleyebilir. İnsan madde cinsinden bir bilinçli bellek ise ışık hızında veya ışık hızından daha hızlı bilinçli bellekler neden olmasın?

Bilinçli evren yani ALLAH’ın her an insan veya ruhani varlıklar biçiminde ki bilinçli belleklerle alışveriş içinde olması çok akla yakındır. Kur’an-ı Kerim’deki tevhid akidesine çok uygun bir bilimsel yol CERN ile daha iyi anlaşılacak diyebiliriz.

İlahi irade bütüncül sinirsel aktivitenin parçası olan beyinle alıveriş içindedir. Beyin alternatif seçimlerin tümünü bir arada bulundurur. Uygun uyarılardan birini seçer. Böylece insanın cüz-i iradesi anlaşılmış olur.

Evrenin rüya gibi bir farklı gerçeklik olduğunu söyleyen kuantum fizikçileri, ruh ve madde arasında belkide bir köprü kurmak üzereler.

NEVZAT TARHAN -