ÖRNEK TALEBE
Sâir talebelerini devamlı Husrev Efendi’yi ölçü alarak ‘Kastamonu’nun
Husrevi’, ‘Denizli’nin Husrevi’, ‘ikinci bir Husrev’, ‘küçük Husrev’, ‘küçücük bir Husrev’ ifâdeleriyle tavsîf eden Bedîüzzaman Hazretleri onun manevî makamına ve hizmetlerine devamlı sûrette işâret etmiş ve talebelerini de ona hürmete davet etmiştir.


KASTAMONU HÜSREVİ : MEHMED FEYZİ
İKİNCİ BİR HÜSREV : NAZİF
KÜÇÜCÜK BİR HÜSREV : CEYLAN
İKİNCİ BİR HÜSREV : MUSTAFA OSMAN
İNEBOLU HÜSREVİ : NAZİF ÇELEBİ
AYDIN HÜSREVİ : AHMED FEYZİ

(RİSALE-İ NURLARDA GEÇEN DİĞER HÜSREV'LER)
EMİRDAĞIN HÜSREVLERİ
ANKARADA KÜÇÜK HÜSREVLER
KÜÇÜK BİR HÜSREV
KÜÇÜCÜK BİR HÜSREV
DENİZLİNİN HÜSREVİ