+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 3 Sayfa var 1 2 3 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 23

Konu: Bediüzzaman, Risale-i Nur ve Nur Talebeleri

 1. #1
  Ehil Üye *AHMET* - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2016
  Mesajlar
  3.440

  Standart Bediüzzaman, Risale-i Nur ve Nur Talebeleri

  1. Millete ve neslimize bir gaye ve hedef vermek elzemdir.

  Mefkuresiz ve hedefsiz bir cemiyet, iki ayaklı cenazelerden başka birşey değildir. Bizim, ecdattan evlada devretmiş ve kökleşmiş olan en birinci gaye ve maksadımız; “İMAN VE İSLAMİYET’TİR”

  2. Risale-i Nur; seciyeye asalet, ruha yükseklik, kalbe parlaklık verir. İman ve İslamiyeti bütün şaşaasıyla canlandıran Risale-i Nur gibi muazzam ve muhteşem bir eser, bugün emsalsiz bir rağbet ve ilgiye mazhar olmuş ve olmaktadır. Böyle ciddi bir eseri, milyonlardan müteşekkil bir topluluk, büyük bir ciddiyet ve muhabbetle mütalaa etmektedir.

  3. Risale-i Nur; kelimelerin kıymetini ifade edemeyeceği derecede yüksek bir tefsir-i Kur’andır. Risale-i Nur, bu asrı ve gelecek asırları aydınlatacak bir nurdur. Bu zamanda, dünyada diri zannedilen ölü ruhları dirilten tek eser, Kur’an-ı Kerim’in tefsiri olan Risale-i Nur’dur.

  4. Bütün beşer tarihi şahittir ki, her sahada maddi kuvvetten ziyade manevi kuvvet müessirdir. Hem maddi kuvvetler dahi, hedef ve istikametini manevi kuvvetten alırlar.

  5. Bütün fenni, ilmi ve içtimai inkişaf ve terakkiler, manevi kuvvetlere istinad ederler. İnsanları terbiye edebilmek, milliyetperver ve vatanperver yapabilmek, hak ve hakikat yolunda olmalarını görebilmek, adaletle o insanları payidar edebilmek; ancak ve ancak manevi bir kuvvetle kabil olur ve olmuştur.

  6. Cesaret, en üstün bir meziyettir. Namus, şeref ve haysiyeti muhafaza edebilmek, cesur olmak sayesindedir. Hayat cesaretle devam eder. Bütün iyiliklerin menbaı cesaret olduğu gibi, bütün fenalıkların menşei de korkaklıktır, cebanettir. Korkak insanlar tarih boyunca cemiyete daima zarar vermişlerdir.

  Cesaretin menbaı: İman

  Korkaklığın menbaı: İmansızlık ve dalalet’tir.

  7. Bir nesilde mücadele ruhunu sindirmek, o nesli öldürmektir. O nesli diriltmek ise, o nesilde mücadele aşkını uyandırmakladır.

  8. Faziletli insan şudur ki; Şahsî menfaatten ziyade, vatan ve millete, iman ve İslamiyete hizmet etmek kaygısını kendisine hakim kılsın.

  9. Dünyada huzur ve saadetin, hür ve insanca yaşamanın bir tek çaresi vardır, o da şudur; İnsanı, insan eden belki insanı sultan eden hakiki imanı kazanmak ve inkişaf ettirmektir. Tatbikat ve hareket haline gelmeyen iman ölüdür. Madde ile imanın çarpıştığı Çanakkale’de, maddenin temsilcisi mağrur ve müdhiş düşman, mağlubiyetle tarumar olmuştur.

  10. İlim istemek, bilhassa iman ilmini tahsil etmek, her Müslümanın üzerine farzdır. İşte bu ilmi en mükemmel şekilde, avamdan havassa kadar her sınıf halkın anlayabileceği şekilde ders veren eser; RİSALE-İ NUR’dur.

