Mustafa Ramazanoğlu

1338'de (1922) Kahramanmaraş'ta doğan Mustafa Ramazanoğlu, "Allah" demenin bile yasak olduğu bir devirde, Risale-i Nur'ları meslek edinen ve Bediüzzaman Hazretlerinin iltifatına mazhar olan şahsiyetlerden biridir.


1947 yılından itibaren çeşitli gazete ve mecmualarda yayınlanan yazıları, o sıkıntılı günlerde intibaha vesile olmuş ve müslümanları hedef alan gizli plânların tesirsiz kalmasında rol oynamıştır.
Kahramanmaraş'taki "Memleket", Erzurum'daki "Hürsöz" ve "Hareket", İstanbul'daki "İttihad", "Yeni İstiklal", "Bugün", "Yeni Asya", "Babıâlide Sabah" ve "Zaman" gazeteleri ile Ankarada'daki "Hilal" mecmuasında yer alan bu yazılar özellikle im'an hakikatlarının inkişaf etmeye başladığı yıllarda önem arzetmektedir.

Mustafa Ramazanoğlu, ülkemizde İslâmî uyanışın temelini teşkil eden Risale-i Nurlara ve Müslümanlara yapılan hücumları cevaplandıran bu yazıları sebebiyle 24 defa mahkemeye sevkedilmiş ve 8 defa tutuklanmasına rağmen, bizzat kendisinin yaptığı savunmalarla her seferinde beraat etmiştir.

Mustafa Ramazanoğlunun kişisel web sitesi:
http://www.mustafaramazanoglu.com/