+ Konu Cevaplama Paneli
11. Sayfa - Toplam 11 Sayfa var BirinciBirinci ... 9 10 11
Gösterilen sonuçlar: 101 ile 104 ve 104
Like Tree10Beğeni

Konu: Hoca sabri abi'nin cevşen meali

 1. #101
  Müdakkik Üye Ali.ihsan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2019
  Mesajlar
  912

  Standart

  100

  ﻭَ ﺍَﺳْﺌَﻠُﻚَ ﺑِﺎَﺳْﻤَٓﺎﺋِﻚَ Ya Rabb esma-i hüsnandan şu gelecek esma-i şerifenle senden niyaz ediyorum.

  1.
  ﻳَﺎ ﺭَﺑَّﻨَﺎ Ey bizim ve cümle mahlûkatın Rabbi ve perverdigârı olan Mevla-yı Müteâl Hazretleri

  2.
  ﻳَﺎ ﺍِﻟٰﻬَﻨَﺎ Ey bizim Mabud-u Bilhakkımız olan Ezel ve Ebed Sultanı

  3.
  ﻳَﺎ ﺳَﻴِّﺪَﻧَﺎ Ey seyyidimiz ve ulumuz ve afv ve mağfiretiyle nar-ı cehennemden halas ve türlü niam-ı ilahiyeye mazhar eden Allah Tebarek ve Teâlâ Hazretleri

  4.
  ﻳَﺎ ﻣَﻮْﻟٰﻴﻨَﺎ Ey bizim sahibimiz, nazirsiz sultanımız ve mahbub-u ebedîmiz olan Cenab-ı Erhamürrahimin

  5.
  ﻳَﺎ ﻧَﺎﺻِﺮَﻧَﺎ Ey bizim muinimiz ve yardımcımız ve velî-nimetimiz olan Cenab-ı Rabb-ül Âlemîn

  6.
  ﻳَﺎ ﺣَﺎﻓِﻈَﻨَﺎ Ey bizim her türlü mehalik ve mesaibden hıfz ve vikaye eden sahibimiz olan Cenab-ı Kibriya

  7.
  ﻳَﺎ ﻗَﺎﺩِﺭَﻧَﺎ Ey bizim sahib-i kudret ve şevketimiz ve ezelî nâzırımız olan Zât-ı Kadîr

  8.
  ﻳَﺎ ﺭَﺍﺯِﻗَﻨَﺎ Ey bizim ve cümle mahlûkatın ivazsız mebzul rızkımızı veren lütufkâr Padişah

  9.
  ﻳَﺎ ﺩَﻟِﻴﻠَﻨَﺎ Ey doğru yol ve tarik-i hakkı gösteren nazîr rehberimiz

  10.
  ﻳَﺎ ﻣُﻐِﻴﺜَﻨَﺎ Ey bizim ve kâffe-i mahlûkatın mededkarımız ve yardımcımız olan Hayr-un Nasırın

  ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟٰﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺧَﻠِّﺼْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

  Ya Rabb bu senin mücrim kulun her an gözetir mağfiret yolun. Benim için çare, kapını çalmak gaye ve emelim rızanı almak. Bakma günahıma bir ismin Settar. Âzad kıl narından çün ismin Gaffar.

 2. #102
  Müdakkik Üye Ali.ihsan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2019
  Mesajlar
  912

  Standart

  ﺍَﻟﻠّٰﻬُﻢَّ ﺭَﺑَّﻨَﺎ ٭ ﺧَﻠِّﺼْﻨَﺎ ٭ ﻭَ ﺍَﺟِﺮْﻧَﺎ ٭ ﻭَ ﻧَﺠِّﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ ٭