  Zübeyir Gündüzalp


 2. #2
  Ehil Üye *AHMET* - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2016
  Mesajlar
  3.440

  Standart

  11. Risale-i Nur; ders verdiği mevzular ve istihdaf ettiği maksad itibariyle, faikiyetini bize teslim ettirmektedir. Belagat ve fesahat nokta-i nazarından da, bu eserler en ulvi bir fesahat şâhikasıdır. Risale-i Nur’da öyle ilmi bir kudret vardır ki; en muannid dinsizleri dahi ilzam ve iskat eder. Neşrine mani olmak isteyen bütün şer kuvvetleri onun karşısında aciz kalarak, mağlubiyete düçar olur.

  12. Risale-i Nur; imanî ve İslamî esasları en saf, en parlak ve en berrak bir surette ders vermesiyle temayüz etmiş olan bir şaheserdir.

  İslami bir eseri mütalaa ederken, o eserin ders verdiği esasat-ı diniyeyi ve semere verdiği neticeleri düşünmeliyiz. İşte Risale-i Nur’u bu nokta-i nazarla mütalaa ettiğimiz zaman görülüyor ki; onunla tenevvür edenlerde, her türlü şüphe ve vesveselerden uzak, canlı ve kuvvetli bir kanaat-ı imaniye hüsûle gelmektedir.

  13. Risale-i Nur; Allah yolunda, Kur’anın elmas kılıncı olan iman hakikatleriyle manevi cihad etmeyi öğretir, imanı takviye eder, manevi terakkiyatı sağlar. Fenalığa karşı, iyilik ve fazileti, merhamet ve şefkati, birlik ve beraberliği, afv ve safvı (temizliği) ders verir. Bütün bunları bir mükafat beklemeyerek ve münhasıran, Allah rızasını gözeterek ifa etmeyi esas tutar.

  14. Risale-i Nur; öyle ateşli ve ateşin bir kitaptır ki, onu okuyan insanların ruhları alevlenir, nur-u imanla parlar ve dolar. Bu nadide eserin şayan-ı hayret olan intişarına en birinci saik ve sebep; Hak ve hakikati, gayet saf ve berrak bir surette izah ve ispat ederek, kalb ve dimağlara yerleştirmesidir.

  15. Risale-i Nur; bize bir lütuf ve nîmettir. Baştan başa iman ve İslamiyeti parlak bir surette ders verdiğinden, her türlü sitayişe şâyân bir eserdir.

 3. #3
  Ehil Üye *AHMET* - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2016
  Mesajlar
  3.440

  Standart

  16. Risale-i Nur’daki, Kur’anî ve imanî hakikatlerin kuvvetidir ki; bu eserler dinsiz cereyanların temel taşlarını parçalamış ve İslam düşmanlarını titreten bir azamet ve haşyet izhar etmiştir. Bu kelam ve üslup, denizleri coşturacak kuvvettedir. Risale-i Nur müstemirren ilerlemiştir.

  17. Risale-i Nur; milyonlarca ehl-i imanı, ışığı altında toplayan bir meş’ale-i imandır.

  18. Risale-i Nur; cihanşümül olan Kur’anî ve imanî hakikatları ihtiva eden, harika bir tefsir-i Kur’anîdir.

  19. Bediüzzaman; bahadır ve yavuz bir mücahid-i ekberdir. Bediüzzaman, eşedd-i zulmün ve istibdad-ı mutlakın önünde eğilmedi, göğüs gerdi, çarpıştı ve yıktı.

  20. Bediüzzaman; beşer tarihinde pek ender görülen fazilet abidesi bir insan ve nadire-i hilkat olan, bir müfessir-i a’zamdır.

  21. Bediüzzaman; dinî ve milli ruhu ateşleyen, dâhî ve müstesna bir müelliftir.

  Bediüzzaman; İslamiyetin bütün faziletlerini nefsinde toplamış olan ender yaratılışta, ilmi ile âmil bir müfessir-i Kur’andır.

  22. NURCULUK; şahlanan bir iman tezahürüdür.

 4. #4
  Ehil Üye *AHMET* - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2016
  Mesajlar
  3.440

  Standart

  23. Denizler donanma, bulutlar ordu yağdırsa; arz çıldırsa, bize saldırsa; bizi Nurlardan, bizi bizden yine ayıramayacak. Bu hizmet-i imaniye, ebede kadar pâyidar olacaktır İnşallah!!. Bütün zulum ve işkencelere rağmen, azim ve iradesinden, sebat ve sadakatinden zerre kadar birşey kaybetmeyen Bediüzzaman; din düşmanlarıyla mücadelesine bütün ömrü boyunca devam etmiş ve muzaffer olmuştur.

