+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 7 ve 7

Konu: İrade Terbiyesi ve Nefse Hakimiyet

 1. #1
  Ehil Üye istiğna - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2008
  Mesajlar
  2.274

  Standart İrade Terbiyesi ve Nefse Hakimiyet

  Terbiyenin en makbul olanı, kendi kendimizi terbiye etmektir.

  *****

  Şuurlu çalışmalı ve düşünerek okumalıdır. Böyle zihnî eksersizler, idmanlar, münazaralar yapmalı. Zihni inkişaf ettirmeli, hafızayı kuvvetlendirmeli.

  *****

  Takip edilecek gaye ise, kesif ve devamlı cehdleri temin etmekten ibarettir. Zihnî terbiyede esas, her gün bu kabil zor ve devamlı cehdleri kemal-i cesaretle tekrar etmeye alışmaktır.

  *****

  Cehdlerimizin aynı gaye ve istikamete doğru teveccüh etmiş olması lazımdır.

  *****

  İrade kudreti çok cehd sarfından ziyade, zihnin bütün kuvvetlerinin aynı gayeye ve aynı istikamete doğru sevk edilmesi ile izah edilebilir.

  *****

  Zihnen çalışmak dikkatli olmaktır. Tefekkür etmek, dikkatin bir noktaya teksif ve temerküzünden başka bir şey değildir. Görülüyor ki, zihnî faaliyetin her ikisinde de dikkat mevzuu bahistir.

  *****

  Tabiaatımızın, mânevî bünyemizin ilmi, teferruatına varıncaya kadar bize yabani olmamalıdır. Zihnî ve nefsî hasselerimizin ve arzularımızın sebepleri bizce mâlum olmalıdır.

  *****

  Fikirler kuvvetlerini hislerden, teesürî hallerden alırlar.

  *****

  Fikirler hisler ile beslenir, kuvvet bulur. Fikir kendi başına bir kuvvet değildir. His ve heyecan, onun mücadele için, muvaffak olabilmesi için muhtaç olduğu kuvvet menbaıdır. Fikrin mücadelede muvaffak olabilmesi için iki kuvvete ihtiyacı vardır. O da his ve heyecandır.

  *****

  Fikirler tahkikî imandan gelen aşk ve kuvvetle kuvveden fiile çıkarlar.

  *****

  Fikrin hareketlerimiz üzerindeki tesiri zayıf olabilir. Fakat his ve heyecanın kuvvet ve tesiri büyüktür.

  *****

  İrademi kuvvetlendirmekten ibaret olan gayem bir defa vâzıh surette meş'ur oldu mu, bilhassa çalışmak hususunda iradem şuurlaştı mı, bütün haricî âlemden, ahvalden ve bütün intibalardan his ve fikrimi çekip kurtarmalıyım.

  *****

  İnsanın yapmadığı işler, yapmak istemediği ve yapamayacağına inandığı işlerdir.

  *****

  Müsbet bir şeyi devam ettirmek, insandaki istidatları kemale ulaştırır.

  *****

  Herşeye el atan, herşeyi terkeder.

  *****

  Birşeyi halledip bitirmeden veya bir eseri anlayarak okuyup tamamlamadan diğerine başlamak unutkanlığa sebep olur.

  *****

  Sürekli ve iradî dikkat cehdleri sarf etmeye kendimi alıştırmalıyım.

  *****

  Okunan ilmî ve imanî meseleyi zihnen tekrar etmeli, sonra sesli olarak okumalı, sonra kelimelerle anladığını yazmaya çalışmalı, şuurlu çalışmalı, düşünerek okumalıdır.

  *****

  İmanî bir fikrin kendimize mal edilmesi için, onun aklımızda kalması gerekir. Bunun için, şuurlu olarak daimî tekrarlar, eksersizler yapmak gerekir.

  *****

  İnsanın düşünce ve niyeti ne ise, o insan, ancak onlara göre bir insandır.

  *****

  Gayeme muvafık bir his şuurumdan geçtiği vakit, onun sür'atle gitmesine mani olmalıyım. Onun üzerine dikkatimi teksif etmeliyim. Başka muvafık ve ulvî his ve fikirleri uyandırması için, o hissi icbar etmeliyim (zorlamalıyım).

  *****

  Eğer arzu ettiğim bir his bende yok ise ve uyanmıyorsa, onun hangi fikirlerle veyahut hangi gurup fikirlerle alâka ve rabıtası olduğunu tetkik etmeliyim ve onları şuurumda kuvvetle tutmalıyım. Bu şekilde, istediğim fikri veya hissi uyandırmalıyım.

