+ Konu Cevaplama Paneli
6. Sayfa - Toplam 11 Sayfa var BirinciBirinci ... 4 5 6 7 8 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 51 ile 60 ve 103
Like Tree10Beğeni

Konu: Hoca sabri abi'nin cevşen meali

 1. #51
  Pürheves duaşart2 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2018
  Mesajlar
  192

  Standart

  50


  1.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﺮٰﻯ ﻭَ ﻟﺎَ ﻳُﺮٰﻯ Ey âlem içinde zahirde ve batında, gizli, aşikâr her şeyi gören ve kimseye vücuden görünmeyen Semavat ve Arzın Nâzırı

  2.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﺨْﻠُﻖُ ﻭَ ﻟﺎَ ﻳُﺨْﻠَﻖُ Ey yerde ve gökte ne varsa hepsini yaratan ve Zât-ı rububiyeti ebedî ve kadim olup mahlûk olmayan Rabb-ül Âlemîn

  3.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﻬْﺪِﻯ ﻭَ ﻟﺎَ ﻳُﻬْﺪٰﻯ Ey dilediklerine rah-ı hidayet ve tarik-i müstakimi gösteren ve Zât-ı rububiyeti kâfi ve vafi olup hidayete muhtaç olmayan Zât-ı Hadî

  4.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳُﺤْﻴِﻰ ﻭَ ﻟﺎَ ﻳُﺤْﻴٰﻰ Ey umum zîruhu cansız bir zerre gibi iken hayattar ve manidar bir kılığa koyan ve hiçbir şeye ihtiyaç göstermeyen ﻣُﺴْﺘَﻐْﻨِﺊِ ﻟَﻤِﻦَ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ

  5.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳُﻄْﻌِﻢُ ﻭَ ﻟﺎَ ﻳُﻄْﻌَﻢُ Ey bütün mahlûkatın it'am-ı iaşe ve rızıklarını hazine-i ilahiyesinden ihsan eden ve kendisi muhtaç-ı taam ve rızık olmayan Rezzak-ı Ezelî

  6.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳُﺠِﻴﺮُ ﻭَ ﻟﺎَ ﻳُﺠَﺎﺭُ Ey yarattığı her bir hayattan mahlûka yakın olup bir güneş gibi olup hemhal olurlar. Lakin mahlûkat o izzetli ve haşmetli sultana yakın olamazlar

  7.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﻘْﻀِﻰ ﻭَ ﻟﺎَ ﻳُﻘْﻀٰﻰ ﻋَﻠَﻴْﻪِ Ey umum mahlûkat ve bilhassa nev-i beşer hakkında kaza ve kader ve ecel ve sair muhtelif hususatı takdir ve hükmeden ve hiçbir şeye mahkum olmayan Zât-ı Galib

  8.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﺤْﻜُﻢُ ﻭَ ﻟﺎَ ﻳُﺤْﻜَﻢُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ Ey bütün umur-u âlemde emretmek, men etmek gibi ef'al ve harekatı müstakillen icra eden, irade ve hükmünün hilafına kıyamın asla imkânı olmayan Hâkim-i Mutlak

  9. ve 10.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻢْ ﻳَﻠِﺪْ ﻭَ ﻟَﻢْ ﻳُﻮﻟَﺪْ ﻭَ ﻟَﻢْ ﻳَﻜُﻦْ ﻟَﻪُ ﻛُﻔُﻮًﺍ ﺍَﺣَﺪٌ Ey kimseyi doğurmayan ve kimseden doğmayan ve hiçbir şeye mesil ve nazir olmayan Vâcib-ül Vücud Teâlâ Hazretleri

  ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟٰﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍَﺟِﺮْﻧَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

  Ya Rabb herkesçe marufsun, her dilde meşkûrsun. Huzur-u izzetine geldim. Bizi narından halas kıl Allahım.

 2. #52
  Pürheves duaşart2 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2018
  Mesajlar
  192

  Standart

  51


  1.
  ﻳَﺎ ﻧِﻌْﻢَ ﺍﻟْﺤَﺒِﻴﺐُ Ya Rabb ihsan buyurmuş olduğun hayat nimeti ve vücudumdaki kıymettar aza ve cihazâtınla kudretin müsellemdir. Sen Azîmü'ş-Şan, Ne Güzel Dost ve Sahibsin

  2.
  ﻳَﺎ ﻧِﻌْﻢَ ﺍﻟﻄَّﺒِﻴﺐُ Ey Şeriksiz Alîm ve Nazirsiz Hakîm, kulların her hallerine vakıf, maddi manevi her dertlerine şafi ve kâfi olmakla Ne Güzel Tabibsin