  24. Biz bu beden ve canları, ancak ve ancak Allah yolunda manevi cihad için besleyeceğiz. İslam dini; şehamet, hamaset ve gayret dinidir. Korkaklık ve meskenet, İslamiyetle kabil-i te’lif değildir.

  25. Gerek şahsi dert ve mes’elelerimiz, gerekse din düşmanlarının taarruzlarıyla giriftar olduğumuz sıkıntılarımız, biz Nur talebelerinin canlılık ve cevvaliyetini çoğaltır. Mücahede-i diniye yolunda, ihlas ve cesaret verir, metanet ve salabetimizi ziyadeleştirir.

  26. Zulüm ve işkenceler, insanın mahiyetindeki asalet ve cesareti meydana çıkarır, fıtratındaki kabiliyetleri inkişaf ettirir. Hayatta sıkıntı, musibet, dert ve meşakkatlere düçar olmayanlar; büyük feragat, hamiyyet ve cesaret sahibi olamazlar.

  27. Risale-i Nur’un neşriyat ve fütuhatı, 27 Mayıs ihtilalinden sonra yüzde üçyüz ziyadeleşmiştir. Bu muazzam ve ileri hamlenin en büyük saiki ve amili, hiç şüphe yoktur ki, Risale-i Nur’un varlığını tehdit eden din düşmanlarının, Nur talebelerine taarruzlarıdır.

  Binaenaleyh, şahsımıza olan gaddar hücumları affederiz. Fakat, iman ve İslamiyete taarruz edenlere asla müsamaha gösteremeyiz.

 5. #5
  Ehil Üye *AHMET* - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2016
  Mesajlar
  3.440

  Standart

  28. İmanlı, iradeli, çalışkan ve müspet düşünceli istikamet sahibi bir gençlik mi istiyorsunuz? Risale-i Nur’u okutunuz.

  29. Türkiye’yi, kalkınmış ve güçlü bir ülke haline getirmek aşkının şuur ve iradesi ile çırpınanlar, bu gayenin tahakkuku için yegane çarenin, Risale-i Nur’u okumak ve okutmak olduğu kanaatindedirler.

  30. Risale-i Nur; dini, milleti ve memleketi uğrunda her türlü fedakarlığı göze alan, sabır ve tahammülün eşsiz örneklerini veren, muhlis ve mücahid bir nesil yetiştirmektedir.

  31. Milli ve dini değerlerimizi yıkmak isteyen düşmanlar pek çoktur. Böyle bir hengamede, o düşman kuvvetlerini tesirsiz kılıp mağlup edebilmenin tek çaresi; manevi bir kuvvete sahip olmaktır. Manevi kuvvetin en muazzamı, en müessiri ve en büyüğü de, tahkik-i iman kuvvetidir.

  Şu halde tahkik-i iman dersleriyle, iman ve İslamiyet yolunda terakki ettiren Risale-i Nur eserlerine sarılmak, onları okuyup okutmak, en zaruri ve bedihi ihtiyaçtır. Bozulmuş olan cemiyet nizamını düzenlemenin çare-i yeganesi; o cemiyetin iman ve i’tikadını kuvvetlendirmektir. Bu da ancak, Kur’anın imanî ayetlerini tefsir eden ve iman esaslarını; aklen, kalben ve mantıken izah ve isbat eden eserleri o cemiyete okutmakla mümkündür. Öyle bir eser de bu asırda, Risale-i Nur’dur.

 6. #6
  Ehil Üye *AHMET* - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2016
  Mesajlar
  3.440

  Standart

  32. Risale-i Nur, öyle bir müellifin eseridir ki; bu eseri ihlas ve sadakatle mütalaa edenler, ayni azim ve iradeye malik olarak, manevi cihad-ı dîniye ve hizmet-i Kur’ani’yede muzaffer ve muvaffak olurlar.

