Gülbin-i tevhidte gunce-i hemrah, Hulusi Efendi kar*deş;
Nur-u tevhid İle dilde dilara bir haknüma zata olmuş*sun yoldaş,
Tuttuğun dümeni elden bırakma, ilm-i ledünnane ol*muşsun sırdaş,
Kerem-i Kerime bu mazhariyet bir kadr-i vâlâya oldu*ğun hâldaş.
Hamd eyle Mevlâ'ya rube zemin o! nâehle esrarını, ey*leme faş."