İmanı kurtarmak Kurâna ve Nura hizmet gibi mukaddes ve asil bir dava uğrunda hayatımı fedadan çekinmeyeceğim.

Zübeyir Gündüzalp