  33. Dinimi seviyorum ve sevmeye mecburum. Kendimin, aile ve memleketimin, vatan, millet ve gençliğimizin ebedi saadetinin de, dine olan saygı ve bağlılığın derecesi nisbetinde olacağı kanaatindeyim.

  Bunun içindir ki, imanımı tahkiki bir surette öğrenmenin, böylece taklidi Müslümanlıktan, tahkiki ve şuurlu müslümanlığa terakki etmenin şart ve elzem olduğu inancındayım. Bu mevzuda, beni gayeme ulaştıracak yegane eserin, RİSALE-İ NUR olduğu kanaat-i kâmilesindeyim. Bu sebeple, hem kendimi yetiştirmek, hem imanımı kurtarmak ve hem vatan ve milletime, bu en mukaddes hizmeti gerçekleştirmede muvaffak olmak için, hayatımı Risale-i Nur’a vakfetmiş bulunmaktayım. Çünkü Risale-i Nur; kurtuluş arayan insanlara rehber olmaktadır.

  34. Zaman geçtikçe, Risale-i Nur’un fevkalade kıymet ve ehemmiyeti, harikulâde bir eser olduğu, daha iyi anlaşılmakta ve daha fazla değer verilmektedir.

  35. Bu millet ilahi bir hamle ile, imani bir kudretle, Asya’nın göbeğinden Avrupa’nın ortasına gelmiş, kısa bir müddet içerisinde şanlı bayrağını, zemin yüzünün 3 kıt’asında dalgalandırmıştır.

 7. #7
  Ehil Üye *AHMET* - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2016
  Mesajlar
  3.440

  Standart

  36. Cemiyet, ferd ve aile hayatımızı her türlü fena cereyana, her nevi yıkıcı faaliyetlere karşı koruyacak yegane çare; Nur Risaleleriyle bu varlıklarımızı tenvir ve irşad etmektir. Din, dil, örf ve an’anemizi, yani topyekün harsımızı bozmaya ve mahvetmeye çalışan, esası dalalet ve dinsizliğe dayanmakta olan, bütün menfi fikir cereyanlarına karşı bu vatan ve milleti ve özellikle gençliğimizi koruyabilmenin yolu, ancak Risale-i Nur okumakla mümkün olduğu kanaatindeyim.

  37. Risale-i Nur; maddî ve manevî tekâmülümüzü netice verecek, en büyük ve en müessir bir eserdir.

  38. Suyu uzunluk ölçüsü ile ölçmek, hakikate ne kadar uygun değilse; his ve düşünceleri, madde ile kıyas etmek de o kadar yersiz ve isabetsizdir.

  39. Başlıca ve en büyük hedefimiz; Risale-i Nurdaki Kur’anî hakikatlerle bu vatan ve millete hizmet etmektir. İslamî mücahede ve mücadelemizde, imanî hakikatlerle hem kendimizi, hem dindaşlarımızı tenvir etmeliyiz.

  40. Risale-i Nur’u neşrederek, millet ve gençliğimizi iman nuruyla tenvir etmek, dinsiz cereyanlarla böylece mücadele etmek, şanlı tarihimizin ve şanlı milletimizin biz gençlerden istediği ve beklediği en şerefli bir faaliyet ve en asil bir gayrettir.

  41. Üstünde gezindiği şu mübarek toprağın, içinde yaşadığı bu aziz cemiyetin dertlerini teşhis edenler, idrak ederler ki; bütün dert ve yaralarımızı kökünden tedavi edecek tek çare, Risale-i Nur’la tenevvür etmektir.

 8. #8
  Ehil Üye *AHMET* - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2016
  Mesajlar
  3.440

  Standart

  42. Bu asrın idealist genci; dünyevî ve içtimaî bir cereyanın kuvvetinden ziyade, imanî ve İslamî bir kuvvet arıyor ve buna müştaktır. Hatta öyle dini bir kaynak taharri ediyor ki, bütün mes’elelerimizi topyekün halletsin ve ihtiyaçlarımıza cevap versin. İşte samimi ve ciddi bir tahkikten sonra, bugünkü gençliğin ekseriyeti bu emsalsiz kuvvetin Risale-i Nur’da var olduğu kanaatine varmakta ve dört elle Risale-i Nur’a sarılmaktadır.