  ﻭَ ﻋَﺎﻓِﻨَﺎ ﻭَ ﺍﻋْﻒُ ﻋَﻨَّﺎ ﻭَ ﺍَﺩْﺧِﻠْﻨَﺎ ﺍﻟْﺠَﻨَّﺔَ ﺩَﺍﺭَ ﻗُﺪْﺳِﻚَ ﻣَﻊَ ﺍْﻟﺎَﺑْﺮَﺍﺭِ ٭ ﺑِﻌَﻔْﻮِﻙَ ﻳَﺎ ﻣُﺠِﻴﺮُ ٭ ﺑِﻔَﻀْﻠِﻚَ ﻳَﺎ ﻏَﻔَّﺎﺭُ


  Ey sure-i İhlas ile men'ut olan Allah Celle Şanühü ve Amme Nevalühü ve cümle mahlukatın mâliki ve sahibi ve rezzakı olan Mevla-yı Müteâl hazretleri, bizi mücrimlerden ayır, seç. Onlardan halas et ki halis kullarından olup nar-ı cehennemden halas olalım.

  Ya Rabb günahlardan naşî cezalandırma, rahmetine mazhar et. Sevab ve mükâfât ihsan buyur. Hem dünyada sağlık ve afiyet. Ahiret için bizden sudur eden hatalarımızı afv ve günahlarımızı mağfiret eyle.

  Ya Rabbî, hem pak ve athar olan enbiya ve suleha yeri olan cennet-i a'lana sadık ve muhlis kullarınla beraber idhal buyur.

  Ya Rabb biz böyle ikram ve ihsanına müstehak değilsek de madem az amele çok ecir vermek ve kullarının kusurlarını affetmek şe'n-i ulûhiyetine yakışır bir sıfattır.

  ﻭَ ﺍَﺳْﺌَﻠُﻚَ ﺑِﺤَﻖِّ ﻫٰﺬِﻩِ ﺍْﻟﺎَﺳْﻤَٓﺎﺀِ ﺍﻟْﻜَﺮِﻳﻤَﺔِ ﺍﻟﺸَّﺮِﻳﻔَﺔِ ﻭَ ﺍﻟﺼِّﻔَﺎﺕِ ﺍﻟْﺠَﻠِﻴﻠَﺔِ ﺍﻟَّﻠﻄِﻴﻔَﺔِ ﺍَﻥْ ﺗُﺼَﻠِّﻰَ ﻋَﻠٰﻰ ﺳَﻴِّﺪِﻧَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﻭَ ﻋَﻠٰٓﻰ ﺍٰﻟِﻪِ ﻭَ ﺻَﺤْﺒِﻪِ ﺑِﻌَﺪَﺩِ ﺣَﺴَﻨَﺎﺕِ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠّٰﻪِ ٭ ﺣَﺴْﺒِﻰَ ﺍﻟﻠّٰﻪُ ٭ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟٰﻪَ ﺍِﻟﺎَّ ﺍﻟﻠّٰﻪُ ٭ ﺷَﻬِﺪَ ﺍﻟﻠّٰﻪُ ٭ ﻗُﻞْ ﻫُﻮَ ﺍﻟﻠّٰﻪُ ٭ ﻣَﺎ ﺷَٓﺎﺀَ ﺍﻟﻠّٰﻪُ ٭ ﺭَﺑِّﻰَ ﺍﻟﻠّٰﻪُ ٭ ﺗَﺒَﺎﺭَﻙَ ﺍﻟﻠّٰﻪُ ٭ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ ﺍﻟﻠّٰﻪُ ٭ ﺗَﻮَﻛَّﻠْﺖُ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻠّٰﻪِ ٭ ﻓَﺴَﻴَﻜْﻔِﻴﻜَﻬُﻢُ ﺍﻟﻠّٰﻪُ ﻭَ ﻫُﻮَ ﺍﻟﺴَّﻤِﻴﻊُ ﺍﻟْﻌَﻠِﻴﻢُ

  Ya Rabb ins ve cinnin müştak oldukları cennat-ı âliyene idhal ve
  ﺣَﻈِﻴﺮَﺓِ ﺍﻟْﻘُﺪْﺱِ de cemal-i bâ-kemalinle ikram buyur Allahım.

