Avrupa Birliği Avrupa'nın yaratıcı ve yenilikçi düşünceyi kullanmada ve bilgi toplumuna geçişte ABD'nin ve Japonya'nın gerisinde kaldığından, 2010 yılına kadar aradaki farkı kapatmak için, bu farkın kapatılmasına hizmet edecek projelerin desteklenmesinin zorunlu olduğu tesbitine dayanarak hazırladığı çerçeve programının toplam bütçesi 75 milyar euro!!

7. ÇERÇEVE PROGRAMI BÜTÇESİ İŞBİRLİK

Sağlık 6.050 milyon �
Gıda, Tarım ve Biyoteknoloji 1 935 milyon �
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 9 110 milyon �
Nanobilim, Nanoteknolojiler, Malzemeler 3 500 milyon �
Enerji 2 300 milyon �
Çevre (İklim değişikliği dahil) 1 900 milyon �
Ulaşım (Havacılık dahil) 4 180 milyon �
Sosyal-Ekonomik Bilim ve Beşeri Bilimler 610 milyon �
Güvenlik 1 350 milyon �
Uzay 1 450 milyon �
TOPLAM BÜTÇE
32 365 milyon �
FİKİRLER
Avrupa Araştırma Konseyi 7 460 milyon �
İNSANLAR


Marie Curie Etkinlikleri 4 727 milyon �
KAPASİTELER

Araştırma Altyapıları 1 850 milyon �
Kobilerin Yararı için Araştırma 1 336 milyon �
Bilgi Bölgesi 126 milyon �
Araştırma Potansiyeli 370 milyon �
Toplumda Bilim 280 milyon �
Araştırma Politikaları 70 milyon �
Uluslararası İşbirliği Aktiviteleri 185 milyon �
TOPLAM BÜTÇE
4 217 milyon �
Ortak Araştırma Merkezleri
1 751 milyon �

TOPLAM 50.521 milyon �