  43. Risale-i Nur; birdenbire tutuşan bir alev gibi parlamakta ve gittikçe genişlemektedir. Risale-i Nur, bir ilim ve irfan meş’alesidir. Öyle bir meş’ale ki; Türkistan’ın buzlu ovalarını, Afrika’nın geniş çöllerini aydınlatan; Buhara’da, Semerkant’ta, İsfehan’da, Şiraz’da, Kurtuba ve Fas’ta, Bağdat, Şam ve Mısır’da, Endülüs ve Viyana’da yanan ve parlayan Kur’an meş’alesinin, bu asırda parlayan ve parlatan bir mucize-i maneviyesidir. Risale-i Nur ile tenevvür edip aydınlananlar, bu memleketin en güzide simalarıdır. O simalar ki, fazilet ve mürüvvetin, ahlak ve terbiyenin mücessem bir misalidirler. Mukaddesatçı ve milliyetçi bir gençliğin, düşmanlarımıza karşı ruh cephesinde açtığı manevi mücahedede bu gençliği muzaffer kılacak en üstün cihaz, iman hakikatleri ve en üstün kuvvet ise, iman kuvvetidir.

  44. Risale-i Nur; Kur’an yolunu göstermekte, kararan ruhları, körleşen vicdanları aydınlatmakta, yıkılan iradeleri kuvvet verip canlandırmaktadır.

  45. Allah’ı bilmenin, dinimizi öğrenmenin, milletimizi sevmenin, gerçek milliyetimize sarılmanın yolu; Risale-i Nur yoludur.

  46. Bu memleketi kuranlar, kanlarıyla sulayanlar, mâmureler vücuda getirenler, en yüksek bir medeniyet olan İslam medeniyetini te’sis edenler; “İMAN KUVVETİNE” sahip atalarımızdır.

  47. Bu millet, iman ve İslamiyet kuvveti sayesindedir ki; bir beylik iken, büyük bir imparatorluğun temellerini kurmuş ve cihana hakim olmuş, tarihi dolduran, şehametli zaferler kazanmıştır. Düşmanların muazzam maddi kuvveti karşısında teçhizatça zayıf olduğu halde, dünyanın dev kuvvetlerini mağlubiyete düçar etmiştir.

 9. #9
  Ehil Üye *AHMET* - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2016
  Mesajlar
  3.440

  Standart

  48. Biz; bütün saadet ve selametimizi, iman ve İslamiyete olan bağlılığımıza borçluyuz. Bu millet, kalplerinden göklere yükselen, arşa ulaşan “Allah Allah” nidalarıyla kıt’alar fethetmiş, iman ve İslamiyet aşkıyla dünya ve uhrada parlak bir saadete nail olmuştur.

  49. Allah’tan başka bir istinadgahımız yoktur. Ne yapacaksak Allah’a dayanarak biz yapacağız. Bedeli ne olursa olsun dinimizi yaşatacağız. Risale-i Nur’la dinimize hizmet edeceğiz. Risale-i Nur’u okuyarak ve yayarak, dinimizin izzet ve şerefini muhafaza edeceğiz. Böylece İslamiyetin terakkisine, bu can bu kafesten çıkıncaya kadar çalışacağız.

  İman ve İslamiyete yapılan türlü hakaretler ve taarruzlar karşısında, zillet ve acze düşmeyeceğiz. Düşmanlarımızın karşısında çökmeyeceğiz, biz onları çökerteceğiz. Bu davamızda muvaffak ve muzaffer olmak için de, bizi tarihin tahtına çıkarıp, asırlarca dünyaya hakim ve hükümran eden en birinci kuvvetimiz, imandır. Bu mukaddes imanın sayılamayacak derecede olan her sahadaki tezahüratı, beşeriyet aleminin gözlerini kamaştırmıştı.