  Şu efdal ve eşref olan esma-i hüsna ve nihayetsiz mahlûkat her an ihsan ve kerem ve inayet-bahş âliyen hakkına ve hürmetine Zat-ı Ecell-i A'landan dileriz ki, iki cihan fahri Rahmetenlil Âlemin olan Habib-i Ekremin Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi Veselleme, al ve ashabına salât ve selam buyurmanı niyaz ediyoruz.

  İsm-i Celal ve cemalin hürmetine kifayet-i Rabbaniyen ile tevhid-i Rahmaniyen ile şehadet-i Halikânenle şeriksiz ve nazirsiz ve dergâhı erbab-ı hacata açık olan sırr-ı sure-i İhlâs ile ve meşiet-i Kadirânenle, lahutî terbiyenle, berekat-ı ganiyenle, âli ve münezzeh olan ulûhiyetinle ammeye vekilliğinle, kâffe-i mahlûkata umumi mutemedliğin hasebiyle, kullarının her halini bilen ve her matlubat ve hacatını işiten icabet ve kaza eden Rabb-ül Âlemin celle şanühü.

  Seni cemi' nekaisden tenzih ve sıfat-ı kemal ile takdis eder, dergâh-ı emniyet-i emanına girer, hadsiz hamd ve sena ile ya Erhamer Rahimin deyip ikrar ve itiraf ederim ki: Zat-ı Bâri'ne tazimen yapılacak hamd ve layuadd ve layuhsa senayı Zat-ı Kibriyana âcizane arz ve takdim eylerim. Çünkü senin ezelî ilminle şe'n-i ulûhiyetine layık tevhid ve tahmid ve tekrimi ifade ve ifadan çok acizim.

  ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟٰﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﻟﺎَٓ ﺍُﺣْﺼِﻰ ﺛَﻨَٓﺎﺀً ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﺍَﻧْﺖَ ﻛَﻤَٓﺎ ﺍَﺛْﻨَﻴْﺖَ ﻋَﻠٰﻰ ﻧَﻔْﺴِﻚَ ٭ ﻳَٓﺎ ﺍَﻟﻠّٰﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺣْﻤٰﻦُ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺣِﻴﻢُ ٭ ﻳَﺎ ﻏَﻔُﻮﺭُ ٭ ﻳَﺎ ﺷَﻜُﻮﺭُ ٭ ﺍَﺳْﺌَﻠُﻚَ ﺑِﻤَٓﺎ ﺍَﺣْﺼَﻴْﺘَﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻣِﻦْ ﺍَﺳْﻤَٓﺎﺋِﻚَ ﺍﻟْﺤُﺴْﻨٰﻰ ﻭَ ﺻِﻔَﺎﺗِﻚَ ﺍﻟْﻌُﻠْﻴَﺎ ﻭَ ﻛَﻠِﻤَﺎﺗِﻚَ ﺍﻟﺘَّٓﺎﻣَّﺔِ ﺍَﻥْ ﺗَﻐْﻔِﺮَﻟِﻰ ﻭَ ﻟِﻮَﺍﻟِﺪَﻯَّ ﻭَ ﻟﺎُﺳْﺘَﺎﺫِﻯ ﺳَﻌِﻴﺪِ ﺍﻟﻨُّﻮﺭْﺳِﻰ ﻭَ ﻟِﻄَﻠَﺒَﺔِ ﺭَﺳَٓﺎﺋِﻞِ ﺍﻟﻨُّﻮﺭِ ﻭَ ﻟِﺠَﻤِﻴﻊِ ﺍﻟْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ ﻭَ ﺍﻟْﻤُﻮْٔﻣِﻨَﺎﺕِ ﻭَ ﺍﻟْﻤُﺴْﻠِﻤِﻴﻦَ ﻭَ ﺍﻟْﻤُﺴْﻠِﻤَﺎﺕِ ﺍْﻟﺎَﺣْﻴَٓﺎﺀِ ﻣِﻨْﻬُﻢْ ﻭَ ﺍْﻟﺎَﻣْﻮَﺍﺕِ ﻭَ ﺗَﺮْﺣَﻤَﻨَﺎ ﺭَﺣْﻤَﺔً ﺗُﻐْﻨِﻴﻨَﺎﺑِﻬَﺎ ﻋَﻦْ ﺭَﺣْﻤَﺔِ ﻣَﻦْ ﺳِﻮَﺍﻙَ ﻣِﻦْ ﺧَﻠْﻘِﻚَ ﻭَ ﺍَﻥْ ﺗَﻘْﻀِﻰَ ﺣَﻮَﺍﻳِﺠَﻨَﺎ ﻭَ ﺗُﻌْﻄِﻴَﻨَﺎ ﺳُﻮَٔﺍﻟَﻨَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟﺪُّﻧْﻴَﺎ ﻭَ ﺍْﻟﺎٰﺧِﺮَﺓِ ﻭَ ﺗَﺨْﺘِﻢَ ﻟَﻨَﺎ ﺑِﺎﻟﺴَّﻌَﺎﺩَﺓِ ﻭَ ﺍﻟﺸَّﻬَﺎﺩَﺓِ ﻭَ ﺍﻟْﻜَﺮَﺍﻣَﺔِ ﻭَ ﺍﻟْﺒُﺸْﺮٰﻯ ﻋِﻨْﺪَ ﻓِﺮَﺍﻕِ ﺍﻟﺪُّﻧْﻴَﺎ ﻭَ ﺗَﺠْﺰِﻯَ ﻣُﺤَﻤَّﺪًﺍ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠّٰﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَ ﺳَﻠَّﻢَ ﻋَﻨَّﺎ ﻣَﺎ ﻫُﻮَ ﺍَﻫْﻠُﻪُ ﻭَ ﻣُﺴْﺘَﺤَﻘُّﻪُ