  3.
  ﻳَﺎ ﻧِﻌْﻢَ ﺍﻟْﺤَﺴِﻴﺐُ Ey zâten ve şerefen âlî ve her halde kâfi ve vâfi olmakla Ne Güzel Hasibsin

  4.
  ﻳَﺎ ﻧِﻌْﻢَ ﺍﻟْﻘَﺮِﻳﺐُ Ey ihya ve irade, in'am ve ihsan cihetiyle Ne Güzel Rabb-i Rahîm ve Ne Hoş Hâzır ve Yakın Hâlık-ı Kerimsin

  5.
  ﻳَﺎ ﻧِﻌْﻢَ ﺍﻟﺮَّﻗِﻴﺐُ Ey mevcudatın hafîz ve siyanetkâr nazırı olan Rabb-i Vekil, Ne Güzel Himayetkârsın

  6.
  ﻳَﺎ ﻧِﻌْﻢَ ﺍﻟْﻤُﺠِﻴﺐُ Ey her dualara icabet eden ve her matlubu veren ve her mes'ulu husule getiren Zât, ne kadar Âli-Cenabsın

  7.
  ﻳَﺎ ﻧِﻌْﻢَ ﺍْﻟﺎَﻧِﻴﺲُ Ey her mahlûku ile ünsiyet ve alışıklığı olan keremkâr Hâlık, ne hoş sohbetsin

  8.
  ﻳَﺎ ﻧِﻌْﻢَ ﺍﻟْﻮَﻛِﻴﻞُ Ey bîkes mazlum ve mağdurların melce ve penahı olan Allahım ne kadar kudretli vekilsin, tefviz-i umura layık ancak sensin

  9.
  ﻳَﺎ ﻧِﻌْﻢَ ﺍﻟْﻤَﻮْﻟٰﻰ Ey Rabb-i Kerim ne şefkatli sahib ve ne büyük sultansın

  10.
  ﻳَﺎ ﻧِﻌْﻢَ ﺍﻟﻨَّﺼِﻴﺮُ Hadden efzun inayet ve nihayet derecede eltaf ve keremlerin medyun-u hamd ve şükran. Ne Güzel Yardımcı, Ne Hoş Muinsin

  ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟٰﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍَﺟِﺮْﻧَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

  Ya Rabb cürmümü mukırrım, afvını niyazda musırrım. Bakma siyah defterime, yakma beni onu yak benim yerime.

 3. #53
  Pürheves duaşart2 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2018
  Mesajlar
  192

  Standart

  52


  1.
  ﻳَﺎ ﺳُﺮُﻭﺭَ ﺍﻟْﻌَﺎﺭِﻓِﻴﻦَ Ey esma ve sıfat-ı celilenle tecelliyatına aşina olanları müstağrak-ı sürur eden Zât-ı Ma'ruf

  2.
  ﻳَٓﺎ ﺍَﻧِﻴﺲَ ﺍﻟْﻤُﺮِﻳﺪِﻳﻦَ Ey Zât-ı Bârisi ile sohbet ve fikir ve zikre müştak olanların mahz-ı penah ve mence-i hassı olan Zât-ı Cemil

  3.
  ﻳَﺎ ﻣُﻐِﻴﺚَ ﺍﻟْﻤُﺸْﺘَﺎﻗِﻴﻦَ Ey kalben meyil ve muhabbet edip arzu ve iştiyak edenlerin mededkârı ve yardımcısı olan Zât-ı Kerim

  4.
  ﻳَﺎ ﺣَﺒِﻴﺐَ ﺍﻟﺘَّﻮَّﺍﺑِﻴﻦَ Ey tevbe ve istiğfarla affına sığınıp nadimen "Ya Rabb lütuf ile çirkin ef'alimi ıslah buyur " diyenleri seven Zât

  5.
  ﻳَﺎ ﺭَﺍﺯِﻕَ ﺍﻟْﻤُﻘِﻠِّﻴﻦَ Ey acz ve iftikar edenlere rızık ve gına veren Rezzak-ı Ezelî

  6.
  ﻳَﺎ ﺭَﺟَٓﺎﺀَ ﺍﻟْﻤُﺬْﻧِﺒِﻴﻦَ Ey günahkârların yegâne ümid ve emel ve ilticagâhları olan hilmi ile meşhur bulunan Rabb-i Gaffar

  7.
  ﻳَﺎ ﻛَﺎﺷِﻒَ ﺍﻟْﻤَﻜْﺮُﻭﺑِﻴﻦَ Ey yas ve kedere giriftar olanların gam ve gussalarını def' ve izale buyuran Zât-ı Lütufkâr