  *****

  Eğer süflî ve lüzumsuz bir fikir şuuruma gelir ve beni meşgul ve rahatsız ederse, ona dikkat sarf etmekten vazgeçmeliyim. Zihnimi dağıtmamak için, gayem dışındaki lüzumsuz şeylerle oynamamalıyım. Vakit zayi etmemeliyim. Zamanımı israf eden münakaşa ve sohbetlere katılmamalıyım. Kendi nefsime inayet-i Hakla, himmet-i Nurla hakim olmaktan, tasarruf etmekten mütevellid bir şükür ve şeref duymamalıyım.Ve başkalarının tâbi oldukları cereyanlara kendimi katîyyen kaptırmamalıyım.

  *****

  Nefse hakimiyete muvaffak olmak için en müessir vasıtalar, ruhta şiddetli sevgiler veyahut sert ve şiddetli def'î kuvvetler-nefret gibi- doğuranlardır. Nura sevgi, zulmete nefret...

  *****

  Güzel birşeyi veya fikri tefekkür ettiğim zaman, kelimelerle düşünmek yerine, düşündüğüm şeyleri gayet vâzıh bir surette görmek istemeliyim. Veya ifade ettikleri mânâları düşünmeliyim.

  *****

  Umumî bir göz gezdirmek, tenbel ruhların usulüdür. Mütekâmil ruhlar, zihninde tefekkürün muhtelif noktalarının damla damla takattur etmesine ve bal gibi süzülmesine imkân verirler.

  *****

  Zihnî faaliyet için takip edeceğim gaye iradî dikkat cehtlerinden ibarettir.

  *****

  İmanı kurtarmak Kur'ân'a ve Nura hizmet gibi mukaddes ve asîl bir dâvâ uğrunda hayatımı fedadan çekinmeyeceğim.

  *****

  Yeknesak dünyevî meşguliyetler, insanın mahiyetindeki ulvî melekeleri körletir. Manevî terakkiyata medar olacak yüksek istidatları söndürür. Kabiliyetleri verimsiz kalır.

  *****

  Tenbelliğe, basit ve mânâsız zevklerime karşı müsaade etmeyeceğim.

  *****

  Yüksek bir gaye, ebedî canlı ve cazip bir maksat... İşte bütün sıcak heyecan, ve fikirlerimizi bunun üzerine çevirebilmeliyiz. Böylece hedefe varabiliriz.

  *****

  Gayr-i meşrû veya lüzumsuz arzularıma mukavemet ve muhalefet etmeliyim.

  *****

  İşimizin kudsiyetine ve yüksekliğine karşı bir his husule mi geldi? Hemen iş başına! İşi hoş ve cazip kılan zihnî ve bedenî bir kuvvet mi hissettik? Çabuk kitap başına! Derhal iş başına!

  *****

  Tenbel bir hayat seyrinin vicdan azabından azade kalması kabil değildir.

  *****

  Nur-u Kur'an'la meşguliyet insanda yüksek hazlara, ebedî saadete ve bâkî şereflere karşı yüksek hisler husule getirir.

  *****

  Zihnen çalışan insanlar, yalnız arzu ettikleri şeyleri hatırda tutmaya muvaffak olurlar.

  *****

  Biz dikkatimize büyük mikyasta hâkim olabiliriz, mevzuumuzu tekrarlamak suretiyle.

  *****

  Şehevî temayülleri uyandıran, tahrik eden ve bizi müphem hayallere müsait kılan, tembelliğe teşvik eden kitapları okumamalıyız. Bunlardan nefret etmeliyiz. Kur'anî ve imanî hakikatlerle saadet anahtarları veren eserleri okumalıyız.

  *****

  Fikirleri ve hareketleri hoş ve meşru olmayan; hayal tarzları İslâmiyete muvafık gitmeyen ve vaki sebeplerle tenbelliği mâkul ve meşrû gösteren arkadaşlardan büyük bir soğuklukla uzaklaşmalıyım.

  *****

  Tabiatımızın, mânevî bünyemizin ilmi, teferruatına varıncaya kadar bize yabanî olmamalıdır.

  *****

  Zihnî ve nefsî hâsselerimizin ve arzularımızın sebepleri bizce mâlum olmalıdır.

  *****

  Tahkikî iman dersleri ile tenevvür eden bir kimsede sefil hisler yerlerini âlî duygulara terk ederler.

  *****

  Nazarlarımı haricî âlemden kendi nefsime iradî bir surette çevirmeliyim. Hâricî vak'a ve hâdiselere tâbî olmadan, kudsî hizmetime ve ulvî meşguliyetime devam etmeliyim.

  *****

  İrademi kuvvetlendirmekten ibaret olan gayem bir defa vazıh bir surette meş'ur oldu mu, bilhassa çalışmak hususunda iradem şuurlaştı mı, bütün haricî âlemden ahvalden ve bütün intibalardan his ve fikrimi çekip kurtarmalıyım.

  *****

  Gaye ve maksatta muvaffak olmanın sırrı şudur: Maksat ve gayeye faydalı olan bir şeyden istifade etmektir. Onun haricindeki şeylerde meşguliyeti mâlâyani addetmek, lüzumsuzluğuna inanmaktır.