  Ey âlemlerin Mabud-u Bilhakkı, ey dünyada kâffe-i mahlûkatın esirgeyicisi ve ahirette ancak halis müminlerin muin ve yarlığayıcısı ve ey
  ﻭَﺍﺳِﻊُ ﺍﻟْﻤَﻐْﻔِﺮَﺓِ ve ey Sahib-ül Lütuf vel Kerem.

  Lisan-ı enamda mezkûr esma-i hüsna-i malume ve sıfat-ı ulya-i marufe ve müştehire ve kelimat-ı etemme-i mübarekenden tecelli ve tezahür eden Zat-ı Kibriyan tarafından dahi ger tadad ve tezkar kılınan mübarek ve muazzam esma-i şerifen hakkı ve hürmeti için bu aciz, hakir abdini peder ve validemi ve cemi-i mü'minîn ve mü'minâtı, müslimîn ve müslimâtı ve onlardan dünyada ve gerekse ahirette olanları rahmet ve kereminle afv ve mağfiret-i ilahiyene mazhariyeti tazarru ve niyaz ediyoruz. Ve Zat-ı Ecell-i Erham-i Ekreminden maada her hususda umum aciz insanların mecazî merhamet ve şefkatlerinden bizleri müstağni kıl. Ağyara ihtiyaç ve iftikardan berî eden lütuf ve kerem, rahmet ve inayetinle me'cur ve mesud buyurmanı ve bütün maddi ve manevi hacatımızı hem dünyada ve ahiret için mes'ul ve matlubatımızı is'af buyurmanı niyaz ediyoruz.

  Hem ecelimizin hululünde ve dünyadan firakımız anında ve iki cihanımızda dahi mazhar-ı saadet ve şehadet ve şayeste-i keramet ve beşaret olarak hüsn-ü hatime mukadder eylemeni istiyoruz.