  8.
  ﻳَﺎ ﻣُﻨَﻔِّﺴًﺎ ﻋَﻦِ ﺍﻟْﻤَﻐْﻤُﻮﻣِﻴﻦَ Ey elem ve kedere düçar olanların elem ve kederlerini ferah ve sürura tebdil eden Zât-ı Kerim

  9.
  ﻳَﺎ ﻣُﻔَﺮِّﺟًﺎ ﻋَﻦِ ﺍﻟْﻤَﺤْﺰُﻭﻧِﻴﻦَ Ey mahzun ve mükedder ve gayet müteellim olanlara ferah ve ferec ve zafer veren Zât-ı Ecell

  10.
  ﻳَٓﺎ ﺍِﻟٰﻪَ ﺍْﻟﺎَﻭَّﻟِﻴﻦَ ﻭَ ﺍْﻟﺎٰﺧِﺮِﻳﻦَ Ey mazide geçenlerin ve istikbalde gelecek nev-i insanın Mabud-u Bilhakkı olan Allah Tebarek ve Teâlâ Hazretleri

  ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟٰﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍَﺟِﺮْﻧَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

  Ya Rabb cürüm ve isyanımı mukırrım. Afvını niyazda musırım. Bakma siyah defterime. Yakma beni onu yak benim yerime.

 4. #54
  Pürheves duaşart2 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2018
  Mesajlar
  192

  Standart

  53


  1.
  ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟْﺠَﻨَّﺔِ ﻭَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ Ey cennet ve cehennemin sahibi ve hâkimi olan Kudretli Sultan ve Şefkatli Müsteân

  2.
  ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟﻨَّﺒِﻴِّﻴﻦَ ﻭَ ﺍْﻟﺎَﺧْﻴَﺎﺭِ Ey şeref-i nübüvvet ve şems-i risaletine mebus ve müşerref ve velayet-i asfiya ve şüheda ve etkiya ve sülehanın ve hayr-ul ümme olanların Rabb-i Kerimi

  3.
  ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟﺼِّﺪِّﻳﻘِﻴﻦَ ﻭَ ﺍْﻟﺎَﺑْﺮَﺍﺭِ Ey senin rıza-i Rabbaniyen uğrunda her türlü faidelere arka çevirerek sadakat ve melahatı tam ve daim olanların Rabb-i Azîmi

  4.
  ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟﺼِّﻐَﺎﺭِ ﻭَ ﺍﻟْﻜِﺒَﺎﺭِ Ey zillet ve hakaret, hem ululuk ve azametli mevsuf olanların Rabb-i Azîmi

  5.
  ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟْﺤُﺒُﻮﺏِ ﻭَ ﺍْﻟﺎَﺛْﻤَﺎﺭِ Ey zîhayata atâ ve ihsan olunan dane ve meyvelerin sahib ve mâliki olan Daim-i Muhsin

  6.
  ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍْﻟﺎَﻧْﻬَﺎﺭِ ﻭَ ﺍْﻟﺎَﺷْﺠَﺎﺭِ Ey faide ve ehemmiyet ve fazileti sayılamayacak kadar çok olan ırmakların ve binler çeşit ağaçların Rabb-i Mâlik-i Kadimi olan Allah-u Azîmü'ş-Şan

  7.
  ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟﺼَّﺤَﺎﺭٰﻯ ﻭَ ﺍﻟْﻘِﻔَﺎﺭِ Ey münbit ve mahsuldar ova ve yaylaların ve kuvve-i inbatiyeye salih olmayan çöllerin mâliki olan Allah Tebarek ve Teâlâ Hazretleri

  8.
  ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟْﻌَﺒِﻴﺪِ ﻭَ ﺍْﻟﺎَﺣْﺮَﺍﺭِ Ey hürriyeti alınmış köle ve esirlerin, hem serbest ve müstakil olan kimselerin sahib ve Rabbi olan Rahman-ı Rahîm

  9.
  ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍْﻟﺎِﻋْﻠﺎَﻥِ ﻭَ ﺍْﻟﺎِﺳْﺮَﺍﺭِ Ey gizli, mektub, aleni ve sarih her şeye âgâh ve vâkıf olan Âlimü's-sırrı ve'l-hafiyyat

  10.
  ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟَّﻴْﻞِ ﻭَ ﺍﻟﻨَّﻬَﺎﺭِ Ey zîhayatın ve hususiyetle nev-i insanın refah ve saadetine muhtass geceyi siyah perde ile örtüp hem istirahat ve korkulu şeylerden selamet ve necat, hem Hallak-ı Zülcelale ibadet ve gündüzü de vakt-i maişet ve seyahat kılan Mâlik-ül Mülk

  ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟٰﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍَﺟِﺮْﻧَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

  Ya Rabb cürüm ve isyanımı mukırrım. Affını niyazda musırım. Bakma siyah defterime. Beni yakma, onu yak benim yerime.