  Ne zaman ki iman zaafiyetine düştük, o zamandan itibaren gerilemeye başladık. Bu bedihi bir vakıadır. Bunun için şimdi biz, bütün kuvvet ve kudretimizle iman hakikatlerini tahsil edip; hem şahsımızın, hem milletimizin imanını inkişaf ettirmekle kendimizi mükellef bilmeliyiz.

  50. Gaddar ve müstebid dinsizler, dini müesseselerimizi yıktılar, kapılarına zincir vurdular, varlıklarını ortadan kaldırdılar. İşte böyle müdhiş ve korkunç bir devirde, Risale-i Nur bir güneş gibi parladı. Millet ona canı pahasına da olsa sarıldı ve okudu. Bütün manevi ihtiyaçlarının, Risale-i Nur’la tatmin edilebileceğini gördü. Zira Risale-i Nur, büyük bir hareket-i imaniye kaynağıdır.

  Risale-i Nur; iman ve İslamiyet yolunda cansiperane hizmet eden, Kur’an ve iman hizmeti için görülmemiş bir şekilde feragat ve fedakarlıkta bulunan, mücahid bir nesil yetiştirmektedir.

 10. #10
  Ehil Üye *AHMET* - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2016
  Mesajlar
  3.440

  Standart

  51. Risale-i Nur; beşeri, dalalete ve türlü sapıklık kuyularına yuvarlayan batıl felsefenin karşısında, ilm-i kelamın zaferini temsil eden, muzaffer bir tefsir-i Kur’andır.

  Millî ve dinî birliğimizi parçalamak isteyen bütün düşmanlarımızı mağlup etmenin tek çaresi; Risale-i Nur okumak ve neşretmektir. Zira hariçten gelen tahribat manevidir. Buna mukabil, manevi ve tamirci bir atom bombası lazımdır.

  İşte bu asırda o tamirci kuvvet, Risale-i Nur’daki tahkiki iman dersleridir.

  52. Risale-i Nurla tenevvür edenler, hak ve hakikat hizmetinde yorulmazlar. Hakikatin ve imanın düşmanları ile olan manevi mücahedelerinde, sendelemezler. Sarsılmayarak, sabır ve tahammül ederek mücadele ederler, imanı kurtarma davasının bayraktarlığını yaparlar.

  Fütura düşmeden, azim ve sebatla cihad-ı diniye meydanlarında cevelan ederler. Evet mücadele yolu çetindir. Fakat, Risale-i Nur talebeleri iman kuvvetine sahip olduğu için, talebelerdeki iman gücü, onları bütün zorluklara göğüs gerecek ve aşacak hale getirmiştir.

  53. Risale-i Nur talebeleri, taarruza maruz kaldıkları vakit yılmazlar, yıldırırlar; çökmezler, çökertirler ve Risale-i Nurun neşir hizmetini, nesilden nesile devrederler. En cebbar ve en gaddar dinsizlerin zulümleri altında bile Nurcular, iman hizmetini devam ettirirler. Aralarında olan misilsiz bir uhuvvet, tesanüd, teavün ve sevgi ile birisinin hapse atıldığı yerde, diğeri hizmeti yürütmüştür. Birinin yetişemediği yerde, diğeri hizmeti tamamlamıştır. İnşallah kıyamete kadar da, bu hizmet-i imaniye devam edecektir.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Bediüzzaman'ın ilk talebeleri: Isparta kahramanları..
  By gamze-i_dilruzum in forum Bediüzzaman'ın Talebeleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 22.12.12, 20:40
 2. Bediüzzaman ve talebeleri vilayeti bastılar!
  By YİĞİDO in forum Bediüzzaman'ın Talebeleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08.10.11, 17:08
 3. Vatan Savunmasında Bediüzzaman ve Talebeleri
  By ErekNUR in forum Bediüzzaman'ın Hayatı (Eski, Yeni ve Üçüncü Said Dönemleri)
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 01.01.09, 20:57
 4. Bediüzzaman'ın Talebeleri - Video Slayt
  By SeRDeNGeCTi in forum Klip, Video, Film ve Animasyon
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 01.10.07, 13:40
 5. Bediüzzaman Hz.nin Talebeleri...
  By geceler in forum Bediüzzaman'ın Talebeleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 31.05.07, 15:42

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0