  Zübeyir Gündüzalp

  "Allah'a tevekkül et! Zira O vekil olarak kuluna yeter!.." (Ahzab/48) 2. #2
  Ehil Üye seyyah_salih - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Bulunduğu yer
  Şan(S)lıUrfa'DaN
  Yaş
  51
  Mesajlar
  15.435

  Standart

  Yaşamış olan basiretli ve ince bir kalbin , kalbimizle olan musafahası...
  Rabbim hissettirsin , bizlerede yaşatsın inşallah..paylaşım için Allah razı olsun..
  Zübeyr abinin bir sözü kardeşler tarafında telefonuma gönderildi tevaffuk paylaşayım mı??
  Marifet ufku....

  Muhabbet denizinde çalan bir melodi gibidir

 3. #3
  Ehil Üye istiğna - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2008
  Mesajlar
  2.274

  Standart

  amin.ecmain olsun ağabeyim:tabii buyrun;paylaşımınızdan bizde istifadelenmek isteriz

  "Allah'a tevekkül et! Zira O vekil olarak kuluna yeter!.." (Ahzab/48) 4. #4
  Ehil Üye seyyah_salih - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Bulunduğu yer
  Şan(S)lıUrfa'DaN
  Yaş
  51
  Mesajlar
  15.435

  Standart

  Ey basiretli ve müdebbir ehl-i hizmet!
  Omuz omuza verip çalışmaya çok muhtaç olduğunu;
  tek başına veya ekaliyette kaldığın zaman muvaffakiyetsizliğe düşüceğini her zaman hatırla...
  Bu hakikati bir karta yazıp(çok şükür artık teldeki msglar kart vazifesi görüyor )
  cebine koyki günde 10 defa nefsine hitap edebilsin..zübeyr gündüzalp
  Rabbim nefsimize okuyanlardan eylesin..
  Marifet ufku....

  Muhabbet denizinde çalan bir melodi gibidir

 5. #5
  Ehil Üye seyyah_salih - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Bulunduğu yer
  Şan(S)lıUrfa'DaN
  Yaş
  51
  Mesajlar
  15.435

  Standart

  Paylaşımı okurken rastlamadım yoktu sanırım..
  Eğer paylaşımda mevcut ise unutkanlığım için bağışlayın..
  Tekrarda zarar yoktur inşallah..
  Birde zübeyr abiden şu mana çok dikkatimi çeker..
  " kim kendi nefsi için okur istifade eder;
  Kim başkası için okur istifade etmez..."
  eksiklik varsa düzeltin inşallah..
  Marifet ufku....

  Muhabbet denizinde çalan bir melodi gibidir

 6. #6
  Dost ademayd - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2009
  Mesajlar
  39

  Standart

  Alıntı yalnız_seyyah Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Paylaşımı okurken rastlamadım yoktu sanırım..
  Eğer paylaşımda mevcut ise unutkanlığım için bağışlayın..
  Tekrarda zarar yoktur inşallah..
  Birde zübeyr abiden şu mana çok dikkatimi çeker..
  " kim kendi nefsi için okur istifade eder;
  Kim başkası için okur istifade etmez..."
  eksiklik varsa düzeltin inşallah..
  kusura bakma kardeş anlamadim, kirmizi harflerde ne demek istiyor acaba?

 7. #7
  Vefakar Üye .zemzemi. - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2008
  Bulunduğu yer
  Berzahistan
  Mesajlar
  405

  Standart

  "Amma zâhiren târik-i dünya, bâtınen tâlib-i dünya şüphesi ise
  "Ben nefsimi temize çıkarmam. Çünkü nefis daima kötülüğe sevk eder." Yusuf Sûresi: 12:53.
  sırrınca, ben nefsimi tebrie etmiyorum. Nefsim her fenalığı ister. Fakat şu fâni dünyada, şu muvakkat misafirhanede, ihtiyarlık zamanında, kısa bir ömürde, az bir lezzet için, ebedî, daimî hayatını ve saadet-i ebediyesini berbat etmek, ehl-i aklın kârı değil. Ehl-i aklın ve zîşuurun kârı olmadığından, nefs-i emmârem ister istemez akla tâbi olmuştur" Mektubat
  Allah (c.c) hep 12'den vurur.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Meşrutiyet Hakimiyet-i Millettir
  By 1kul in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 23.04.09, 08:00
 2. Cüz'i İrade--Külli İrade Mevzuunu Anlatır mısınız?
  By nefsin_secdecisi in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 21
  Son Mesaj: 31.07.08, 18:15
 3. Nefsin Hakimiyet Sahasi
  By KERRÂ_ in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 02.07.08, 23:12
 4. Hakimiyet Allahindir
  By emre-koc in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 28.04.08, 17:30
 5. Kur'an'ın Hakimiyet-i Mutlakası
  By shacird in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 14.11.07, 14:16

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0