 5. #55
  Pürheves Ali.ihsan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2019
  Mesajlar
  248

  Standart

  54


  1.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﺤِﻖَ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻋِﻠْﻤُﻪُ Ey her şeyde ve her zamanda muhit ve vasi' ilmi hâkim ve cari olan Kadîr-i Mutlak

  2.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻧَﻔَﺬَ ﺑِﻜُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﺑَﺼَﺮُﻩُ Ey görmek ve gözetmek sıfatı her şeye nafiz ve hiçbir şeyi hatta bir zerre bile rü'yet-i Rabbaniyesinden hariç ve müstesna kalmayan Zât-ı Basir-ül İbad

  3.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺑَﻠَﻐَﺖْ ﺍِﻟٰﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻗُﺪْﺭَﺗُﻪُ Ey semavat ve arzda ne varsa kâffesine kudret ve tâkatı yetişen ve umurda galib ve kavi olan Zât-ı Celil

  4.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻳُﺤْﺼِﻰ ﺍﻟْﻌِﺒَﺎﺩُ ﻧَﻌْﻤَٓﺎﺋَﻪُ Ya Rabb öyle bir ihsankâr hallaksın ki kulları (devamı yok)

  5.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﺗَﺒْﻠُﻎُ ﺍﻟْﺨَﻠﺎَٓﺋِﻖُ ﺷُﻜْﺮَﻩُ Ya Rabb bütün mahlûkat sen Perverdigar-ı Azimin geçmiş ve gelecek nimetlerinin şükrünü eda ve ifa edemezler

  6.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﺗُﺪْﺭِﻙُ ﺍْﻟﺎَﻓْﻬَﺎﻡُ ﺟَﻠﺎَﻟَﻪُ Ey kadr-i azamet ve şe'n-i ulûhiyetinin derece-i müntehası hiçbir akıl ve fehm-i beşerin yetişmesi imkânı olmayan Rabb-ül Âlemîn

  7.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﺗَﻨَﺎﻝُ ﺍْﻟﺎَﻭْﻫَﺎﻡُ ﻛُﻨْﻬَﻪُ Ey mahiyet ve künh-ü hakikatına hiçbir akıl ve vehim ve hayal yetişemeyen tecelliyat-ı esma ve evsafında umum zevilukûl mütehayyir kalan Rabb-ül Âlemîn Ahsen-ül Hâlıkın

  8.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦِ ﺍﻟْﻌَﻈَﻤَﺔُ ﻭَ ﺍﻟْﻜِﺒْﺮِﻳَٓﺎﺀُ ﺭِﺩَٓﺍﻭُٔﻩُ Ey yüceliği ve büyüklüğü uluvv-ü şan ve derece-i rif'atine bir perde olan ve delalet eden Fâtır-ı Âlişan

  9.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦِ ﺍﻟْﻬَﻴْﺒَﺔُ ﻭَ ﺍﻟﺴُّﻠْﻄَﺎﻥُ ﺑَﻬَٓﺎﻭُٔﻩُ Ey azamet ve mehabet ve celal ile kahr ve galibiyeti, hüsün ve cemalinin alamet ve nişanesi olan Zât-ı Ecell ve A'zam

  10.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺗَﻌَﺰَّﺯَ ﺑِﺎﻟْﻌِﺰِّ ﺑَﻘَٓﺎﻭُٔﻩُ Ey şeref-i izzet ve bekasından neş'et eden hüsün ve cemalinin kuvvet ve şiddet-i asarı kemal ve re'fete delalet eden Zât-ı Celil-ül Kadr

  ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟٰﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍَﺟِﺮْﻧَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

  Ya Rabb cürüm ve isyanımı mu'terifim. Affını niyazda musırrım. Bakma günah defterime, yakma beni. Onu yak benim yerime.

 6. #56
  Pürheves Ali.ihsan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2019
  Mesajlar
  248

  Standart

  55


  1.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻪُ ﺍﻟْﻤَﺜَﻞُ ﺍْﻟﺎَﻋْﻠٰﻰ Ey zîşuurun ulul elbab ve mütefekkirlerine ibret ve intibah için ve sair usul-u diniyeyi temsil eden makul ve makbul misallerin en azhar ve ahsenlerini irad buyuran Hakîm-i Aziz

  2.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻪُ ﺍﻟﺼِّﻔَﺎﺕُ ﺍﻟْﻌُﻠٰﻰ Ey Zât-ı ulûhiyetine muhtass yüksek nişane-i kudret, refi' ve ulvi sıfat-ı kemaliye ile muttasıf bulunan Hüda-i Müteâl

