Hiddetle, heyecanla konuşmanıza asla itimat etmeyiniz. Zira nefis ve şahsî hissiyat karışır. Yapacağım derken parçalarsınız. Hem de kendinizi parçalamış olursunuz. Çok defa kendisini tenkit etmek kâmilliğine erişememiş, yakın akraba veya mesai arkadaşlarını tenkit etmeye alışanlarla biryerde oturmayınız. Onu dinleye dinleye siz de münekkit ve yıkıcı bir âhlak sahibi sahibi olursunuz.
Zübeyir Gündüzalp