  Ya Rabbi hassaten Rahmetenlil Âlemin Muhammed Mustafa Sallallahu Teâlâ Aleyhi Vesellem Efendimiz Hazretlerini ve ehlini meratib-i ulya ve makam-ı münteha ve derecat-ı refiaya terfi' buyurmanı hem bizden ve kâffe-i ümmetinden hoşnud ve razı olmasını yalvararak niyaz ve tazarru' ediyoruz.

  ﻭَ ﺍَﻥْ ﻟﺎَ ﺗَﻜِﻠَﻨَﺎ ﻋَﻠَٓﻰ ﺍَﻧْﻔُﺴِﻨَﺎ ﻃَﺮْﻓَﺔَ ﻋَﻴْﻦٍ ﻭَ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَٓﻰ ﺍَﺣَﺪٍ ﻣِﻦْ ﺧَﻠْﻘِﻚَ

  Hem bir lahza bile nefs-i emaremize mağlub kalmamaklığımızı niyaz ve istirham ediyoruz. Ve mahlûkattan hiç birine dahi zebun ve mahkûm etmemeni ve esaretlerinden halas ve azad buyurmanı tazarru' ediyorum.

  ﻭَ ﺗُﺼْﻠِﺢَ ﻟَﻨَﺎ ﺷَﺎْﻧَﻨَﺎ ﻭَ ﺍَﻥْ ﺗَﺤْﺮُﺳَﻨَﺎ ﺑِﻌَﻴْﻨِﻚَ ﺍﻟَّﺘِﻰ ﻟﺎَ ﺗَﻨَﺎﻡُ ﻭَ ﺗَﺤْﻔَﻈَﻨَﺎ ﺑِﺮُﻛْﻨِﻚَ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﻟﺎَ ﻳُﺮَﺍﻡُ ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟْﺠَﻠﺎَﻝِ ﻭَ ﺍْﻟﺎِﻛْﺮَﺍﻡِ

  Hem bizim ahlak ve etvarımızı tehzib ve ıslah ve seyyiatımızı hasenata tebdil buyurmanı, hem asla gaflettar olmayan inayet gözünle hıfz ve hıraset ve kat'a yanılmayan hıfz meleklerinle korunmamızı dahi tazarru' ve niyaz ediyorum.

  ﻭَ ﺍَﻥْ ﺗَﺼْﺮِﻑَ ﻋَﻨَّﺎ ﻭَ ﻋَﻤَّﻦْ ﻋُﻠِّﻖَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻫٰﺬِﻩِ ﺍْﻟﺎَﺳْﻤَٓﺎﺀُ ﺍٰﻓَﺔَ ﺍﻟْﺠِﻦِّ ﻭَ ﺍْﻟﺎِﻧْﺲِ ﻭَ ﺍﻟﺸَّﻴَﺎﻃِﻴﻦِ

  Ey azamet-i celal ve izzet-i cemal sahibi olan Mevla-yı Müteâl hazretleri. Salifüz zikr esma-i mübareke ve evsaf-ı âliye-i kudsiyeni vird-i daimi bilen ve okuyanları ve hamil olanları cin ve ins ve şeytan şerlerinden emin ve masuniyet müyesser eyle.

