HAVALECİLİK'Bir işin, bir hizmetin veya bir sözün yanlışlığa düşmesi için, bu durumu, yerine, şahsına ve alâkalı insana değil de, bir başkasına söylerseniz veya havale ederseniz, ağızdan ağıza bu haber tamamen aksine ve tersine döner' diye havaleciliğin yanlışlığını havvulü, yuhavvulü' diye hiciv ve şaka tarzında yanlışlığını anlatırdı.