?nternet doland?r?c?lar? yeni bir yöntem buldu.. Bilgisayar korsanlar?, "Bill Gates, servetini dağ?t?yor" diyerek, spam mesajlar? gönderiyor.

Hürriyet yazar? Erkan Çelebi köşesinden internet kullan?c?lar?n? bu tuzağa karş? uyard?. Çelebi'nin verdiği bilgiye göre Hacker, kişisel bilgiye ulaşmak için Microsoft’u ’yem’ yap?yor

Yemleme yöntemi ile vurgun yapanlar?n foyas?n? anlatan Çelebi, bu müthiş doland?r?l?k yöntemini şöyle anlat?yor:

-YEMLEME YÖNTEM?: Yemleme yöntemi kullan?larak gerçekleştirilen bu vurgunlarda, ilk önce e-postalar? yasal bir kuruluş taraf?ndan gönderildiği imaj? yarat?larak, çeşitli vaadlerde bulunuluyor. Karş?lar?nda ciddi bir kuruluş olduğunu düşünen internet kullan?c?lar? da bu vaadleri çekici bulabiliyor. Kişisel bilgilerini çekinmeden verebiliyor. Bilgisayar korsanlar? da bu bilgileri, banka hesaplar?n? boşaltmadan sahte kimlik ve kredi kart? düzenlemeye kadar bir çok işlemde kullanabiliyor.

PARA DAĞITIYOR: Microsoft Türkiye’nin ad? kullan?larak gönderilen bu e-postalarda, internet kullan?c?lar?ndan sadece kişisel bilgileri değil, mesaj?n en az 10 kişiye daha iletilmesi isteniyor. Böylece zincirin k?sa sürede yay?lmas? sağlan?yor. Bill Gates’in sadece mesaja yan?t verenlere değil, mail zincirine ekletilen diğer kullan?c?lar?nda 245 euro ödülden yararlanacağ? taahüdünde bulunuluyor. Ancak, eklenen her kullan?c?dan sonra dağ?t?lan ödüllerin de kademeli olarak düşeceği, buna karş?n zincire 10 kişi eklendiğinde elde edilecek ödül miktar?n?n da 2 bin 360 euroya ulaşacağ? savunuluyor. Mesajda, iki hafta içinde zincire kat?lanlar?n say?s? 10 ulaşt?ğ? taktirde, Microsoft Türkiye’nin kazan?lan toplam ödülü bir çek olarak adrese göndereceği ifadesine de yer veriliyor.