  ﻭَ ﺯَﻟْﺰَﻟَﺔَ ﺍْﻟﺎَﺭْﺽِ ﻭَ ﺩَﻛْﺪَﻛَﺔَ ﺍﻟْﺠِﺒَﺎﻝِ ﻣِﻦْ ﺧَﺸْﻴَﺘِﻪِ ﻭَ ﺍٰﻓَﺔَ ﺍﻟﻄَّﺎﻋُﻮﻥِ ﻭَ ﺍﻟْﻮَﺑَٓﺎﺀِ ﻭَ ﻋَﻴْﻦَ ﺍﻟﺴُّٓﻮﺀِ ﻭَ ﻭَﺟَﻊَ ﺍﻟْﺠَﻮَﺍﺭِﺡِ ﻭَﺳَٓﺎﺋِﺮَ ﺍْﻟﺎٰﻓَﺎﺕِ ﻭ ﺗَﺤَﻔْﻈَﻨَﺎ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﺷَﺮٍّ ﻭَ ﺳُٓﻮﺀٍ ﻭَ ﺗَﺮْﺯُﻗَﻨَﺎ ﺍﻟﺴَّﻠﺎَﻣَﺔَ ﻭَ ﺍﻟْﻌَﺎﻓِﻴَﺔَ ﻭَ ﺍﻟْﺨَﻴْﺮَ ﻓِﻰ ﺍﻟﺪُّﻧْﻴَﺎ ﻭَ ﺍْﻟﺎٰﺧِﺮَﺓِ

  Ya Rabbi hem taun, veba ve emsali müzmin hastalıklardan ve aza-yı bedenimizin gûna-gûn ağrı ve sızılarından ve ayrı ayrı zikri mümkün olmayan âfât ve şerlerden ve bed ef'alden ve bidalardan lütuf ve inayetinle hıfz ve himaye buyurmanı ve iki cihanda inayet ve riayet ve afiyet ve saadet müyesser ve hayrat ile merzuk ve mesrur buyurmanı niyaz eylerim.

  ﻳَﺎ ﺍَﺭْﺣَﻢَ ﺍﻟﺮَّﺍﺣِﻤِﻴﻦَ ﺑِﺮَﺣْﻤَﺘِﻚَ ﻳَٓﺎ ﺍَﺭْﺣَﻢَ ﺍﻟﺮَّﺍﺣِﻤِﻴﻦَ ﻭَ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠّٰﻪُ ﻋَﻠٰﻰ ﺳَﻴِّﺪِﻧَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﻭَ ﺍٰﻟِﻪِ ﻭَ ﺻَﺤْﺒِﻪِٓ ﺍَﺟْﻤَﻌِﻴﻦَ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠّٰﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ

 3. #103
  Müdakkik Üye Ali.ihsan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2019
  Mesajlar
  912

  Standart

  CEVŞEN-ÜL KEBÎR: Büyük zırh. Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (A.S.M.) vahiyle gelen en azîm ve en mühim bir münâcatın ismidir. Bu hârika münâcat, mârifetullahda terakki eden bütün âriflerin münâcatının fevkindedir. Bin hâsiyeti olan ve bin Esmâ-i Hüsnâyı içine alan emsalsiz bir münâcat-ı peygamberîdir.

 4. #104
  Müdakkik Üye *ERCAN* - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2019
  Mesajlar
  630

  Standart

  جوشن الكبير Hazret-i Peygamber Sallallâhü Aleyhi Veselleme Cebrail Aleyhisselâmın vahiyle getirdiği “Zırhı çıkar bunu oku” dediği gayet yüksek ve çok kıymettar bir münâcât-ı Peygamberidir ki Zeynel Âbidin radıyallâhü anh’dan, tevatürle rivayet edilmiştir. Said Nursî

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Sabri Abi..
  By Bilal-i Sivasi in forum Bediüzzaman'ın Talebeleri
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 28.02.20, 13:35
 2. (Bu fıkra Hulusi-i sâni Sabri'nindir)
  By *AHMET* in forum Bediüzzaman'ın Talebeleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 07.03.17, 09:47
 3. Hulusi Bey ve Sabri Efendi hakkında
  By fanidünya... in forum Bediüzzaman'ın Talebeleri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 02.11.15, 10:06
 4. Üstadın Yeğeni Sabri Okurdan Sadeleştirme hareketi
  By yozgati in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 22.10.15, 18:24
 5. Üstad'ın Akrabası Sabri Okur'un Mısır Seyahati
  By SeRDeNGeCTi in forum Bediüzzaman'ın Talebeleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 14.12.06, 10:13

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0