  3.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻪُ ﺍْﻟﺎٰﺧِﺮَﺓُ ﻭَ ﺍْﻟﺎُﻭﻟٰﻰ Ey daimi itaat ve tam bir inkiyad ile emr-i bilmaruf olanlara âlem-i bekada dar-ı ihsan ve i'zaz olan cennat-ı aliyen ile mesrur eden Rabb-i Mükrim

  4.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻪُ ﺍﻟْﺠَﻨَّﺔُ ﺍﻟْﻤَﺎْﻭٰﻯ {Ey cennetül me'vanın sahibi}

  5.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻪُ ﺍﻟﻨَّﺎﺭُ ﻭَ ﺍﻟﻠَّﻈٰﻰ Ey münkir ve müşriklere ve mutlak küfrü irtikab ve tervic edenlere mahsus nar ve derekat-ı cehennem muvafık ceza ve azab olarak müstehak olanlara müheyya bulunan Zât-ı Nezir

  6.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻪُ ﺍْﻟﺎٰﻳَﺎﺕُ ﺍﻟْﻜُﺒْﺮٰﻯ Ey harice zahir ve meşhud olduğu gibi Kur'an-ı Azîmü'ş-Şanda dahi azamet-i celal ve hâkimiyetine kati delil en büyük ve hadsiz ayat-ı beyyinatı serd ve aşiyan eden Zât-ı Mübin

  7.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻪُ ﺍْﻟﺎَﺳْﻤَٓﺎﺀُ ﺍﻟْﺤُﺴْﻨٰﻰ Ey şer' ve akılda maani-i müstahseneye delalet eden esma-i hüsna ve sıfat-ı ulyanın mevsufu olan Hallak-ı A'zam

  8.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻪُ ﺍﻟْﺤُﻜْﻢُ ﻭَ ﺍﻟْﻘَﻀَٓﺎﺀُ Ey eşya ve a'yanın halk ve takdirinde irade-i Rabbaniyesini müstakillen ve re'sen icra eden, ne hikmetini tebdil ve ne de kazasını redde kabiliyettar bir rakibi olmayan Kadîr-i Mutlak

  9.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻪُ ﺍﻟﺴَّﻤٰﻮَﺍﺕُ ﺍﻟْﻌُﻠٰﻰ Ey zevilukûlü mest ve hayran eden yüce semavat ve sekene-i semavatı mebde-i hilkatinden münteha-i fıtrata kadar kemal-i intizam ve ittihad ile harekât ve devaranını durmaksızın teselsül ve idare eden ve ettiren Hakîm-i Mutlak

  10.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻪُ ﺍﻟْﻌَﺮْﺵُ ﻭَ ﺍﻟﺜَّﺮٰﻯ Ey arş ve serayı irade-i ilahiye ve hükm-ü Rabbanisi altında yani cümle mahlûkattan ve kâffesinden a'zam olan arş ve nihayetsiz mahlûkat eşref-i zîhayat olan enbiya, evliya ve salihinin mukim bulundukları arz, Zât-ı ulûhiyetine muti' ve münkad olan Kâdir-i Kayyum

  ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟٰﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍَﺟِﺮْﻧَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

  Ya Rabb cürüm ve isyanımı mukırrım, mağfiretini talebde musırrım. Bakma günah defterime, beni yakma. Onu yak benim yerime.

 7. #57
  Pürheves Ali.ihsan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2019
  Mesajlar
  248

  Standart

  56

  ﻭَ ﺍَﺳْﺌَﻠُﻚَ ﺑِﺎَﺳْﻤَٓﺎﺋِﻚَ Ya Rabb şu gelecek esma-i şerifeni vesile-i halas ve necat bilerek senden istiyorum,

  1.
  ﻳَﺎ ﻋَﻔُﻮُّ Ey afvı çok ve rahmet ve inayeti bol Padişah-ı Zülcelal

  2.
  ﻳَﺎ ﻏَﻔُﻮﺭُ Ey kullarının ayıb ve günahlarını örtüp yarlığayan Bâri-i Teâlâ Hazretleri

  3.
  ﻳَﺎ ﻭَﺩُﻭﺩُ Ey mahlûkatını kesretle seven ve kulları tarafından son derece sevilen ve sevgili olan Zât-ı Mahbub

  4.
  ﻳَﺎ ﺷَﻜُﻮﺭُ Ey hayat, nimet ve sair nihayetsiz in'amat-ı ilahiyene karşı ibadı tarafından meşkûr olan Mevla-yı Müteal

  5.
  ﻳَﺎ ﺻَﺒُﻮﺭُ Ey isyankârların hadsizliklerinden layık oldukları cezalarını imhal ile onların veya gelecek nesillerinin salahı me'mul olduğundan hilm ve sabır gibi esma-i ilahiyenin tecelliyatından sabr ve mülayemetle muamele eden Zât-ı Latif

  6.
  ﻳَﺎ ﺭَﻭُٔﻑُ Ey mahlûkatına nihayetsiz şefkat ve merhametiyle esirgeyen ve yarlığayan Zât-ı Rahîm

  7.
  ﻳَﺎ ﻋَﻄُﻮﻑُ Ey hayattarlara re'fet ve atifetiyle ziyade koruyan Zât-ı Vehhab

  8.
  ﻳَﺎ ﻗُﺪُّﻭﺱُ Ey kâffe-i meayibden münezzeh ve pak ve tahir olan Zât-ı Zülcemal

  9.
  ﻳَﺎ ﺣَﻰُّ Ey her şeyden evvel ve sonra hayy olan, bir şeye benzemeyen, misli ve şeriki olmayan ve kimseye muhtaç bulunmayan, her hayattarın hayatına hatime çeken ve mevtaları ihya eden Hayy ve Bâki

  10.
  ﻳَﺎ ﻗَﻴُّﻮﻡُ Ey hayat-ı bâkide daim ve umur-u Rabbaniyesinde kaim ve Mabud-u Bilhak olan Hüda-i Lemyezel

  ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟٰﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍَﺟِﺮْﻧَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

  Ya Rabb senin daire-i eman ve divan-ı rahmet ve dergâh-ı mağfiretine iltica ediyorum, cehennem narından azad kıl bizi.

 8. #58
  Pürheves Ali.ihsan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2019
  Mesajlar
  248

  Standart

  57


  1.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀِ ﻋَﻈَﻤَﺘُﻪُ Ey semavatta muntazaman devirlerini icra eden hadsiz yıldızlar ve sair ecramıyla azamet ve kudret-i ulûhiyetini izhar eden Kâdir-i Külli Şey

  2.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻓِﻰ ﺍْﻟﺎَﺭْﺽِ ﺍٰﻳَﺎﺗُﻪُ Ey zemin yüzünde kudret ve vahdaniyyetine delalet eden hadsiz alamet ve nihayetsiz emareler bulunan Kâdir-i Mutlak

  3.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻓِﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﺩَﻟﺎَٓﺋِﻠُﻪُ Ey hayvanat ve nebatattan her birerlerinde kudret-i kâmile-i ilahiye ve delail-i azime-i rabbaniyesi aşikâr ve zahir olan Rabb-i Müteâl

  4.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺒِﺤَﺎﺭِ ﻋَﺠَٓﺎﺋِﺒُﻪُ Ey yeryüzünde çok ziyade acaib ve garaib-i mahlûkatıyla kuvve-i kahire ve hükm-ü galibesi tecelli ve tezahür eden Zât-ı Mübin ve Metin

  5.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﺒْﺪَﻭُٔ ﺍﻟْﺨَﻠْﻖَ ﺛُﻢَّ ﻳُﻌِﻴﺪُﻩُ Ey hayattar mahlûkatı yoktan var edip, hayattaki vazife-i asliyesini îfadan sonra ölümle berzah âlemine terhis ve hesab gününe tekrar iadeyle huzuruna getiren Kâdir-i Kayyum

  6.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺠِﺒَﺎﻝِ ﺧَﺰَٓﺍﺋِﻨُﻪُ Ey dağlarda ve altlarında nev-i insanın ihtiyaçlarını temin ve tesviyeye medar ve kâfi nihayetsiz kıymettar maden hazineleri olan Zât

  7.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﺣْﺴَﻦَ ﻛُﻞَّ ﺷَﻰْﺀٍ ﺧَﻠَﻘَﻪُ Ey âlemde bilâ-istisna neyi yaratmış vücuda getirmiş ise güzel veren ve muvafık-ı fıtrat bir surette yaratan Bâri-i A'zam ve Fâtır-ı Ekrem

  8.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍِﻟَﻴْﻪِ ﻳُﺮْﺟَﻊُ ﺍْﻟﺎَﻣْﺮُ ﻛُﻠُّﻪُ Ey kullarının inayet ve ihsan, afv ve safh, tahsin ve taltif, gadr ve gadab, tecavüz ve taarruz, zulüm ve tahakküm, zemm ve gıybet gibi müsbet menfi umurun amil ve failleri yevm-ül ceza ve va'dde bera-yı muhasebe kendi divan-ı hakimanesine irca' eyleyen Ahkam-ül Hakimin

  9.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻇَﻬَﺮَ ﻓِﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻟُﻄْﻔُﻪُ Ey mevcudattan her bir nev ve taifede ve kerem-i rıfk-ı mülayimi meşhud ve mer'î olan Zât-ı Keremkâr

  10.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳُﻌَﺮِّﻑُ ﺍﻟْﺨَﻠﺎَٓﺋِﻖَ ﻗُﺪْﺭَﺗَﻪُ Ey kudret-i kahire ve azamet-i galibe ve zahiresini mahlûkattan her bir sınıf halen ve kâlen beyan ve izah ve tarif eden Hâlık-ı Bîmisal

  ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟٰﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍَﺟِﺮْﻧَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

  Ya Rabb cürmümü mukırrım, afvını niyazda musırrım. Bakma siyah defterime, yakma beni. Onu yak benim yerime.

 9. #59
  Pürheves Ali.ihsan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2019
  Mesajlar
  248

  Standart

  58


  1.
  ﻳَﺎ ﺣَﺒِﻴﺐَ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﺣَﺒِﻴﺐَ ﻟَﻪُ Ey muhabbet ve perestişe şayeste olup her mahlûk tarafından sevilen ve Zât-ı ulûhiyeti dahi hiçbir mahbuba muhtaç olmayan Zât

  2.
  ﻳَﺎ ﻃَﺒِﻴﺐَ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻃَﺒِﻴﺐَ ﻟَﻪُ Ey ilim ve hikmetiyle zevilukûlün zahirî ve batınî emrazına şâfî ve deva-bahş tabib olan ve asla tabibe muhtaç olmayan Zât-ı Kâfi

  3.
  ﻳَﺎ ﻣُﺠِﻴﺐَ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻣُﺠِﻴﺐَ ﻟَﻪُ Ey muhtaçların sonsuz maksud ve matlubunu vermeye cevab veren ve katiyyen bir mucib ve nasa ihtiyaç hissetmeyen Hüda-i Ganî

  4.
  ﻳَﺎ ﺷَﻔِﻴﻖَ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﺷَﻔِﻴﻖَ ﻟَﻪُ Ey kullarına terahhüm edip şefkat ve merhametle esirgeyen ve Zât-ı rububiyeti dahi hiçbir hâmi ve siyanetçiye muhtaç olmayan Rabb-i Rahîm

  5.
  ﻳَﺎ ﺭَﻓِﻴﻖَ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﺭَﻓِﻴﻖَ ﻟَﻪُ Ey her bir mahlûkuna yâran ve daima yoldaş ve arkadaş olan ve Zât-ı kibriyası ise katiyen refik ve yoldaşa ihtiyacı olmayan Mevla-yı Müteâl

  6.
  ﻳَﺎ ﺷَﻔِﻴﻊَ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﺷَﻔِﻴﻊَ ﻟَﻪُ Ey kullarına sıfat-ı rububiyeti cihetiyle himayet ve siyanet eden benimseyen ve hiçbir sahib ve vasîye muhtaç olmayan Zât

  7.
  ﻳَﺎ ﻣُﻐِﻴﺚَ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻣُﻐِﻴﺚَ ﻟَﻪُ Ey eltaf-ı sübhaniyesine arz-ı hacat edenlerin dileklerini bitirmek için yekta muin olan ve hiçbir umura, gayra muhtaç olmayan Zât-ı Latif

  8.
  ﻳَﺎ ﺩَﻟِﻴﻞَ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﺩَﻟِﻴﻞَ ﻟَﻪُ Ey akıl ve idrak sahiblerine bilmediklerini bildiren ve bildiklerini derece-i sübut ve vuzuha çıkaran ve hidayete götüren ve her cihette vasl ve muinden müstağni olan Rabb-ül Âlemîn

  9.
  ﻳَﺎ ﻗَٓﺎﺋِﺪَ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻗَٓﺎﺋِﺪَ ﻟَﻪُ Ey kadem ve evveliyet itibariyle mahlûkatının serdar olan ve hem usul-u ibadet ve tarz-ı ünsiyet ve tarik-i muaşereti vaz' eden ve Zât-ı Hâlıkanesi ise asla gayrıya muhtaç olmayan Zât

  10.
  ﻳَﺎ ﺭَﺍﺣِﻢَ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﺭَﺍﺣِﻢَ ﻟَﻪُ Ey amme-i mahlûkatına ayrı seçmeden re'fet ve şefkatiyle merhametini esirgemeyen, mebzul ihsanatını veren ve Zât-ı Rahimanesi ise hiçbir merhametkar ve muhsine muhtaç olmayan Zât

  ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟٰﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍَﺟِﺮْﻧَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

  Ya Rabb senin daire-i eman ve divan-ı rahmet ve dergâh-ı mağfiretine iltica ediyorum. Bir ismin Nacî, narından âzad kıl bizi.

 10. #60
  Pürheves Ali.ihsan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2019
  Mesajlar
  248

  Standart

  59


  1.
  ﻳَﺎ ﻛَﺎﻓِﻰَ ﻣَﻦِ ﺍﺳْﺘَﻜْﻔَﺎﻩُ Ey Yar-ı Daim, ben diyorum Allahım bana yeter. Rütbem var her şey var rütbem yar her şey ve herkes yar diye kanaat ve kifayet edene kâfi ve vâfi olan ve el veren Zât

  2.
  ﻳَﺎ ﻫَﺎﺩِﻯَ ﻣَﻦِ ﺍﺳْﺘَﻬْﺪَﺍﻩُ Ey tarik-i hak ve delil-i necat isteyenleri hedef-i hakikata yetiştiren ve fevz-i necata îsal eden Mevla-yı Müteâl

  3.
  ﻳَﺎ ﻛَﺎﻟِﻰَ ﻣَﻦِ ﺍﺳْﺘَﻜْﻠﺎَﻩُ Ey hıfz ve hıraset murad ve taleb edeni saklayan ve koruyan Hamî ve Hafız-ı Hakîkî

  4.
  ﻳَﺎ ﺩَﺍﻋِﻰَ ﻣَﻦِ ﺍﺳْﺘَﺪْﻋَﺎﻩُ {Ey kendisini çağıranları cennetine davet eden}

  5.
  ﻳَﺎ ﺷَﺎﻓِﻰَ ﻣَﻦِ ﺍﺳْﺘَﺸْﻔَﺎﻩُ Ey cismani ve ruhani, maddi ve manevi dert ve marazlarına deva ve derman isteyenlere şifa-i acile ve deva-i hassa veren Zât

  6.
  ﻳَﺎ ﻗَﺎﺿِﻰَ ﻣَﻦِ ﺍﺳْﺘَﻘْﻀَﺎﻩُ Ey herhangi bir ferd ki işinin rü'yet ve hal ve faslı zımnında havale edip hüküm isterse öyle kimselerin Hâkim-i Mutlakı ve Vekil-i Hassı olan Allah-u Azîmü'ş-Şan

  7.
  ﻳَﺎ ﻣُﻐْﻨِﻰَ ﻣَﻦِ ﺍﺳْﺘَﻐْﻨَﺎﻩُ Ey manen ve maddeten ihlas üzere varlık sahibi ve zengin olmak dileyen her ferdi fazl-ı kereminden ve hazine-i ilahiyesinden ihya ve gani kılan Zât-ı Kerim

  8.
  ﻳَﺎ ﻣُﻮﻓِﻰَ ﻣَﻦِ ﺍﺳْﺘَﻮْﻓَﺎﻩُ Ey tefviz-i umur edip dava ve maslahatını havale edenin talebini ifa ve maksadına icra ve ahdini yerine getiren Zât

  9.
  ﻳَﺎ ﻣُﻘَﻮِّﻯَ ﻣَﻦِ ﺍﺳْﺘَﻘْﻮَﺍﻩُ Ey kuvve-i hafıza, kuvve-i samia, kuvve-i basıra, kuvve-i şamme, kuvve-i zaika, kuvve-i müdrike gibi kuva-yı kesire istikva edeni takviye ve ihya eden Zât

  10.
  ﻳَﺎ ﻭَﻟِﻰَّ ﻣَﻦِ ﺍﺳْﺘَﻮْﻟﺎَﻩُ Ey hayırlı sahib ve yar-ı sadık ve vefakar habib isteyenlerin şefkatli sahibi ve merhametkar hamisi olan Rabb-i Cemil

  ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟٰﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍَﺟِﺮْﻧَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

  Ya Rabb cürmümü ikrar ediyorum, afvını ısrarla niyaz ediyorum. Bakma siyah defterime, yakma beni o siyah defteri yak benim yerime.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. (Bu fıkra Hulusi-i sâni Sabri'nindir)
  By *AHMET* in forum Bediüzzaman'ın Talebeleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 07.03.17, 10:47
 2. Hulusi Bey ve Sabri Efendi hakkında
  By fanidünya... in forum Bediüzzaman'ın Talebeleri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 02.11.15, 11:06
 3. Üstadın Yeğeni Sabri Okurdan Sadeleştirme hareketi
  By yozgati in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 22.10.15, 18:24
 4. Sabri Abi..
  By Bilal-i Sivasi in forum Bediüzzaman'ın Talebeleri
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 10.12.09, 16:50
 5. Üstad'ın Akrabası Sabri Okur'un Mısır Seyahati
  By SeRDeNGeCTi in forum Bediüzzaman'ın Talebeleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 14.12.06, 11:13

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0